Jonas 2:1-10

2  Nang magkagayon ay nanalangin si Jonas kay Jehova na kaniyang Diyos mula sa mga panloob na bahagi ng isda+  at nagsabi:“Dahil sa aking kabagabagan ay tumawag ako kay Jehova,+ at sumagot siya sa akin.+Mula sa tiyan ng Sheol ay humingi ako ng tulong.+Narinig mo ang aking tinig.+   Nang ihagis mo ako sa mga kalaliman, sa kalagitnaan ng laot ng dagat,+Nang magkagayon ay pinalibutan ako ng isang ilog.Ang lahat ng mga daluyong mo at mga alon mo—dumaan sa ibabaw ko ang mga iyon.+   At kung tungkol sa akin, sinabi ko, ‘Pinalayas ako mula sa harap ng iyong mga mata!+Paano ako muling makatititig sa iyong banal na templo?’+   Pinalibutan ako ng tubig hanggang sa kaluluwa;+ patuloy akong kinukulong ng matubig na kalaliman.Ang mga damong dagat ay nakapulupot sa aking ulo.   Sa mga pinakaibaba ng mga bundok ay bumaba ako.Kung tungkol sa lupa, ang mga halang nito ay sumasaakin sa panahong walang takda.Ngunit mula sa hukay ay iniahon mo ang aking buhay, O Jehova na aking Diyos.+   Nang ang aking kaluluwa ay manlupaypay sa loob ko,+ si Jehova ang Isa na naalaala ko.+Sa gayon ay dumating sa iyo ang aking panalangin, sa loob ng iyong banal na templo.+   Kung tungkol sa mga nagmamasid sa mga idolong di-totoo, iniiwan nila ang kanilang maibiging-kabaitan.+   Ngunit kung tungkol sa akin, sa pamamagitan ng tinig ng pasasalamat ay maghahain ako sa iyo.+Kung ano ang aking ipinanata ay tutuparin ko.+ Ang kaligtasan ay kay Jehova.”+ 10  Sa kalaunan ay inutusan ni Jehova ang isda, kaya iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa.+

Talababa