ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 9

ทำไมคนเราต้องมีความทุกข์?

“คน​วิ่ง​เร็ว​ไม่​ได้​ชนะ​การ​แข่งขัน​เสมอ​ไป คน​แข็งแรง​ไม่​ได้​รบ​ชนะ​ทุก​ครั้ง คน​มี​ปัญญา​ไม่​ได้​มี​อาหาร​กิน​อยู่​ตลอด คน​ฉลาด​ไม่​ได้​ร่ำรวย​กัน​ทุก​คน และ​คน​มี​ความ​รู้​อาจ​ไม่​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ก็​ได้ เพราะ​เหตุ​การณ์​ที่​ไม่​คาด​คิด​อาจ​เกิด​ขึ้น​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน​ใน​เวลา​ที่​คาด​ไม่​ถึง”

ปัญญาจารย์ 9:11

“บาป​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คน​คน​เดียว และ​ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​บาป​นั้น ความ​ตาย​จึง​ลาม​ไป​ถึง​ทุก​คน​เพราะ​ทุก​คน​เป็น​คน​บาป”

โรม 5:12

“ท่าน​ผู้​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า​มา​ก็​เพื่อ​ทำลาย​ผล​งาน​ของ​มาร”

1 ยอห์น 3:8

“โลก​ทั้ง​โลก​อยู่​ใน​อำนาจ​ซาตาน​ตัว​ชั่ว​ร้าย”

1 ยอห์น 5:19