Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 36. POGLAVJE

Kdo bo obujen od mrtvih? Kje bodo obujeni živeli?

Kdo bo obujen od mrtvih? Kje bodo obujeni živeli?

V ZADNJIH dveh poglavjih sva brala o ljudeh, ki so bili obujeni od mrtvih. Koliko jih je bilo? – Bilo jih je pet. Koliko od teh je bilo otrok? – Trije. Četrti pa je opisan kot mladenič. Kaj misliš, da nam to pove? –

To nam pove, da ima Bog rad mlade. Toda obudil bo še mnogo drugih ljudi. Ali bo Bog obudil od mrtvih samo tiste, ki so delali dobro? – Tako bi utegnili misliti. Vendar veliko ljudi ni nikoli spoznalo resnice o Bogu Jehovu in njegovem Sinu. Ker niso bili prav poučeni, so potem delali slabe stvari. Ali misliš, da bo Jehova takšne ljudi obudil? –

Biblija pravi, da ‚bo vstajenje pravičnih in nepravičnih‘. (Dejanja 24:15) Zakaj bodo obujeni tisti, ki niso bili pravični oziroma ki niso delali, kar je prav? – Zato ker niso imeli priložnosti spoznati Jehova in izvedeti, kaj on pričakuje od ljudi.

Zakaj bo Bog obudil nekatere, ki niso delali, kar je prav?

 Kaj misliš, kdaj pa bodo ljudje obujeni? – Spomni se, da je Jezus takrat, ko je umrl Lazar, njegovi sestri Marti obljubil: ‚Tvoj brat bo vstal.‘ Marta mu je odgovorila: »Vem, da vstane ob vstajenju poslednji dan.« (Janez 11:23, 24) Kaj je Marta mislila, ko je rekla, da bo Lazar vstal »poslednji dan«? –

Kje je raj, o katerem Jezus pripoveduje temu možu?

Marta je slišala za Jezusovo obljubo: ‚Vsi, ki so v spominskih grobnicah, bodo prišli ven‘. (Janez 5:28, 29) »Poslednji dan« se torej nanaša na čas, ko bodo vsi tisti, ki se jih Bog spominja, obujeni v življenje. Ta poslednji dan ni dolg 24 ur. Ta dan bo trajal tisoč let. Biblija pravi, da bo tega dne ‚Bog sodil ljudi na zemlji‘. Sodil pa bo tudi tiste, ki bodo vstali od mrtvih. (Dejanja 17:31; 2. Petrov 3:8)

Pomisli, kako čudovit dan bo to! V tem tisoč let dolgem dnevu bo ponovno oživelo mnogo milijonov ljudi, ki so umrli. Kraj, kamor bodo obujeni v življenje, Jezus imenuje raj. Poglejva, kje bo ta raj in kako bo tam živeti.

Jezus približno tri ure pred smrtjo na mučilnem kolu pripoveduje o raju nekemu možu, ki visi na kolu zraven njega. Ta mož je bil obsojen na smrt zaradi zločinov, ki jih je naredil. Toda ko opazuje Jezusa in posluša, kaj drugi govorijo o njem, prične verovati vanj. Zato reče Jezusu: ‚Spomni se me,  ko prideš v svoje kraljestvo.‘ Jezus mu odgovori: ‚Resnično ti povem danes, da boš z menoj v raju.‘ (Lukež 23:42, 43)

Kaj naj bi si naslikali v mislih, ko beremo o raju?

