Jonas 3:1-10

3  At dumating kay Jonas ang salita ni Jehova sa ikalawang pagkakataon, na nagsasabi:+  “Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve na dakilang lunsod, at ihayag mo sa kaniya ang kapahayagan+ na sinasalita ko sa iyo.”  Sa gayon, si Jonas ay bumangon at pumaroon sa Nineve ayon sa salita ni Jehova.+ At ang Nineve ay isang lunsod na dakila sa Diyos,+ na may layong nilalakad nang tatlong araw.  Nang dakong huli si Jonas ay nagsimulang pumasok sa lunsod sa layong nilalakad nang isang araw, at siya ay patuloy na naghahayag at nagsasabi: “Apatnapung araw na lamang, at ang Nineve ay gigibain.”+  At ang mga tao ng Nineve ay nagsimulang manampalataya sa Diyos,+ at sila ay naghayag ng pag-aayuno at nagsuot ng telang-sako,+ mula sa pinakadakila sa kanila at maging hanggang sa pinakamababa sa kanila.  Nang ang salita ay umabot sa hari ng Nineve,+ siya ay tumindig mula sa kaniyang trono at naghubad ng kaniyang opisyal na kasuutan at nagdamit ng telang-sako at umupo sa abo.+  Bukod diyan, nagpalabas siya ng panawagan, at ipinasabi niya iyon sa Nineve, ayon sa batas ng hari at ng kaniyang mga dakila, na nagsasabi: “Walang tao at walang alagang hayop, walang bakahan at walang kawan, ang titikim ng anuman. Walang sinumang kakain. Kahit tubig ay huwag silang uminom.+  At magdamit sila ng telang-sako, ang tao at ang alagang hayop; at tumawag sila sa Diyos nang malakas at manumbalik,+ ang bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad at mula sa karahasan na nasa kanilang mga kamay.  Sino ang nakaaalam kung ang tunay na Diyos ay manunumbalik at talagang malulungkot+ at tatalikuran ang kaniyang nag-aapoy na galit, upang hindi tayo malipol?”+ 10  At nakita ng tunay na Diyos ang kanilang mga gawa,+ na tinalikuran nila ang kanilang masamang lakad;+ sa gayon ay ikinalungkot ng tunay na Diyos+ ang kapahamakan na sinalita niyang pangyayarihin sa kanila; at hindi niya iyon pinangyari.+

Talababa