Malaki 2:1-17

2  “Na sasa amri hii inawahusu ninyi, enyi makuhani.+  Ikiwa hamtasikiliza,+ na ikiwa hamtaiweka moyoni+ ili kulipa jina langu utukufu,”+ Yehova wa majeshi amesema, “mimi pia nitaleta juu yenu laana,+ nami nitazilaani baraka zenu.+ Ndiyo, hata nimeilaani baraka, kwa sababu hamwitii moyoni.”  “Tazama! Naikemea mbegu iliyopandwa kwa sababu yenu,+ nami nitawapaka mavi juu ya nyuso zenu, mavi ya sherehe zenu; na mtu fulani atawapeleka mahali ilipo.  Nanyi mtajua kwamba nimewapelekea ninyi amri hii,+ ili agano+ langu pamoja na Lawi liendelee,”+ Yehova wa majeshi amesema.  “Nalo agano langu lilikuwa naye, ambalo ni la uzima na la amani,+ nami nikaendelea kumpa hayo, pamoja na woga. Naye akaendelea kuniogopa;+ ndiyo, kwa sababu ya jina langu yeye mwenyewe aliingiwa na hofu.+  Sheria ya kweli ilikuwa katika kinywa chake,+ wala ukosefu wa uadilifu haukupatikana midomoni mwake. Kwa amani na kwa unyoofu alitembea nami,+ na wale aliogeuza kutoka katika kosa walikuwa wengi.+  Kwa maana midomo ya kuhani ndiyo inayopaswa kutunza ujuzi, na sheria ndiyo ambayo watu wanapaswa kutafuta kutoka kinywani mwake;+ kwa maana yeye ndiye mjumbe wa Yehova wa majeshi.+  “Lakini ninyi—mmegeuka kando mkaiacha njia.+ Mmesababisha wengi kujikwaa katika sheria.+ Mmeliharibu agano la Lawi,”+ Yehova wa majeshi amesema.  “Nami pia, kwa upande wangu, nitawafanya mdharauliwe na kuwa wa hali ya chini kwa watu wote,+ kama vile ambavyo ninyi hamkuwa mkizishika njia zangu, lakini mlikuwa mkionyesha ubaguzi katika sheria.”+ 10  “Je, sisi sote hatuna baba mmoja?+ Je, sisi hatukuumbwa na Mungu mmoja?+ Kwa nini basi tunatendeana kwa hila,+ katika kutia unajisi agano la mababu zetu?+ 11  Yuda ametenda kwa hila, na chukizo limefanywa katika Israeli na katika Yerusalemu;+ kwa maana Yuda ameutia unajisi utakatifu wa Yehova,+ ambao Yeye amependa, naye amemchukua binti ya mungu wa kigeni awe bibi-arusi.+ 12  Yehova atamkatilia mbali kila mmoja anayefanya hivyo,+ yeye ambaye yuko macho na yeye anayejibu, kutoka katika mahema ya Yakobo, na yeye anayemtolea Yehova wa majeshi toleo la zawadi.”+ 13  “Hili nalo ndilo jambo la pili ambalo ninyi hufanya, na matokeo yake ni madhabahu ya Yehova kufunikwa kwa machozi, kwa kulia na kuugua, hivi kwamba hakuna tena kugeukia toleo la zawadi wala kufurahia kitu chochote kutoka mkononi mwenu.+ 14  Nanyi mmesema, ‘Kwa sababu gani?’+ Kwa sababu hii, kwamba Yehova ametoa ushahidi kati yako na mke wa ujana wako,+ ambaye wewe umemtendea kwa hila, ingawa yeye ni mwenzako naye ni mke wa agano lako.+ 15  Na kuna mtu ambaye hakufanya hivyo, kwa vile alikuwa na baki la roho. Huyo naye alikuwa akitafuta nini? Uzao wa Mungu.+ Nanyi jilindeni kuhusiana na roho yenu,+ na yeyote asimtendee kwa hila mke wa ujana wake.+ 16  Kwa maana yeye amechukia talaka,”+ Yehova, Mungu wa Israeli, amesema; “na yule ambaye amefunika vazi lake kwa jeuri,”+ Yehova wa majeshi amesema. “Nanyi mjilinde roho yenu, nanyi msitende kwa hila.+ 17  “Ninyi mmemchosha Yehova kwa maneno yenu,+ nanyi mmesema, ‘Tumemchosha kwa njia gani?’ Kwa kusema, ‘Kila mtu anayefanya mabaya ni mwema machoni pa Yehova, naye amependezwa na watu wa aina hiyo’;+ au, ‘Yuko wapi Mungu wa haki?’ ”+

Maelezo ya Chini