2 Timotheo 2:1-26

2  Kwa hiyo, wewe mtoto wangu,+ endelea kujipatia nguvu+ katika fadhili zisizostahiliwa+ ambazo ni kuhusiana na Kristo Yesu,  na mambo uliyoyasikia kutoka kwangu kwa uthibitisho wa mashahidi wengi,+ mambo hayo uwakabidhi watu waaminifu, ambao nao watakuwa na sifa za kustahili vya kutosha kufundisha wengine.+  Ukiwa askari-jeshi+ mwema wa Kristo Yesu shiriki sehemu yako katika kuvumilia uovu.+  Mtu anayetumikia akiwa askari-jeshi+ hajihusishi katika shughuli za kibiashara za maisha,+ ili apate kibali cha yule aliyemwandika kuwa askari-jeshi.  Zaidi ya hayo, kama yeyote akishindana hata katika michezo,+ havikwi taji isipokuwa awe ameshindana kulingana na sheria.  Mkulima anayefanya kazi kwa bidii lazima awe wa kwanza kula sehemu ya matunda.+  Fikiria daima yale ninayosema; kwa kweli Bwana atakupa wewe utambuzi+ katika mambo yote.  Kumbuka kwamba Yesu Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu+ na alikuwa wa uzao wa Daudi,+ kulingana na habari njema ninayohubiri;+  ambayo kwa kuhusiana nayo ninavumilia uovu kufikia hatua ya vifungo vya gereza+ kama mtenda-maovu. Hata hivyo, neno la Mungu halifungwi.+ 10  Kwa hiyo ninaendelea kuvumilia mambo yote kwa sababu ya waliochaguliwa,+ ili wao pia wapate wokovu ulio katika muungano na Kristo Yesu pamoja na utukufu wa milele.+ 11  Neno hili ni la uaminifu:+ Hakika ikiwa tulikufa pamoja, tutaishi pamoja pia;+ 12  tukiendelea kuvumilia, tutatawala pamoja pia tukiwa wafalme;+ tukimkana,+ yeye pia atatukana sisi; 13  tukikosa kuwa waaminifu, yeye anabaki akiwa mwaminifu,+ kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. 14  Endelea kuwakumbusha+ mambo haya, ukiwaagiza+ mbele za Mungu kama shahidi,+ wasipigane juu ya maneno,+ hilo ni jambo ambalo halifai hata kidogo kwa sababu huwaharibu wale wanaosikiliza. 15  Fanya kabisa yote unayoweza ili ujitoe kwa Mungu ukiwa mtu aliyekubaliwa,+ mfanyakazi+ asiye na lolote la kuonea aibu,+ ukilitumia sawasawa neno la kweli.+ 16  Lakini epuka kabisa maneno matupu ambayo huchafua mambo matakatifu;+ kwa maana wataendelea kwenye ukosefu wa kumwogopa Mungu ulio mwingi zaidi na zaidi,+ 17  na neno lao litaenea kama kidonda chenye kuoza.+ Himenayo na Fileto ni kati ya hao.+ 18  Watu hao wamegeuka kutoka kwenye kweli,+ wakisema kwamba ufufuo tayari umetukia;+ nao wanaipindua imani ya wengine.+ 19  Hata hivyo, msingi imara wa Mungu unakaa ukiwa umesimama,+ ukiwa na muhuri huu: “Yehova anawajua walio wake,”+ na: “Kila mtu anayelitaja jina la Yehova+ na aukatae ukosefu wa uadilifu.”+ 20  Basi ndani ya nyumba kubwa mna vyombo vya dhahabu na fedha, na pia mna vyombo vya miti na vya udongo, na vingine ni kwa ajili ya kusudi lenye kuheshimika lakini vingine ni kwa ajili ya kusudi lenye kukosa heshima.+ 21  Kwa hiyo, kama yeyote akijiepusha kabisa na hawa wa mwisho, atakuwa chombo kwa ajili ya kusudi lenye kuheshimika, kilichotakaswa, chenye faida kwa bwana wake, kilichotayarishwa kwa ajili ya kila kazi njema.+ 22  Kwa hiyo, zikimbie tamaa zinazotukia ujanani,+ lakini fuatilia uadilifu,+ imani, upendo, amani,+ pamoja na wale wanaomwitia Bwana kutokana na moyo safi.+ 23  Zaidi ya hayo, kataa maswali ya upumbavu na ya kijinga,+ ukijua hayo hutokeza mapigano.+ 24  Lakini mtumwa wa Bwana hahitaji kupigana,+ bali anahitaji kuwa mpole kwa wote,+ mwenye sifa za kustahili kufundisha,+ akiendelea kujizuia chini ya uovu,+ 25  akiwafundisha kwa upole wale wasio na mwelekeo unaofaa;+ kwa kuwa huenda Mungu akawapa toba+ inayoongoza kwenye ujuzi sahihi juu ya kweli,+ 26  nao warudiwe na fahamu zao nzuri ili watoke katika mtego+ wa Ibilisi, kwa kuwa amewashika wakiwa hai+ kwa ajili ya mapenzi ya huyo.

Maelezo ya Chini