Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Klolɛ’n wieman le

Klolɛ’n wieman le

(1 Korɛntifuɛ Mun 13:⁠8)

Fa wie:

 1. 1. Bo ɔ ɲin ase,

  Nian kɛ e klo e wun’n.

  Be wunmɛn i sɔ’n mɛn nga nun.

  E janvuɛ kpa mun

  Be kle kɛ be klo e.

  E ti’a mɛn nunfuɛ, e klun jɔ.

  (I SU SƆLƐ’N I BO BOLƐ)

  I sɔ klolɛ’n ɔ wieman.

  Ɔ́ ká lɛ tititi.

  (I SU SƆLƐ)

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Zoova ti sran klofuɛ.

  Ɔ ti klolɛ.

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Klolɛ’n ti e cinnjin.

  Aniaan’m be klolɛ sɔ’n,

  Ɔ fin e awlɛn’n nun.

  Ɔ wieman le.

 2. 2. Kɛ lika’n ti’a kpa

  Mɔ sa’m be tin e su’n,

  Nanwlɛ, e sa sin bubu e.

  Kɛ be uka e

  Mɔ be fa Ɲanmiɛn ndɛ’n

  Be fa fɔnvɔ e’n, e klun jɔ.

  (I SU SƆLƐ’N I BO BOLƐ)

  I sɔ klolɛ’n ɔ wieman.

  Ɔ́ ká lɛ tititi.

  (I SU SƆLƐ)

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Zoova ti sran klofuɛ.

  Ɔ ti klolɛ.

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Klolɛ’n ti e cinnjin.

  Aniaan’m be klolɛ sɔ’n,

  Ɔ fin e awlɛn’n nun.

  Ɔ wieman le.

  (I SU SƆLƐ)

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Zoova ti sran klofuɛ.

  Ɔ ti klolɛ.

  Klolɛ’n ɔ wieman le.

  Klolɛ’n ti e cinnjin.

  Aniaan’m be klolɛ sɔ’n,

  Ɔ fin e awlɛn’n nun.

  Ɔ wieman le.

  Ɔ wieman le.

  Ɔ wieman le.