Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 47. POGLAVJE

Kako lahko vemo, da je harmagedon blizu

Kako lahko vemo, da je harmagedon blizu

GOTOVO veš, kaj je znamenje, ali ne? – V 46. poglavju sva brala o znamenju, ki ga je Bog dal kot zagotovilo, da sveta ne bo nikoli več uničil s potopom. Tudi apostoli so vprašali Jezusa za znamenje, da bi lahko vedeli, kdaj se bo Jezus vrnil in kdaj bo blizu konec sveta oziroma stvarnosti. (Matevž 24:3)

Ker bo Jezus v nebesih neviden, je bilo potrebno znamenje, ki bi ga ljudje lahko videli in tako ugotovili, da je pričel vladati. Zato je Jezus povedal, na katere reči tukaj na zemlji bi morali biti njegovi učenci pozorni. Ko bi se te reči dogajale, bi to pomenilo, da se je Jezus že vrnil in zavladal v nebesih kot kralj.

Jezus je hotel svoje učence naučiti, kako pomembno je ostati  oprezen, zato jim je rekel: ‚Poglejte figovo drevo in vse drugo drevje: Ko vidite, da že brstje poganja, veste, da je blizu poletje.‘ Gotovo znaš ugotoviti, kdaj se bliža poletje. In podobno lahko ugotoviš, da je blizu harmagedon, ko namreč vidiš, da se dogajajo stvari, o katerih je pripovedoval Jezus. (Lukež 21:29, 30)

Česa nas je Jezus hotel naučiti, ko je govoril o figovem drevesu?

Oglejva si slike na tej in na naslednji strani. Tukaj so prikazane stvari, za katere je Jezus rekel, da bodo sestavljale znamenje, ki bo kazalo,  da je Božje kraljestvo blizu. Ko se bodo vse te stvari dogajale, bo Božje kraljestvo z Vladarjem Kristusom zdrobilo vse druge vlade, kot sva prebrala v 46. poglavju.

Zato si pozorno oglej slike na prejšnih dveh straneh, saj bova zdaj govorila o njih. O tem, kar vidiš na teh slikah, si lahko prebereš v Matevžu 24:6–14 in Lukežu 21:9–11. Ali vidiš majhno številko na vsaki sliki? Enako številko lahko najdeš na začetku odstavka, ki to sliko opisuje. Sedaj si poglejva, ali se mnogi deli znamenja, ki ga je Jezus napovedal, danes uresničujejo.

1. Jezus je rekel: ‚Slišali boste o vojnah in poročila o vojnah. Vstane narod proti narodu in kraljestvo zoper kraljestvo.‘ Ali si že slišal ljudi govoriti o vojnah? – Prva svetovna vojna je trajala od leta 1914 do 1918, za njo pa je nastopila še druga svetovna vojna, ki je trajala od leta 1939 do 1945. Svetovne vojne ni bilo še nikoli predtem! Danes so vojne povsod po svetu. Zdi se, da vsak dan po televiziji, radiu in v časopisih slišimo ali beremo o vojnah.

2. Jezus je tudi rekel: ‚Lakote bodo po raznih krajih.‘ Kot morda že veš, vsi ljudje nimajo dovolj hrane. Vsak dan umre na tisoče ljudi, zato ker jim primanjkuje hrane.

3. Jezus je nato dodal: ‚Po raznih krajih bodo kuge.‘ Ali veš, kaj je kuga? – To je bolezen, ki pomori veliko ljudi. Ena takšna velika kuga, ki so jo imenovali španska gripa, je samo v kakem letu pomorila okoli 20 milijonov ljudi. Še več ljudi pa bo v našem času verjetno umrlo zaradi aidsa. Poleg tega so tu še rak, bolezni srca in druge bolezni, zaradi katerih vsako leto umre več tisoč ljudi.

 4. Jezus je napovedal še en del znamenja, ko je rekel: ‚Potresi bodo po raznih krajih.‘ Ali veš, kaj je potres? – Potres je takrat, ko se ti tresejo tla pod nogami. Takrat se porušijo hiše in pri tem pogosto umrejo tudi ljudje. Od leta 1914 je vsako leto veliko potresov. Ali si že slišal kaj o potresih? –

5. Jezus je rekel, da bo en del znamenja tudi ‚vedno več in več hudobije‘. Prav zaradi tega je tako veliko kraj in nasilja. Vsepovsod se ljudje bojijo, da bo kdo morda vlomil v njihov dom. Toliko kriminala in nasilja, kot ga je zdaj povsod po svetu, ni bilo še nikoli prej.

6. Jezus je govoril o zelo pomembnem delu znamenja, ko je rekel: ‚Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjevala po vsem svetu v pričevanje vsem narodom; in tedaj pride konec.‘ (Matevž 24:14) Če ‚tej dobri novici‘ resnično verjameš, potem bi moral o njej govoriti z drugimi. Tako lahko sodeluješ pri izpolnjevanju tega dela znamenja.

Nekateri bodo morda rekli, da so se stvari, ki jih je Jezus napovedal, vedno dogajale. Vendar se nikoli prej niso vse te stvari dogajale po vsem svetu in tudi ne hkrati. Ali zdaj razumeš, kaj to znamenje pomeni? – Pomeni to: ko vidimo, da se vse to dogaja, vemo, da bo namesto tega hudobnega sveta kmalu prišel Božji novi svet.

Ko je Jezus govoril o tem znamenju, je omenil tudi neki poseben letni čas. Rekel je: »Molíte, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi.« (Matevž 24:20SSP) Kaj je Jezus po tvoje s tem mislil? –

Kaj bi se lahko zgodilo, če bi moral kdo zbežati pred kakšno nesrečo pozimi, ko je zaradi vremena zelo težko ali celo  nevarno potovati? – Četudi bi mu uspelo zbežati, bi se zelo namučil. Ali ne bi bilo žalostno, če bi kdo v snežnem viharju umrl le zato, ker je bil preveč zaposlen z drugimi rečmi in se ni pravočasno odpravil na pot? –

Kaj pomembnega je Jezus hotel povedati, ko je govoril o begu pozimi?

Ali razumeš, kaj pomembnega je Jezus hotel povedati, ko je rekel, naj ne bi čakali do zime, da bi zbežali? – Poučil nas je, naj ne odlašamo služiti Bogu in dokazovati svoje ljubezni do njega, ko pa vemo, da je harmagedon blizu. Če bomo odlašali, bo morda prepozno. Potem bi bili prav taki kot ljudje pred potopom, ki so slišali Noetova svarila, vendar niso vstopili v barko.

Zdaj pa spregovoriva še o tem, kako bo po koncu velike harmagedonske vojne. Izvedela bova, kaj je Bog pripravil za vse, ki ga ljubimo in mu že zdaj služimo.

Tukaj sta navedena še dva svetopisemska stavka, ki kažeta, da je harmagedon blizu: 2. Timoteju 3:1–5; 2. Petrov 3:3, 4.