1 Timotheo 1:1-20

1  Paulo, mtume+ wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu+ Mwokozi+ wetu na ya Kristo Yesu, aliye tumaini letu,+  kwa Timotheo,+ mtoto wangu+ kwelikweli katika imani: Na kuwe na fadhili zisizostahiliwa, rehema, amani kutoka kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Bwana wetu.+  Kama vile nilivyokutia moyo ukae Efeso nilipokuwa karibu kuondoka na kwenda Makedonia,+ ndivyo ninavyofanya sasa, ili uwaamuru+ watu fulani wasifundishe fundisho tofauti,+  wala kusikiliza hadithi za uwongo+ na mambo ya kutafuta-tafuta ukoo, ambayo mwisho wake si kitu,+ lakini ambayo hutokeza maswali ya utafiti badala ya kugawa kitu chochote kutoka kwa Mungu kuhusiana na imani.  Kwa kweli lengo la amri hii ni upendo+ kutokana na moyo safi+ na kutokana na dhamiri njema+ na kutokana na imani bila unafiki.+  Kwa kugeuka na kutoka katika mambo hayo watu fulani wamegeuzwa kando+ kuingia katika maneno ya kipuuzi,+  wakitaka kuwa walimu+ wa sheria,+ lakini hawafahamu ama mambo wanayosema au mambo ambayo wanayasisitiza kwa nguvu.  Basi tunajua kwamba Sheria ni nzuri+ ikiwa mtu anaichukua kisheria+  kwa kujua jambo hili, kwamba sheria huwekwa, si kwa ajili ya mtu mwadilifu, bali kwa ajili ya watu wenye kuasi sheria+ na watundu,+ wasiomwogopa Mungu na watenda-dhambi, wasio na fadhili zenye upendo,+ na wenye kutia unajisi, wauaji wa akina baba na wauaji wa akina mama, wenye kuua watu wengine, 10  waasherati,+ wanaume wanaolala na wanaume, watu wanaoteka watu, waongo, wanaoapa kwa uwongo,+ na jambo lingine lolote linalopinga+ fundisho lenye afya+ 11  kulingana na habari njema yenye utukufu ya Mungu mwenye furaha,+ ambayo mimi nilikabidhiwa.+ 12  Mimi namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenipa nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu+ kwa kunigawia huduma,+ 13  ijapokuwa hapo zamani nilikuwa mkufuru na mtesaji+ na mtu mwenye dharau.+ Hata hivyo, nilionyeshwa rehema,+ kwa sababu nilikosa ujuzi+ nami nilitenda kwa ukosefu wa imani. 14  Lakini fadhili zisizostahiliwa za Bwana wetu zikawa nyingi+ sana pamoja na imani na upendo ambao ni kuhusiana na Kristo Yesu.+ 15  Lile neno linastahili kukubaliwa kikamilifu, linalosema+ kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili kuwaokoa watenda-dhambi.+ Kati ya hao mimi ni wa kwanza kabisa.+ 16  Hata hivyo, sababu iliyofanya nionyeshwe rehema+ ilikuwa kwamba kupitia mimi nikiwa ndiye wa kwanza kabisa Kristo Yesu aonyeshe ustahimilivu wake wote kuwa mfano wa wale watakaokuwa na imani+ yao kwake kwa ajili ya uzima wa milele.+ 17  Sasa kwa Mfalme wa umilele,+ asiyeweza kuharibika,+ asiyeonekana,+ Mungu pekee,+ kuwe na heshima na utukufu milele na milele.+ Amina. 18  Amri hii+ ninakupa wewe, mtoto, Timotheo, kwa kupatana na matabiri+ yaliyoongoza moja kwa moja mpaka kwako, ili kwa hayo uendelee kupigana vita vizuri;+ 19  ukishika imani na dhamiri njema,+ ambayo wengine wameitupa kando+ na imani yao imevunjika.+ 20  Himenayo+ na Aleksanda+ ni kati ya hao, nami nimewatia mkononi mwa Shetani+ ili wafundishwe kwa nidhamu kutokufuru.+

Maelezo ya Chini