Jonas 1:1-17

1  At ang salita ni Jehova ay nagsimulang dumating kay Jonas+ na anak ni Amitai, na nagsasabi:  “Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve+ na dakilang lunsod, at ihayag mo laban sa kaniya na ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko.”+  At si Jonas ay bumangon at tumakas patungo sa Tarsis+ mula sa harap ni Jehova;+ at nang maglaon ay bumaba siya sa Jope+ at nakasumpong ng isang barko na papunta sa Tarsis. Kaya nagbayad siya ng pasahe nito at lumulan doon, upang sumama sa kanila sa Tarsis mula sa harap ni Jehova.  At si Jehova ay nagpabugso ng isang malakas na hangin sa dagat,+ at nagkaroon ng malakas na unos+ sa dagat; at kung tungkol sa barko, iyon ay malapit nang magiba.  At ang mga marinero ay nagsimulang matakot at humingi ng saklolo, bawat isa ay sa kaniyang diyos.+ At inihagis nila sa dagat ang mga kagamitang nasa barko, upang makapagpagaan ito sa kanila.+ Ngunit si Jonas ay bumaba sa kaloob-loobang bahagi ng sasakyang may kubyerta, at siya ay humiga at nakatulog nang mahimbing.+  Nang maglaon ay lumapit sa kaniya ang kapitan ng barko at nagsabi sa kaniya: “Ano ang nangyayari sa iyo, matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong diyos!+ Baka sakaling magmalasakit sa atin ang tunay na Diyos, at hindi tayo mamamatay.”+  At nagsimula silang magsabi sa isa’t isa: “Halikayo, at magpalabunutan tayo,+ upang malaman natin kung sino ang dahilan kung bakit napasaatin ang kapahamakang ito.”+ At patuloy silang nagpalabunutan, at nang dakong huli ay nahulog kay Jonas ang palabunot.+  Kaya sinabi nila sa kaniya: “Sabihin mo sa amin, pakisuyo, sino ang dahilan kung bakit napasaatin ang kapahamakang ito?+ Ano ang iyong gawain, at saan ka nanggaling? Ano ang iyong bansa, at aling bayan ang pinagmulan mo?”  Sa gayon ay sinabi niya sa kanila: “Ako ay isang Hebreo,+ at si Jehova na Diyos ng langit+ ang kinatatakutan ko,+ ang Isa na gumawa ng dagat at ng tuyong lupa.”+ 10  At ang mga lalaki ay nagsimulang matakot nang lubha, at sinabi nila sa kaniya: “Ano itong ginawa mo?”+ Sapagkat nalaman ng mga lalaki na tumatakas siya mula sa harap ni Jehova, sapagkat sinabi niya sa kanila. 11  Sa kalaunan ay sinabi nila sa kaniya: “Ano ang dapat naming gawin sa iyo,+ upang ang dagat ay pumayapa para sa atin?” Sapagkat ang dagat ay lalo pang nagiging maunos. 12  Kaya sinabi niya sa kanila: “Buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat, at ang dagat ay papayapa para sa inyo; sapagkat batid ko na dahil sa akin kung kaya ang malakas na unos na ito ay sumapit sa inyo.”+ 13  Ngunit ang mga lalaki ay nagsikap nang puspusan, upang maibalik ang barko sa tuyong lupa; gayunma’y hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo pang nagiging maunos laban sa kanila.+ 14  At sila ay tumawag kay Jehova at nagsabi:+ “Ah, O Jehova, pakisuyo, huwag nawa kaming mamatay dahil sa kaluluwa ng lalaking ito! At huwag kang magpataw sa amin ng dugong walang-sala,+ yamang ginagawa mo, O Jehova, ang ayon sa iyong kinalulugdan!”+ 15  Pagkatapos ay binuhat nila si Jonas at inihagis nila siya sa dagat; at ang dagat ay nagsimulang tumigil sa pagngangalit nito.+ 16  At ang mga lalaki ay nagsimulang matakot na lubha kay Jehova,+ kaya sila ay naghandog ng hain kay Jehova+ at nanata.+ 17  At itinalaga ni Jehova ang isang malaking isda upang lulunin si Jonas,+ anupat si Jonas ay napasa mga panloob na bahagi ng isda nang tatlong araw at tatlong gabi.+

Talababa