Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kumtii Mungu Ni Jambo la Maana Ili Kupata Uzima

Kumtii Mungu Ni Jambo la Maana Ili Kupata Uzima

 Kumtii Mungu Ni Jambo la Maana Ili Kupata Uzima

YEHOVA MUNGU ana kila sababu ya kudai viumbe wake wote wamtii. Wote wanapaswa kumtii kabisa Muumba wao, ambaye ni Chanzo na mtegemezaji wa uhai. (Zaburi 95:6-8) Kwa kuwa yeye ni Mungu Mweza-Yote na Mwenye hekima isiyo na kifani, jambo analosema linapaswa kuheshimiwa na kusikilizwa. Kwa kufaa, baba wa kibinadamu anatazamia watoto wake watii maagizo yake, na ikiwa mtoto anakawia kutii, mzazi anaweza kumwambia hivi kwa mkazo: “Umesikia niliyokuambia?” Baba yetu wa mbinguni anataka tutii maneno yake kwa njia hiyohiyo.

Hakuna sifa nyingine ambayo inaweza kulinganishwa na utii, hatuwezi kupata kibali cha Mungu bila kutii. Kama Samweli alivyomwambia Mfalme Sauli: “Je, Yehova hupendezwa sana na matoleo ya kuteketezwa na dhabihu kuliko kuitii sauti ya Yehova? Tazama! Kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikiliza kuliko mafuta ya kondoo-dume.” (1 Samweli 15:22) Mtu asiyetii anakataa neno la Yehova, naye anaonyesha kwamba haamini neno hilo wala Chanzo chake. Hivyo, mtu anayekataa kutii ni sawa na mtu anayefanya uaguzi au kutumia sanamu. (1 Samweli 15:23) Kukubali tu kwa maneno ni bure ikiwa hatufuati maagizo; kutotenda kunaonyesha kwamba hatuamini au hatuheshimu chanzo cha maagizo hayo. (Mathayo 21:28-32) Wale wanaotosheka kwa kusikia tu ukweli wa Mungu na kuukubali akilini, lakini hawatendi yale wanayosikia, wanajidanganya na hawapokei baraka yoyote. (Yakobo 1:22-25) Mwana wa Mungu alionyesha wazi kwamba wale wanaofanya amri zake kwa njia isiyofaa au wakiwa na nia mbaya, hawataingia kamwe katika Ufalme, watakataliwa kabisa.—Mathayo 7:15-23.

Kuendelea Kutii Ingawa Tumerithi Dhambi

Hapo mwanzo, Mungu alimwambia mwanadamu kwamba kutii ni jambo la msingi, jambo lililohusisha uhai au kifo. (Mwanzo 2:16, 17) Sheria hiyohiyo inatumika kwa wana wa roho wa Mungu. (1 Petro 3:19, 20; Yuda 6; Mathayo 25:41) Mwanadamu mkamilifu Adamu alipokosa kutii kwa makusudi, akiwa kichwa cha Hawa na mzazi wa kiume katika familia ya wanadamu, aliwaletea wazao wake wote dhambi na kifo. (Waroma 5:12, 19) Hivyo basi, wanadamu wanazaliwa wakiwa “wana wa kutotii” na “watoto wa ghadhabu,” ambao hawastahili kupata kibali cha Mungu kwa sababu wanavunja viwango vyake vya uadilifu. Wale ambao hawapingi mwelekeo huo wa kutotii ambao tumezaliwa nao, wataangamizwa mwishowe.—Waefeso 2:2, 3; 5:6-11; linganisha na Wagalatia 6:7-9.

Kwa huruma, Yehova Mungu ameandaa njia ya kupigana na mwili wenye dhambi na kupata msamaha wa makosa yanayosababishwa na kutokamilika, si yale ya kutotii kwa kupenda. Kupitia roho yake takatifu, Mungu anawapa wanadamu wenye dhambi nguvu za kutenda uadilifu na kuzaa matunda mazuri. (Wagalatia 5:16-24; Tito 3:3-7) Msamaha wa dhambi unapatikana kupitia imani katika dhabihu ya ukombozi ya Kristo, na imani hiyo inaweza kutuzuia kufanya makosa na kutuchochea tutii. (1 Petro 1:2) Paulo anataja kuhusu “utii kwa njia ya imani.” (Waroma 16:26; 1:16; linganisha na Matendo 6:7.) Katika andiko la Waroma 10:16-21 anaonyesha kwamba kusikiliza na pia kuwa na imani kunatokeza utii na kwamba kutotii kwa Waisraeli kulisababishwa na ukosefu wa imani. (Linganisha na Waebrania 3:18, 19.) Kwa kuwa imani ya kweli ni “tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa” na “uthibitisho ulio wazi wa mambo halisi ingawa hayaonekani,” na kwa kuwa imani inahitaji mtu aamini kwamba Mungu ni “mthawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii,” watu wenye imani wanachochewa kutii, wakiwa na hakika na usadikisho kwamba watabarikiwa ikiwa watatii.—Waebrania 11:1, 6.

Kwa kupatana na hilo, Mungu hawasiliani na wanadamu kwa kuwaamuru kama dikteta mkatili. Mungu hataki tumtii kama mnyama aliyefungwa lijamu anavyotii. (Linganisha na Yakobo 3:3; Zaburi 32:8, 9.) Hataki tutii kidesturi au kwa kulazimishwa, kama vile roho waovu walivyomtii Kristo na wanafunzi wake (Marko 1:27; Luka 10:17, 20), lakini anataka tutii kwa kuchochewa na mioyo yenye shukrani.  (Zaburi 112:1; 119:11, 112; Waroma 6:17-19) Hivyo basi, Yehova anapoeleza kuhusu mapenzi na kusudi lake, anatoa pia habari za maana ambazo zinachochea hisia yetu ya kupenda haki na uadilifu, upendo na wema, ufahamu, usawaziko, na hekima. (Kumbukumbu la Torati 10:12, 13; Luka 1:17; Waroma 12:1, 2) Wale walio na mwelekeo unaofaa wa moyo wanatii kwa kupenda. (1 Yohana 5:2, 3; 2 Yohana 6) Pia, ukweli na usahihi wa ujumbe unaotolewa na watumishi wa Mungu unawachochea wasikilizaji kutii, ndio sababu mtume Petro anataja kuhusu ‘kutii ile kweli tokeo likiwa ni upendo wa kindugu usio na unafiki.’—1 Petro 1:22.