Kaj Jezus misli s tem? Kje je ta raj? – Pomisli malo. Kje je bil raj na začetku? – Spomni se, da je Bog prvega človeka Adama in njegovo ženo postavil v raj, zato da bi živela prav tukaj na zemlji. Raj se je imenoval edenski vrt. V tem vrtu so bile živali, vendar niso nikomur storile nič žalega. Prav tako so rastla drevesa, ki so bila polna okusnega sadja. Skozi raj je tudi tekla velika reka. To je bil čudovit kraj za prebivanje! (1. Mojzesova 2:8–10)

Ko torej beremo, da bo tisti zločinec v raju, si moramo v mislih naslikati, kako bo zemlja spremenjena v čudovit kraj za prebivanje. Ali bo Jezus v raju z nekdanjim zločincem tukaj na zemlji? – Ne. Ali veš, zakaj Jezusa ne bo tukaj? –

Ker bo Jezus kot kralj v nebesih vladal nad rajem na zemlji. Tako bo Jezus skupaj s tistim možem v tem pomenu, da ga bo obudil od mrtvih in skrbel zanj. Toda zakaj bo Jezus nekdanjemu zločincu dovolil živeti v raju? – Poskusiva ugotoviti, zakaj.

Ali je hudodelec vedel, kakšni so Božji nameni, preden je govoril z Jezusom? – Ne, ni. Slabe reči je delal zato, ker ni  poznal resnice o Bogu. V raju pa se bo poučil o Božjih namenih. Takrat bo imel priložnost dokazati, da zares ljubi Boga, in sicer s tem, da bo delal, kar Bog hoče.

Ali bodo vsi obujeni živeli v raju na zemlji? – Ne, prav vsi ne. Ali veš, zakaj ne? – Ker bodo nekateri obujeni, da bi živeli z Jezusom v nebesih. Z njim bodo vladali kot kralji nad rajsko zemljo. Poglejva, kako to vemo.

Jezus na večer pred svojo smrtjo apostolom reče: ‚V hiši mojega Očeta v nebesih je veliko bivališč in grem vam pripravit prostor.‘ Nato jim obljubi: »Pridem zopet in vas vzamem k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« (Janez 14:2, 3)

Kam gre Jezus, potem ko je obujen od mrtvih? – Da, vrne se v nebesa, da bi bil s svojim Očetom. (Janez 17:4, 5) Jezus  torej svojim apostolom in drugim sledilcem obljubi, da jih bo obudil, da bi bili skupaj z njim v nebesih. Kaj bodo tam delali skupaj z Jezusom? – Biblija pravi, da bodo tisti učenci, ki bodo deležni ‚prvega vstajenja‘, živeli v nebesih in ‚z njim kraljevali tisoč let‘ nad zemljo. (Razodetje 5:10; 20:6; 2. Timoteju 2:12)

Koliko bo teh, ki bodo deležni ‚prvega vstajenja‘ in bodo kraljevali skupaj z Jezusom? – Jezus je svojim učencem rekel: ‚Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam bo dal kraljestvo.‘ (Lukež 12:32) Število teh, ki pripadajo ‚mali čredi‘ in so obujeni, da bi bili skupaj z Jezusom v njegovem nebeškem kraljestvu, je točno določeno. Biblija pokaže, da je obujenih z zemlje v nebesa ‚stoštiriinštirideset tisoč‘. (Razodetje 14:1, 3)

Kje bodo obujeni od mrtvih živeli in kaj bodo delali?

Koliko ljudi bo živelo v raju na zemlji? – Tega nam Biblija ne pove. Vendar je Bog Adamu in Evi v edenskem vrtu naročil, naj imata otroke in napolnita zemljo. Resda jima to ni uspelo. Toda Bog bo poskrbel, da se bo njegov namen, da bi bila zemlja napolnjena z dobrimi ljudmi, uresničil. (1. Mojzesova 1:28; Izaija 45:18; 55:11)

Samo pomisli, kako čudovito bo živeti v raju! Cela zemlja se bo spremenila v park. Na njej bo mrgolelo ptic in drugih živali, krasilo jo bo vsakovrstno drevje in cvetje. Nihče ne bo čutil bolečine, ker bi bil bolan, in nikomur ne bo treba umreti. Vsi ljudje bodo prijatelji med seboj. Če hočemo živeti večno v raju, je sedaj čas, da se za to pripravimo.

Več o Božjem namenu za zemljo si preberite v Pregovorih 2:21, 22, Propovedniku 1:4, Izaiju 2:4; 11:6–9; 35:5, 6 in 65:21–24.