ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hulyo 2013

Nililinaw sa isyung ito ang pagkaunawa natin kung kailan magaganap ang mga pangyayari sa hula ni Jesus at kung sino ang tapat at maingat na alipin.

“Sabihin Mo sa Amin, Kailan Mangyayari ang mga Bagay na Ito?”

Ano ang pagbabago sa pagkaunawa natin tungkol sa kung kailan magaganap ang mga pangyayari sa hula ni Jesus sa Mateo kabanata 24 at 25?

“Narito! Ako ay Sumasainyo sa Lahat ng mga Araw”

Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa trigo at panirang-damo, may binanggit na panahon ng paghahasik, pagtubo, at pag-aani. Ano ang bagong unawa natin sa panahon ng pag-aani?

Pinakakain ang Marami sa Pamamagitan ng Iilan

Paano naglaan si Jesus ng espirituwal na pagkain sa mga kongregasyon noong unang siglo? Ganito rin ba ang ginagawa niya ngayon?

“Sino Talaga ang Tapat at Maingat na Alipin?”

Nililinaw sa artikulong ito ang pagkaunawa natin kung sino ang tapat at maingat na alipin. Pag-aralan kung paano nakadepende sa alipin ang ating espirituwalidad.

Bagong Miyembro ng Lupong Tagapamahala

Noong Setyembre 1, 2012, si Mark Sanderson ay nagsimulang maglingkod bilang miyembro ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova.

TALAMBUHAY

Handang Maglingkod kay Jehova, Kahit Saan

Alamin kung paano natutong magtiwala kay Jehova ang isang mag-asawang taga-Netherlands sa kabila ng mga hamon at pabagu-bagong kalagayan.

“Ang Ganda ng Picture!”

Ang magagandang larawan ay mga pantulong sa pagtuturo na mapag-iisipan at makaaantig sa atin. Paano ka makikinabang sa mga ito?