Eksoda 27:1-21

  • Altari ya magandzelo yo hisiwa (1-8)

  • Xivava (9-19)

  • Mafurha ya xo tlhoma timboni (20, 21)

27  “U ta endla altari hi ntsandza wa munga;+ yi ta leha 2,2 wa timitara* yi anama 2,2 wa timitara. Altari yi fanele yi va ni matlhelo ya mune yo ringana, yi leha 1,3 wa timitara.*+  U ta endla timhondzo+ ehenhla ka tikhona ta yona ta mune; timhondzo ti ta va xiphemu xa yona naswona u ta nameka altari hi koporo.+  U ta endla mabakiti yo chela nkuma* wa yona ni mafoxolo, minkambana, tiforoko ni swo khoma ndzilo naswona u ta endla swibya swa yona hinkwaswo hi koporo.+  U ta endlela altari sefo ya koporo, naswona eka sefo leyi u ta endla swingwavila swa mune swa koporo eka tikhona ta yona ta mune.  U ta nghenisa sefo ehansi ka bandhi ra altari naswona yi ta va exikarhi ka altari.  U ta endlela altari timhandzi hi ntsandza wa munga u ti nameka koporo.  Timhandzi ti ta hoxiwa eka swingwavila leswaku ti va eka matlhelo mambirhi ya altari loko yi rhwariwa.+  U ta endla altari hi mapulanga yi va bokisi leri pfulekeke. Yi fanele yi endliwa hilaha ndzi ku kombeke hakona entshaveni.+  “U ta endla xivava*+ xa tabernakela. Eka tlhelo ra le dzongeni, leri languteke edzongeni, xivava xi ta biyeriwa hi malapi lama lukiweke ya xiyimo xa le henhla, lama leheke 44,5 wa timitara* eka tlhelo rin’we.+ 10  Xi ta va ni tiphuphu ta 20 ni swo tlhoma tiphuphu swa 20 swa koporo. Swo hayeka eka swona swa tiphuphu ni swingwavila swa tona i swa silivhere. 11  Malapi lama vambiweke etlhelo ra le n’walungwini na wona ma ta leha 44,5 wa timitara ni tiphuphu ta wona ta 20 ni swo tlhoma tiphuphu swa tona swa koporo swa 20 ni swo hayeka eka swona swa silivhere ni swingwavila swa tiphuphu swa silivhere. 12  Ku fanele ku vambiwa malapi etlhelo ra le vupeladyambu bya xivava lama anameke 22 wa timitara,* u ta tlhela u endla tiphuphu ta khume ni swo tlhoma tiphuphu swa khume. 13  Ku anama ka xivava hi le tlhelo ra le vuxeni ku ya evuhumadyambu i 22 wa timitara. 14  Ku ta vambiwa malapi lama leheke 6,7 wa timitara* eka tiphuphu tinharhu ni swo tlhoma tiphuphu swinharhu eka tlhelo rin’we.+ 15  Eka tlhelo lerin’wana ku ta vambiwa malapi lama leheke 6,7 wa timitara eka tiphuphu tinharhu ni swo tlhoma tiphuphu swinharhu. 16  “Enyangweni wa xivava ku fanele ku va ni khetheni ro pfala leri leheke 8,9 wa timitara* leri endliweke hi harhani ya wasi, voya bya phephulu,* lapi ro tshwuka ni lapi ra xiyimo xa le henhla leri lukiweke,+ ku katsa ni tiphuphu ta mune ni swo tlhoma tiphuphu swa kona swa mune.+ 17  Tiphuphu hinkwato leti rhendzelaka xivava ti ta va ni swingwavila swa silivhere ni swo hayeka eka swona swa silivhere, kambe swo tlhoma tiphuphu swa kona swi ta va swa koporo.+ 18  Ku leha ka xivava i 44,5 wa timitara,+ xi anama 22 wa timitara, xi fanele xi vambiwa hi lapi ra xiyimo xa le henhla leri tlakukeke 2,2 wa timitara, xi fanele xi va ni swo tlhoma tiphuphu swa koporo. 19  Swibya ni swilo hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa etabernakeleni ni timhingu ta yona ku katsa ni timhingu ta xivava swi ta va swa koporo.+ 20  “U ta lerisa Vaisrayele leswaku va ku tisela mafurha ya mutlhwari lama tengeke yo voninga ha wona, leswaku timboni ti tshama ti ri karhi ti pfurha.+ 21  Etendeni ra nhlengeletano, ehandle ka khetheni* leri nga ekusuhi ni areka ya Vumbhoni,+ Aroni ni vana vakwe va ta tiyiseka leswaku timboni ti tshama ti lumekiwile ku sukela nimadyambu ku fikela nimixo emahlweni ka Yehovha.+ Lowu i nawu wa hilaha ku nga heriki lowu Vaisrayele ni vatukulu va vona hinkwavo va faneleke va wu yingisa.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xiheveru, “swisungunu swa ntlhanu.” Xisungunu a xi ringana na 44,5 wa tisentimitara. Vona Xiengetelo B14.
Hi Xiheveru, “swisungunu swinharhu.”
Kumbe “nkuma wa mafurha,” ku nga nkuma lowu nga ni mafurha ya magandzelo.
Hi Xiheveru, “swisungunu swa 100.”
Hi Xiheveru, “swisungunu swa 50.”
Hi Xiheveru, “swisungunu swa 15.”
Hi Xiheveru, “swisungunu swa 20.”
Kumbe “xivunguvungu.”
Ku nga Kamara Ro Kwetsima.