Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

B15

Khalendara Ya Xiheveru

NISANI (ABIBI) March—April

14 Paseka

15-21 Xinkwa Lexi Nga Riki Na Comela

16 Ku nyikeriwa ka mihandzu leyi rhangeke yi wupfa

Nambu wa Yordani wu tala hi mati ya mpfula ni hi gamboko leyi n’okaka

Maxalana

IYARA (ZIVHI) April—May

14 Paseka Ya Le Ndzhaku

Ku sungula ka xixikana, hakanyingi ku va ku nga ri na mapapa

Koroni

SIVHANI May—June

6 Nkhuvo Wa Mavhiki (Pentekosta)

Ku hisa ka ximumu, moya wu basile

Koroni, makuwa yo sungula

TAMUZI June—July

 

Ku hisa ku ya ku nyanya, ku va ni mberha

Madiriva yo sungula

ABI July—August

 

Se ku hisa ngopfu

Mihandzu ya ximumu

ELULU August—September

 

Ku hisa ku ya emahlweni

Mihandzu ya mincindzu, madiriva ni makuwa

TIXIRI (ETHANIMI) September—October

1 Ku biwa ka mhalamhala

10 Siku ra ku Kombela Ku Rivaleriwa

15-21 Nkhuvo wa Mitsonga

22 Nhlengeletano yo xiximeka

Ximumu xa hela, ku sungula timpfula

Ku rima

HEXIVHANI (BULU) October—November

 

Mpfula yo tsutsuxa

Mitlhwari

KISLEVHE November—December

25 Nkhuvo wa ku Basisiwa

Mpfula yi na swinene, ku va ni gwitsi ni gamboko etintshaveni

Swifuwo swa pfaleriwa hi xixika

TEBETI December—January

 

Ku titimela swinene, ku na mpfula, etintshaveni ku va ni gamboko

Swimilana swi sungula ku mila

XEBATA January—February

 

Xixika xa hunguteka, mpfula yi ya emahlweni yi na

Ku baleka swiluva swa almondi

ADARA February—March

14, 15 Purimi

Ku tshamela ku va ni ku dzindza ni xihangu

Ntsembyana

VHEYADARA March

Ku engeteriwe n’hweti ka nkombo emalembeni ya 19