Pindah kana eusi

Komunikasi

Kumaha Cara nu Bijaksana dina Ngagunakeun Téknologi?

Cara urang ngagunakeun téknologi bisa nguatkeun atawa ngaruksak perkawinan urang. Ku naon bisa kitu?

Carana Ngadalikeun Amarah

Ngabudalkeun amarah bisa ngaruksak kaséhatan, kitu ogé lamun éta dipendem. Jadi Sadérék kudu kumaha lamun batur hirup ngajéngkélkeun pisan?