Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wajua?

Je, Wajua?

Je, Wajua?

Kwa nini Biblia inahusianisha ibada ya mungu wa uwongo Baali na karamu za ngono?

Baali, mungu wa Wakanaani alikuwa hasa mungu wa uzazi. Waabudu wa Baali waliamini kwamba ndiye aliyewezesha mashamba na wanyama wao kuzaa. Kwa hiyo, kulingana na kitabu cha marejeo Manners and Customs in the Bible, “matendo ya ngono katika mahali pa ibada yalikusudiwa kuendeleza rutuba katika nchi kwa kuchochea Baali, mungu wa dhoruba na mke wake Ashera wafanye ngono takatifu, na hivyo kutokeza mavuno mengi na mifugo mingi.”

Wakanaani waliamini kwamba Baali alirudi kwenye sehemu za ndani kabisa za dunia wakati wa majira ya kiangazi aliposhindwa nguvu na Moti, mungu wa ukame na kifo. Hata hivyo, majira ya mvua yalipoanza waliamini kwamba Baali alikuwa amerudi mamlakani na hivyo kufanya uhai na mimea kusitawi sana. Wakanaani walisherehekea majira hayo kwa karamu zilizopita kiasi. Hilo linaonyesha ni kwa nini Waisraeli walipojihusisha na Baali wa Peori ‘walifanya uasherati na binti za Moabu.’—Hesabu 25:1-3.

Yesu alimaanisha nini aliposema kwamba waandishi na Mafarisayo walifanana na “makaburi yaliyopakwa chokaa”?

Yesu aliwashutumu waandishi na Mafarisayo na akawaambia hivi: “Mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo kwa nje yanaonekana kwa kweli kuwa mazuri lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila namna ya ukosefu wa usafi.” (Mathayo 23:27) Wayahudi walikuwa na desturi ya kufanya mawe ya kaburi yavutie kwa kuyapaka chokaa mwishoni mwa majira ya mvua, siku ya 15 ya Adari, mwezi mmoja kabla ya Pasaka. Kwa kawaida, maji ya mvua yaliosha chokaa kutoka kwenye mawe hayo ya kaburi.

Kulingana na kitabu The Jewish Encyclopedia, makaburi yalipakwa chokaa ili yasiwatie unajisi “watu wengi waliokuwa wakienda kuabudu ambao walipita katika barabara hizo wakati wa sherehe ya Pasaka.” Sheria iliyo kwenye Hesabu 19:16 ilisema kwamba kila mtu ambaye aligusa maiti, mfupa wa mtu, au kaburi angekuwa mchafu kwa siku saba. Waisraeli waliokuwa wachafu kisherehe hawakuruhusiwa kushiriki katika desturi za ibada safi, kama wangeshiriki wangepata adhabu ya kifo. (Mambo ya Walawi 15:31) Yesu alitoa mfano huo siku chache kabla ya Pasaka; kwa hiyo, bado wasikilizaji wake walikumbuka shughuli ya kila mwaka ya kupaka makaburi chokaa. Yesu alikuwa akifundisha kwamba maadui wake wa kidini hawakuwa jinsi walivyoonekana kwa nje na ikiwa mtu angeshirikiana nao angechafuliwa kiroho.

[Picha katika ukurasa wa 15]

Jiwe la chokaa la Baali wa Radi, karne ya 14/13 K.W.K.

[Hisani]

Musée du Louvre, Paris