Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wajua?

Je, Wajua?

 Je, Wajua?

Kwa nini Yesu alisema kwamba “hakuna anayeweka divai mpya ndani ya viriba vya divai vilivyozeeka”?

Katika nyakati za Biblia, kwa kawaida divai ilihifadhiwa ndani ya ngozi ya wanyama. (Yoshua 9:13) Chupa za ngozi zilitengenezwa kwa ngozi za wanyama wa kufugwa kama vile mwana-mbuzi au mbuzi. Ili kutengeneza chupa ya ngozi, kichwa na miguu ya mnyama aliyekufa ilikatwa kisha ngozi ilitolewa kwa uangalifu bila kutoboa tumbo. Ngozi hiyo ilitengenezwa vizuri na mashimo yote yalishonwa isipokuwa sehemu ya shingo au ya mguu wa mnyama. Sehemu hiyo haikushonwa ili iwe mdomo wa chupa hiyo. Shimo hilo lingeweza kufungwa kwa kifuniko au kamba.

Baada ya muda, ngozi hiyo ilikauka na kuwa ngumu. Kwa hiyo, chupa za ngozi au viriba vilivyozeeka havikufaa kuwekwa divai mpya, ambayo inaendelea kuchacha. Divai iliyokuwa ikichacha ingepasua ngozi iliyokauka ya viriba vilivyozeeka. Lakini, viriba vipya vilikuwa laini zaidi na vingeweza kustahimili nguvu za divai mpya iliyokuwa ikichacha. Kwa hiyo, Yesu alisema jambo ambalo watu wote walijua katika siku zake. Alisema jambo linalotukia wakati mtu anapoweka divai mpya katika viriba vilivyozeeka: “Ndipo divai mpya itavipasua viriba vya divai, nayo itamwagika navyo viriba vya divai vitaharibika. Lakini divai mpya lazima iwekwe ndani ya viriba vipya vya divai.”—Luka 5:37, 38.

Wale ‘wanaume wenye kutumia visu’ waliokuwapo Paulo alipokamatwa na Waroma walikuwa nani?

Kitabu cha Matendo kinasema kwamba fujo zilipotokea katika hekalu huko Yerusalemu, kiongozi wa kikosi cha askari-jeshi Waroma alimkamata mtume Paulo huku akiamini kwamba alikuwa kiongozi wa kikundi cha uasi cha “wanaume elfu nne wenye kutumia visu.” (Matendo 21:30-38) Tunajua nini kuhusu wanaume hao wenye kutumia visu?

Neno la Kigiriki ambalo limetafsiriwa kuwa ‘wanaume wenye kutumia visu’ linatokana na neno sicarii la Kilatini ambalo linamaanisha “watu wanaotumia sica,” au kisu. Mwanahistoria wa karne ya kwanza Flavio Yosefo anasema kwamba Sicarii kilikuwa kikundi cha Wayahudi sugu wazalendo, maadui wakali sana wa Roma, ambao walipanga mauaji ya kisiasa.

Yosefo anasema kwamba Sicarii “waliwachinja watu mchana, katikati ya mji; walifanya hivyo hasa kwenye sherehe, walipochangamana na umati wa watu. Na walificha katika nguo zao visu ambavyo walitumia kuwadunga maadui wao.” Adui alipoanguka chini na kufa, Sicarii walijifanya kwamba wamekasirishwa na mauaji hayo ili wasigunduliwe. Yosefo anaongezea kwamba baadaye Sicarii waliwachochea Wayahudi kuasi serikali ya Roma katika mwaka wa 66-70 W.K. Ndiyo sababu yule kiongozi wa kikosi cha Roma alitaka sana kumkamata yule aliyedaiwa kuwa kiongozi wa kikundi hicho.

[Picha katika ukurasa wa 15]

Kiriba kilichozeeka

[Picha katika ukurasa wa 15]

Mchoro wa mwanamume mwenye kutumia kisu