Malaki 1:1-14

1  Tangazo: Neno la Yehova+ kuhusu Israeli kupitia Malaki:  “Nimewapenda ninyi,”+ Yehova amesema. Nanyi mmesema: “Umetupenda kwa njia gani?”+ “Je, Esau hakuwa ndugu ya Yakobo?”+ asema Yehova. “Lakini nilimpenda Yakobo,+  naye Esau+ nikamchukia; mwishowe nikafanya milima yake kuwa ukiwa+ na urithi wake kuwa wa mbwa-mwitu wa nyikani.”+  “Kwa sababu Edomu anaendelea kusema, ‘Tumevunjwa-vunjwa, lakini tutarudi na kujenga mahali palipoharibiwa,’ Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Wao watajenga; lakini mimi nitabomoa.+ Na watu watawaita wao kuwa “eneo la uovu” na “watu ambao Yehova ameshutumu+ mpaka wakati usio na kipimo.”  Na macho yenu wenyewe yataona hilo, nanyi mtasema: “Yehova na atukuzwe juu ya eneo la Israeli.” ’ ”+  “ ‘Mwana humheshimu baba;+ na mtumishi humheshimu bwana-mkuu wake.+ Basi ikiwa mimi ni baba,+ iko wapi heshima yangu?+ Na ikiwa mimi ni Bwana-Mkuu, uko wapi woga+ kwa ajili yangu?’ Yehova wa majeshi amewaambia ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu.+ “ ‘Nanyi mmesema: “Tumelidharau jina lako kwa njia gani?” ’  “ ‘Kwa kutoa juu ya madhabahu yangu mkate uliotiwa unajisi.’+ “ ‘Nanyi mmesema: “Tumekutia unajisi kwa njia gani?” ’ “ ‘Kwa kusema: “Meza+ ya Yehova ni kitu cha kudharauliwa.”+  Na mnapotoa mnyama kipofu kwa ajili ya dhabihu mnasema: “Si vibaya.” Na mnapotoa mnyama kilema au mgonjwa mnasema: “Si vibaya.” ’ ”+ “Tafadhali, mleteni kwa gavana wenu. Je, atawafurahia ninyi, au je, atawapokea kwa fadhili?” Yehova wa majeshi amesema.  “Na sasa, tafadhali, utulizeni uso+ wa Mungu, ili apate kutuonyesha kibali.+ Jambo hilo limetoka mkononi mwenu. Je, atampokea yeyote wenu kwa fadhili?” Yehova wa majeshi amesema. 10  “Ni nani pia aliye kati yenu atakayefunga milango?+ Nanyi hamtaiwasha madhabahu yangu—bure.+ Sipendezwi nanyi hata kidogo,” Yehova wa majeshi amesema, “nami sifurahii toleo la zawadi kutoka mkononi mwenu.”+ 11  “Kwa maana tangu kuchomoza kwa jua mpaka kutua kwake jina langu litakuwa kuu kati ya mataifa,+ na kila mahali moshi wa dhabihu+ utafukizwa, toleo litafanywa kwa jina langu, pia zawadi safi;+ kwa kuwa jina langu litakuwa kuu kati ya mataifa,”+ Yehova wa majeshi amesema. 12  “Lakini ninyi mnanitia unajisi+ kwa kusema, ‘Meza ya Yehova ni kitu kilichotiwa unajisi, na matunda ya meza hiyo, yaani, chakula cha meza hiyo, ni kitu cha kudharauliwa.’+ 13  Nanyi mmesema, ‘Tazama! Jambo hili linachosha kama nini!’+ nanyi mmeitolea pumzi puani kwa dharau,” Yehova wa majeshi amesema. “Nanyi mmeleta kitu ambacho kimenyakuliwa, na chenye kilema, na kilicho kigonjwa;+ ndiyo, mmekileta kama zawadi. Je, naweza kukifurahia mkononi mwenu?”+ Yehova amesema. 14  “Naye amelaaniwa anayetenda kwa ujanja wakati kuna mnyama dume katika kundi lake, naye anaweka nadhiri na kutoa dhabihu ya kilema kwa Yehova.+ Kwa maana mimi ni Mfalme mkuu,”+ Yehova wa majeshi amesema, “na jina langu litakuwa lenye kuogopesha kati ya mataifa.”+

Maelezo ya Chini