Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

A6-A

Chati: Vaprofeta Ni Tihosi Ta Le Yuda Ni Ta Le Israyele (Xiyenge 1)

Tihosi Ta Mfumo Wa Le Dzongeni Wa Yuda Wa Tinyimba Timbirhi

997 B.C.E

Rehobuwama: malembe ya 17

980

Abiya (Abiyamu): malembe ya 3

978

Asa: malembe ya 41

937

Yehoxafati: malembe ya 25

913

Yehorama: malembe ya 8

k. 906

Ahaziya: lembe

k. 905

Hosi ya Xisati Ataliya: malembe ya 6

898

Yehowaxi: malembe ya 40

858

Amaziya: malembe ya 29

829

Uziya (Azariya): malembe ya 52

Tihosi Ta Mfumo Wa Le N’walungwini Wa Tinyimba Ta Khume Ta Israyele

997 B.C.E.

Yerobuwamu: malembe ya 22

k. 976

Nadabu: malembe ya 2

k. 975

Baxa: malembe ya 24

k. 952

Elaha: malembe ya 2

Zimri: masiku ya 7 (k. 951)

Omri na Tibini: malembe ya 4

k. 947

Omri (a ri yexe): malembe ya 8

k. 940

Akabu: malembe ya 22

k. 920

Ahaziya: malembe ya 2

k. 917

Yehorama: malembe ya 12

k. 905

Yehu: malembe ya 28

876

Yowohazi: malembe ya 14

k. 862

Yowohazi na Yehowaxi: malembe ya 3

k. 859

Yehowaxi (a ri yexe): malembe ya 16

k. 844

Yerobuwamu wa Vumbirhi: malembe ya 41

  • Nxaxamelo Wa Vaprofeta

  • Yuwele

  • Eliya

  • Elixa

  • Yonasi

  • Amosi