ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Setyembre 2015

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Oktubre 26 hanggang Nobyembre 29, 2015.

Sinisikap Mo Bang Tularan ang Pagkamaygulang ni Kristo?

Kahit matagal na tayong naglilingkod kay Jehova, puwede pa rin tayong patuloy na sumulong sa espirituwal.

Maaasahang Gabay Ba ang Iyong Budhi?

Alamin kung paano ka matutulungan nito na gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan, paglilibang, at pangangaral.

“Tumayo Kayong Matatag sa Pananampalataya”

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya nang subukan ni Pedro na maglakad sa ibabaw ng tubig?

Paano Ipinakikita ni Jehova na Iniibig Niya Tayo?

Nahihirapan ka bang unawain o tanggapin na mahal ka ni Jehova?

Paano Natin Maipakikitang Iniibig Natin si Jehova?

Hindi lang basta emosyon natin ang sangkot dito.

TALAMBUHAY

Naging Maganda ang Buhay Ko Dahil sa Pagpapala ni Jehova

Basahin ang talambuhay ni Melita Jaracz na mahigit 50 taóng naglingkod nang buong panahon kasama ng asawa niyang si Ted Jaracz, miyembro ng Lupong Tagapamahala.