จดหมายฉบับแรกของยอห์น 5:1-21

5  คน​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​คริสต์​ก็​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า+ และ​คน​ที่​รัก​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ก็​รัก​ลูก ๆ ของ​พระองค์​ด้วย  เรา​รู้​ว่า​เรา​รัก​ลูก ๆ ของ​พระเจ้า​จริง+ เมื่อ​เรา​รัก​พระเจ้า​และ​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์  การ​รัก​พระเจ้า​หมาย​ถึง​การ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์+ และ​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์​ไม่​ยาก​เกิน​ไป*+  เพราะ​คน​ที่​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า​เอา​ชนะ​โลก​ได้+ และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​นี่​แหละ​ที่​ทำ​ให้​เรา​ชนะ​โลก+  ใคร​ล่ะ​ที่​ชนะ​โลก​ได้?+ ก็​คือ​คน​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า​ไม่​ใช่​หรือ?+  ตอน​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​มา มี​น้ำ​และ​เลือด​เกี่ยว​ข้อง​อยู่​ด้วย ไม่​ใช่​แค่​น้ำ​เท่า​นั้น+ แต่​เป็น​น้ำ​และ​เลือด+ และ​พลัง​ของ​พระเจ้า​เป็น​พยาน​ยืน​ยัน​เรื่อง​นี้+ เพราะ​พลัง​นั้น​เป็น​พยาน​ที่​ยืน​ยัน​ความ​จริง  ดัง​นั้น มี​อยู่ 3 สิ่ง​ที่​เป็น​พยาน​หลักฐาน​เรื่อง​พระ​เยซู​คือ  พลัง​ของ​พระเจ้า+ น้ำ+ และ​เลือด+ และ​ทั้ง​สาม​สิ่ง​ยืน​ยัน​ตรง​กัน  ถ้า​เรา​ยอม​รับ​พยาน​ที่​เป็น​มนุษย์​ว่า​เชื่อถือ​ได้ แล้ว​เมื่อ​พระเจ้า​มา​เป็น​พยาน ก็​ยิ่ง​เชื่อถือ​ได้​มาก​กว่า​นั้น​อีก เพราะ​พระเจ้า​เอง​เป็น​พยาน​ยืน​ยัน​ว่า​ลูก​ของ​พระองค์​เป็น​ใคร 10  คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​ลูก​ของ​พระเจ้า​ก็​เชื่อ​พยาน​หลักฐาน​ที่​พระองค์​ยืน​ยัน​กับ​เขา ส่วน​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​พระเจ้า​ก็​เท่า​กับ​หา​ว่า​พระองค์​โกหก+ เพราะ​คน​นั้น​ไม่​เชื่อ​พยาน​หลักฐาน​ที่​พระองค์​ให้​เพื่อ​ยืน​ยัน​เรื่อง​ลูก​ของ​พระองค์ 11  พยาน​หลักฐาน​นั้น​ก็​คือ การ​ที่​พระเจ้า​ให้​ชีวิต​ตลอด​ไป​กับ​เรา+ และ​เรา​ได้​ชีวิต​แบบ​นั้น​ผ่าน​ทาง​ลูก​ของ​พระองค์+ 12  คน​ที่​ยอม​รับ​ลูก​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​ชีวิต​แบบ​นั้น แต่​คน​ที่​ไม่​ยอม​รับ​ลูก​ของ​พระองค์​ก็​ไม่​มี​ชีวิต​แบบ​นั้น+ 13  ผม​เขียน​เรื่อง​เหล่า​นี้​ถึง​พวก​คุณ​ที่​เชื่อ​ศรัทธา​ใน​ชื่อ​ของ​ลูก​ของ​พระเจ้า+ เพื่อ​พวก​คุณ​จะ​รู้​ว่า​พวก​คุณ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป+ 14  เรา​มั่น​ใจ​ใน​พระเจ้า​ว่า+ ถ้า​เรา​ขอ​อะไร​ก็​ตาม​ที่​สอดคล้อง​กับ​ความ​ประสงค์​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ฟัง​เรา+ 15  และ​ถ้า​เรา​รู้​ว่า​พระองค์​ฟัง​เรา​ไม่​ว่า​จะ​ขอ​อะไร​ก็​ตาม เรา​ก็​รู้​ว่า​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​นั้น เพราะ​เรา​ได้​ขอ​จาก​พระองค์+ 16  ถ้า​ใคร​เห็น​พี่​น้อง​ทำ​บาป​ที่​ไม่​นำ​ไป​ถึง​ความ​ตาย เขา​ควร​จะ​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​นั้น แล้ว​พระเจ้า​จะ​ให้​ชีวิต​กับ​คน​นั้น+ คือ​คน​ที่​ทำ​บาป​ที่​ไม่​นำ​ไป​ถึง​ความ​ตาย บาป​ที่​นำ​ไป​ถึง​ความ​ตาย​ก็​มี+ และ​ผม​ไม่​ได้​บอก​ให้​อธิษฐาน​ขอ​เพื่อ​คน​ที่​ทำ​บาป​แบบ​นั้น 17  การ​ทำ​ผิด​ทุก​อย่าง​เป็น​บาป+ แต่​บาป​ที่​ไม่​นำ​ไป​ถึง​ความ​ตาย​ก็​มี 18  เรา​รู้​ว่า​ทุก​คน​ที่​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า​ไม่​ทำ​บาป​เป็น​นิสัย แต่​ท่าน​ผู้​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า*คอย​ดู​แล​พวก​เขา​อยู่ และ​ซาตาน​ตัว​ชั่ว​ร้าย​จะ​ไม่​มี​อำนาจ​เหนือ​พวก​เขา+ 19  เรา​รู้​ว่า​เรา​เป็น​คน​ของ​พระเจ้า แต่​โลก​ทั้ง​โลก​อยู่​ใน​อำนาจ​ซาตาน​ตัว​ชั่ว​ร้าย+ 20  เรา​รู้​ว่า​ลูก​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว+ และ​ท่าน​ให้​เรา​มี​ความ​เข้าใจ​ลึกซึ้ง​เพื่อ​เรา​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​ได้ เรา​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้+โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ลูก​ของ​พระองค์ พระองค์​นี่​แหละ​คือ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​และ​ผู้​ให้​ชีวิต​ตลอด​ไป+ 21  ลูก ๆ ที่​รัก อย่า​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​รูป​เคารพ+

เชิงอรรถ

แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ไม่​เป็น​ภาระ”
คือ พระ​เยซู​คริสต์​ลูก​ของ​พระเจ้า

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