1 Timotheo 2:1-15

2  Kwa hiyo ninahimiza, kwanza kabisa, kwamba dua, sala,+ maombezi, kutoa shukrani, yafanywe kwa ajili ya watu wa namna zote,+  kwa ajili ya wafalme+ na wale wote walio katika cheo cha juu;+ ili tuendelee kuishi maisha shwari na matulivu pamoja na ujitoaji-kimungu kamili na kuchukua mambo kwa uzito.+  Hili ni zuri nalo linakubalika+ machoni pa Mwokozi wetu, Mungu,+  ambaye mapenzi yake ni kwamba watu wa namna zote+ waokolewe+ na kupata ujuzi sahihi+ wa kweli.+  Kwa maana kuna Mungu mmoja,+ na mpatanishi+ mmoja kati ya Mungu+ na wanadamu,+ mwanadamu, Kristo Yesu,+  aliyejitoa kuwa fidia inayolingana kwa ajili ya wote+—hili ndilo litakalotolewa ushahidi kwenye nyakati zake maalumu.  Kwa kusudi la ushahidi+ huo mimi niliwekwa rasmi kuwa mhubiri na mtume+—ninasema kweli,+ sisemi uwongo—mwalimu wa mataifa+ katika jambo linalohusu imani+ na kweli.  Kwa hiyo natamani kwamba kila mahali wanaume waendelee kutoa sala, wakiinua mikono+ yenye ushikamanifu, bila ghadhabu+ na mabishano.+  Vivyo hivyo natamani wanawake wajipambe kwa mavazi yenye mpangilio mzuri, pamoja na kiasi+ na utimamu wa akili, si kwa mitindo ya kusuka nywele na dhahabu au lulu au mavazi yaliyo ghali sana,+ 10  bali kwa njia inayowafaa wanawake wanaodai kumheshimu Mungu,+ yaani, kupitia matendo mema.+ 11  Mwanamke na ajifunze akiwa kimya na kwa kujitiisha kikamili.+ 12  Simruhusu mwanamke kufundisha,+ wala kuwa na mamlaka juu ya mwanamume,+ bali kuwa kimya. 13  Kwa maana Adamu aliumbwa kwanza, kisha Hawa.+ 14  Pia, Adamu hakudanganywa,+ bali yule mwanamke alidanganywa+ kabisa naye akaingia katika kosa.+ 15  Hata hivyo, mwanamke atabaki salama kupitia kuzaa watoto,+ bora tu waendelee katika imani na upendo na utakaso pamoja na utimamu wa akili.+

Maelezo ya Chini