Waroma 2:1-29

2  Kwa hiyo wewe huna sababu ya kujitetea, Ee mwanadamu,+ hata uwe nani, ukihukumu;+ kwa maana katika jambo lile ambalo unamhukumu mwingine, unajihukumu mwenyewe kuwa una hatia, kwa sababu wewe unayehukumu+ una mazoea ya kufanya mambo hayo hayo.+  Sasa tunajua kwamba, kupatana na kweli,+ hukumu ya Mungu iko juu ya wale walio na mazoea ya kufanya mambo ya namna hiyo.  Lakini je, wewe unafikiri, Ee mwanadamu,+ kwamba utaponyoka hukumu ya Mungu wakati unapohukumu wale walio na mazoea ya kufanya mambo ya namna hiyo na bado wewe unayafanya?+  Au je, wewe unadharau utajiri wa fadhili+ zake na uvumilivu wenye subira+ na ustahimilivu,+ kwa sababu hujui kwamba sifa ya fadhili za Mungu inajaribu kukuongoza wewe kwenye toba?+  Lakini kulingana na ugumu+ wako na moyo wako usiotubu+ unajiwekea mwenyewe akiba ya ghadhabu+ katika siku ya ghadhabu+ na ya kufunuliwa+ kwa hukumu ya uadilifu ya Mungu.+  Naye atamlipa kila mmoja kulingana na matendo yake:+  uzima wa milele kwa wale wanaotafuta utukufu na heshima na kutoharibika,+ kwa uvumilivu katika kazi iliyo njema;  hata hivyo, kwa wale wenye ugomvi+ na wale wasioitii kweli+ bali hutii ukosefu wa uadilifu kutakuwa na ghadhabu na hasira,+  dhiki na taabu, juu ya nafsi ya kila mtu anayefanya mabaya, ya Myahudi+ kwanza na pia ya Mgiriki;+ 10  bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu anayefanya mema,+ kwa Myahudi kwanza+ na pia kwa Mgiriki.+ 11  Kwa maana hakuna ubaguzi kwa Mungu.+ 12  Kwa mfano, wale wote waliofanya dhambi bila sheria wataangamia pia bila sheria;+ bali wale wote waliofanya dhambi chini ya sheria+ watahukumiwa kwa sheria.+ 13  Kwa maana wasikiaji wa sheria sio walio waadilifu mbele za Mungu, bali watendaji+ wa sheria watatangazwa kuwa waadilifu.+ 14  Kwa maana wakati watu wa mataifa+ wasio na sheria+ wanapofanya kwa asili mambo ya sheria,+ watu hawa, ijapokuwa hawana sheria, wao ni sheria kwao wenyewe. 15  Wao ndio wanaoonyesha kuwa yaliyomo katika sheria yameandikwa ndani ya mioyo yao,+ huku dhamiri+ yao ikiwatolea ushahidi na, katikati ya fikira zao wenyewe, wanashtakiwa+ au hata kutetewa. 16  Hili litakuwa katika siku Mungu anapohukumu kupitia Kristo Yesu+ mambo ya siri+ ya wanadamu,+ kulingana na habari njema ninayoitangaza.+ 17  Sasa, ikiwa wewe ni Myahudi kwa jina+ na unategemea sheria+ na kujivunia Mungu,+ 18  nawe unajua mapenzi yake+ na kuyakubali mambo yaliyo bora kabisa kwa sababu unafundishwa kwa mdomo kutokana na Sheria;+ 19  nawe umesadikishwa kwamba wewe ni kiongozi wa walio vipofu,+ nuru kwa wale walio katika giza,+ 20  mrekebishaji wa wale wasio na akili,+ mwalimu wa watoto wachanga,+ na ukiwa na picha+ ya ujuzi na ya ile kweli+ katika Sheria— 21  hata hivyo, je, wewe unayemfundisha mtu mwingine, hujifundishi mwenyewe?+ Wewe, unayehubiri “Usiibe,”+ je, wewe huiba?+ 22  Wewe, unayesema “Usifanye uzinzi,” je, wewe hufanya uzinzi?+ Wewe, unayechukizwa na sanamu, je, wewe huiba+ katika mahekalu? 23  Wewe, unayejivunia sheria, je, kwa kuivunja Sheria+ unamvunjia Mungu heshima? 24  Kwa maana “jina la Mungu linafanyiwa makufuru katikati ya mataifa kwa sababu yenu”;+ kama ilivyoandikwa. 25  Kwa kweli, kutahiriwa+ kuna faida ikiwa tu unazoea kuifuata sheria;+ lakini ikiwa wewe ni mvunjaji wa sheria,+ kutahiriwa kwako kumekuwa kutotahiriwa.+ 26  Kwa hiyo, ikiwa mtu asiyetahiriwa+ huyashika matakwa+ ya uadilifu ya Sheria, kutotahiriwa kwake kutahesabiwa kuwa kutahiriwa, sivyo?+ 27  Na mtu asiyetahiriwa aliye hivyo kwa asili, kwa kuishika Sheria, atakuhukumu+ wewe ambaye ukiwa na sheria zilizoandikwa na ukiwa na hali ya kutahiriwa unaivunja sheria. 28  Kwa maana yeye si Myahudi aliye hivyo kwa nje,+ wala kutahiriwa si kule ambako ni kwa nje juu ya mwili.+ 29  Bali yeye ni Myahudi aliye hivyo kwa ndani,+ na kutahiriwa kwake ni kule kwa moyo+ kupitia roho, wala si kupitia sheria zilizoandikwa.+ Sifa+ ya mtu huyo hutoka, si kwa wanadamu, bali kwa Mungu.+

Maelezo ya Chini