ANG BANTAYAN Marso 2015 | Inililigtas Tayo ni Jesus—Saan?

Inililigtas ba niya tayo mula sa Diyablo, sa poot ng Diyos, o sa iba pa?

TAMPOK NA PAKSA

Kung Bakit Kailangan Natin ang Kaligtasan

Ilalagay ba sa atin ng isang maibiging Diyos ang pagnanais na mabuhay magpakailanman kung imposible naman itong mangyari?

TAMPOK NA PAKSA

Kamatayan at Pagkabuhay-Muli ni Jesus—Ang Magagawa Nito Para sa Iyo

Ipinaliliwanag ng anim na katotohanan sa Bibliya kung paanong ang kamatayan ng isang tao ay makapagbibigay ng buhay para sa marami.

TAMPOK NA PAKSA

Pag-alaala sa Kamatayan ni Jesus—Kailan at Saan?

Sa 2015, ang Memoryal ng kamatayan ni Jesus ay papatak ng Biyernes, Abril 3, pagkalubog ng araw.

TANONG NG MGA MAMBABASA

Ang Easter Ba ay Isang Kristiyanong Selebrasyon?

Ano ang sinasabi ng mga iskolar ng kasaysayan tungkol sa popular na kapistahang ito?

TALAMBUHAY

Mga Mata ni Jairo—Gamit Niya sa Paglilingkod sa Diyos

Kahit pinahihirapan ng pinakamatinding uri ng cerebral palsy, masaya si Jairo at makabuluhan ang kaniyang buhay.

Alam Mo Ba?

Paano nakatulong kay apostol Pablo ang pagiging mamamayang Romano? Paano binabayaran ang mga pastol noong panahon ng Bibliya?

Mga Regalong Nararapat sa Hari

Bagaman pangkaraniwan na lang ang mga espesyang ito sa ngayon, ang ilan dito ay kasinghalaga ng ginto noong panahon ng Bibliya.

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Sa pag-alaala sa kamatayan ni Jesus, sino ang dapat makibahagi sa tinapay at alak?

Iba Pang Mababasa Online

Dapat ba Tayong Sumamba sa mga Imahen?

Mahalaga ba sa Diyos kung gumagamit tayo ng imahen o idolo sa pagsamba sa kaniya?