2 Timotheo 3:1-17

3  Lakini ujue jambo hili, ya kwamba katika siku za mwisho+ kutakuwa na nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.+  Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi,+ wasio na shukrani, wasio washikamanifu,+  wasio na upendo wa asili,+ wasiotaka makubaliano yoyote,+ wachongezi,+ wasiojizuia, wakali,+ wasiopenda wema,+  wasaliti,+ wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna kwa kiburi,+ wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu+  wakiwa na namna ya ujitoaji-kimungu+ lakini wakizikana nguvu zake;+ nawe geukia mbali kutoka kwa hao.+  Kwa maana kutoka kwa watu hao huinuka wale watu wanaojiingiza kwa ujanja katika nyumba+ na kuwachukua mateka wanawake walio dhaifu ambao wamelemewa na mizigo ya dhambi, wanaoongozwa na tamaa za namna mbalimbali,+  wakijifunza sikuzote na bado hawawezi kamwe kufikia ujuzi sahihi juu ya kweli.+  Basi katika njia ambayo Yane na Yambre+ walimpinga Musa, vivyo hivyo hawa pia wanaendelea kuipinga kweli,+ watu walioharibika kabisa akilini,+ waliokataliwa kwa habari ya imani.+  Hata hivyo, hawatafanya maendeleo zaidi, kwa maana wazimu wao utakuwa wazi kwa wote, kama vile ulivyokuwa ule wazimu wa watu hao wawili.+ 10  Lakini wewe umefuata kwa ukaribu fundisho langu, mwendo wangu wa maisha,+ kusudi langu, imani yangu, ustahimilivu wangu, upendo wangu, uvumilivu wangu, 11  mateso yangu, masumbufu yangu, namna ya mambo yaliyonipata katika Antiokia,+ katika Ikoniamu,+ katika Listra,+ namna ya mateso ambayo nimevumilia; na bado Bwana alinikomboa mimi kutoka katika hayo yote.+ 12  Kwa kweli, wote wanaotamani kuishi kwa ujitoaji-kimungu katika ushirika na Kristo Yesu watateswa pia.+ 13  Lakini watu waovu na wajanja wataendelea kutoka ubaya mpaka ubaya zaidi, wakipotosha na kupotoshwa.+ 14  Hata hivyo, wewe endelea katika mambo uliyojifunza na uliyoshawishiwa kuamini,+ ukijua ni kutoka kwa watu gani ulijifunza hayo+ 15  na kwamba tangu utoto mchanga+ umeyajua maandishi matakatifu, ambayo yanaweza kukufanya uwe mwenye hekima kwa ajili ya wokovu+ kupitia imani kuhusiana na Kristo Yesu.+ 16  Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu+ nalo ni lenye faida kwa kufundisha,+ kwa kukaripia,+ kwa kunyoosha mambo,+ kwa kutia nidhamu+ katika uadilifu, 17  ili mtu wa Mungu awe na uwezo kamili,+ akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema.+

Maelezo ya Chini