Pindah kana eusi

Perkawinan

Konci Kabagjaan

Ménta Pituduh Allah Sangkan Bagja

Dua pananya nu saderhana bisa ngabantu nguatkeun perkawinan Sadérék.

Kulawarga Suksés—Kakompakan

Naha batur hirup Sadérék dianggap batur sakamar wungkul?

Carana Supaya Leuwih Sabar

Lantaran salaki jeung pamajikan teu sampurna, rupa-rupa masalah bakal muncul. Kasabaran téh penting pisan sangkan perkawinan suksés.

Carana Ngungkabkeun Kadeudeuh

Kumaha salaki pamajikan bisa silih perhatikeun? Tingali opat saran tina Alkitab.

Sing Silih Satia

Dina perkawinan, naha perlu nguatkeun rasa percaya ti batan ngan saukur teu salingkuh?

Pandangan Alkitab

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Perkawinan Sajinis?

Nu mimiti ngatur perkawinan tangtu apal cara panghadéna supaya perkawinan langgeng jeung bagja.

Meunang Teu Poligami?

Naha poligami téh diidinan ku Allah? Tingali pandangan Alkitab ngeunaan poligami.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Perkawinan?

Prinsip-prinsip tina Alkitab bisa mantuan salaki pamajikan nyingkahan masalah jeung ngaréngsékeun masalah.

Masalah jeung Cara Nyanghareupanana

Carana Supaya Teu Keuheul kana Sipat Batur Hirup

Ulah nepi ka sipat nu pikakeuheuleun ti batur hirup anjeun jadi nyieun masalah, meureun anjeun bisa néangan hal alus tina sipatna éta.

Carana Teu Mamawa Urusan Pagawéan ka Imah

Lima saran nu bisa ngabantu Sadérék supaya pagawéan teu ngaganggu perkawinan.

Cara Tetep Akur jeung Mitoha

Sadérék bisa tetep hormat ka kolot bari teu ngorbankeun perkawinan

Lamun Béda Pandangan

Kumaha salaki pamajikan bisa ngaréngsékeun masalah jeung tetep rukun?

Kulawarga Suksés—Hampuraan

Kumaha carana sangkan kakurangan batur hirup teu kudu diributkeun?

Lamun Aya Musibah dina Kulawarga

Tarima bantuan nu dibutuhkeun.

Pipisahan jeung Pepegatan

Naon Pangaruh Pepegatan keur Barudak?

Sanajan aya nu mikir lamun pepegatan téh demi barudak, tapi hasil risét nunjukkeun yén balukar pepegatan téh bisa ngaruksak barudak.

Ceuk Alkitab, Pepegatan téh Meunang Teu?

Perhatikeun naon nu diidinan jeung dipikaijid ku Allah.

Kumaha Pandangan Saksi-Saksi Yéhuwa ngeunaan Pepegatan?

Naha para Saksi méré bantuan lamun aya perkawinan nu loba masalah? Lamun aya nu rék pepegatan, naha kudu disatujuan heula ku kokolot sidang?