Jonas 4:1-11

4  Gayunman ay lubhang di-kalugud-lugod iyon kay Jonas,+ at siya ay nag-init sa galit.  Kaya siya ay nanalangin kay Jehova at nagsabi: “Ah, O Jehova, hindi ba ito ang aking ikinababahala, habang ako noon ay nasa aking sariling lupa? Iyan ang dahilan kung bakit ako yumaon at tumakas patungo sa Tarsis;+ sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na magandang-loob at maawain,+ mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging-kabaitan,+ at nalulungkot sa kapahamakan.+  At ngayon, O Jehova, pakisuyo, kunin mo sa akin ang aking kaluluwa,+ sapagkat ang aking kamatayan ay mas mabuti kaysa sa aking pagiging buháy.”+  Sinabi naman ni Jehova: “Tama bang mag-init ka sa galit?”+  Sa gayon ay lumabas si Jonas mula sa lunsod at umupo sa dakong silangan ng lunsod; at sa kalaunan ay gumawa siya roon ng isang kubol para sa kaniyang sarili, upang makaupo siya sa ilalim nito sa lilim+ hanggang sa makita niya kung ano ang mangyayari sa lunsod.+  At ang Diyos na Jehova ay nagtalaga ng isang halamang upo, upang ito ay tumubo sa ibabaw ni Jonas, nang sa gayon ay maging lilim sa ibabaw ng kaniyang ulo, upang iligtas siya sa kaniyang kapaha-pahamak na kalagayan.+ At si Jonas ay lubhang nagsaya dahil sa halamang upo.  Ngunit ang tunay na Diyos ay nagtalaga ng isang uod+ sa pagbubukang-liwayway nang sumunod na araw, upang saktan nito ang halamang upo; at iyon ay unti-unting natuyo.+  At nangyari nga, nang sumikat ang araw, ang Diyos ay nagtalaga rin ng nakatitigang na hanging silangan,+ at patuloy na tinatamaan ng araw ang ulo ni Jonas, anupat siya ay hinihimatay;+ at patuloy niyang hinihiling na mamatay na ang kaniyang kaluluwa, at paulit-ulit niyang sinabi: “Ang aking kamatayan ay mas mabuti kaysa sa aking pagiging buháy.”+  At sinabi ng Diyos kay Jonas: “Tama bang mag-init ka sa galit dahil sa halamang upo?”+ Sa gayon ay sinabi niya: “Tama nga na mag-init ako sa galit, hanggang sa kamatayan.” 10  Ngunit sinabi ni Jehova: “Ikaw, sa ganang iyo, ay nanghinayang sa halamang upo, na hindi mo pinagpagalan o pinalaki, na isa lamang sibol sa gabi at naglahong gaya lamang ng isang sibol sa gabi. 11  At, sa ganang akin, hindi ba ako dapat manghinayang sa Nineve na dakilang lunsod,+ kung saan may mahigit sa isang daan at dalawampung libong tao na hindi man lamang nakakakilala ng pagkakaiba ng kanilang kanang kamay sa kanilang kaliwa, bukod pa sa maraming alagang hayop?”+

Talababa