ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 8

พระเจ้าทำให้เกิดความทุกข์ไหม?

“ไม่​มี​วัน​ที่​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​จะ​ทำ​ชั่ว และ​ไม่​มี​ทาง​ที่​ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​จะ​ทำ​ผิด!”

โยบ 34:10

“เมื่อ​เจอ​ความ​ลำบาก​อย่า​พูด​ว่า ‘พระเจ้า​ลอง​ใจ​ฉัน’ เพราะ​พระองค์​ไม่​เคย​ลอง​ใจ​ใคร​ด้วย​ความ​ชั่ว​และ​ไม่​มี​ใคร​ลอง​ใจ​พระเจ้า​ให้​ทำ​ชั่ว​ได้”

ยากอบ 1:13

“ฝาก​ความ​กังวล​ทั้ง​หมด​ไว้​กับ​พระองค์ เพราะ​พระองค์​ห่วงใย​คุณ”

1 เปโตร 5:7

“พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ชักช้า​ที่​จะ​ทำ​ตาม​คำ​สัญญา​ของ​พระองค์​อย่าง​ที่​บาง​คน​คิด แต่​พระองค์​อด​กลั้น​กับ​พวก​คุณ​เพราะ​ไม่​อยาก​ให้​ใคร​ต้อง​ถูก​ทำลาย แต่​อยาก​ให้​ทุก​คน​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ”

2 เปโตร 3:9