Pindah kana eusi

Carana Ngadidik Budak

Carana Jadi Kolot nu Hadé

Nu Kudu Dipikanyaho ku Kolot Saacan Nitipkeun Budak

Pikirkeun opat pananya dina artikel ieu sateuacan mutuskeun di mana rék nitipkeun budak.

Ku Naon Barudak Perlu Maca—Bagian 1: Maca atawa Nongton?

Loba budak leuwih resep nongton vidéo. Kumaha kolot bisa mantuan barudakna supaya leuwih resep maca?

Kulawarga Suksés—Tuladan

Lamun Sadérék hayang omongan Sadérék dituturkeun ku barudak, Sadérék ogé kudu ngajalankeunana.

Palatihan

Kudu Kumaha Lamun Budak keur Bosen?

Waktu budak keur bosen di imah jeung teu aya nu di gawékeun, aya sababaraha saran di dieu bisa ngabantu.

Ajar Budak Anjeun Supaya Bisa Nunjukkeun Rasa Sukur

Ti leutik kénéh, barudak geus bisa diajarkeun pikeun ngomong ’hatur nuhun’ ka jalma nu bageur ka maranéhna.

Pentingna Boga Prinsip Hirup

Lamun urang ngajarkeun prinsip hirup nu alus ka budak, manéhna bakal suksés dina mangsa kahareup.

Carana Boga Rasa Tanggung Jawab

Ti iraha budak kudu dilatih boga tanggung jawab, pas keur leutik kénéh atawa mun geus gedé?

Cara Ngadidik Budak Sadérék

Disiplin teu ngan saukur aturan jeung hukuman.

Carana Supaya Teu Gampang Nyerah

Budak nu diajar teu gampang nyerah leuwih bisa nyanghareupan masalah hirup engkéna.

Carana Ngabantu Budak Nyanghareupan Masalah

Gagal téh bagian tina kahirupan. Bantu budak sangkan teu sedih teuing jeung bisa néangan jalan kaluar.

Carana Ngabantu Budak Leuwih Alus Peunteunna di Sakola

Pék tingali carana nyaho masalah nu sabenerna ku naon peunteun budak téh goréng jeung carana supaya manéhna daék diajar.

Kumaha Lamun Budak Abdi Digencét ku Babaturanana?

Opat cara kolot bisa mantuan budakna nyanghareupan jalma nu sok ngagencét.

Kumaha Kolot Bisa Ngajar Budakna ngeunaan Séks?

Dina Alkitab, aya loba prinsip nu bakal ngabantu Sadérék sangkan bisa ngajelaskeun séks ka budak sarta nyalindungan budak ti jelema cabul.

Jaga Budak Sadérék

Kaleb jeung Sofia dibéré saran alus supaya maranéhna bisa ngajaga dirina sorangan.

Ngabahas Alkohol jeung Budak Leutik

Iraha jeung kumaha kolot kudu ngabahas hal ieu jeung budakna?

Didikan

Mangpaatna Kadali Diri

Ku naon ngadalikeun diri téh penting jeung kumaha cara ngajarkeunana?

Carana Jadi Rendah Haté

Ngajar budak rendah haté téh alus keur ayeuna jeung engkéna.