Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 4. POGLAVJE

Bog ima ime

Bog ima ime

KAJ pogosto najprej vprašaš nekoga, ko ga prvič srečaš? – Seveda, vprašaš ga, kako mu je ime. Vsak od nas ima ime. Bog je dal ime tudi prvemu človeku na zemlji. Imenoval ga je Adam. Adamova žena pa je dobila ime Eva.

Vendar nimajo imen le ljudje. Pomisli še na druge reči, ki tudi imajo ime. Ko ti nekdo podari punčko ali hišnega ljubljenčka, mu daš ime, ali ne? – Da, ime je nekaj zelo pomembnega.

Zvečer se ozri v nebo in poglej številne zvezde. Kaj misliš, ali imajo imena? – Da, Bog je vsaki zvezdi na nebu dal ime. Biblija nam pove: ‚On prešteva število zvezd in vsako kliče po njenem imenu.‘ (Psalm 147:4)

Ali si vedel, da ima vsaka zvezda svoje ime?

Kdo je po tvojem najpomembnejša oseba v vsem vesolju? – Seveda, to je Bog. Kaj misliš, ali ima Bog ime? – Jezus je povedal, da Ga ima. Nekoč je v molitvi k Bogu rekel: ‚Tvoje ime sem oznanil svojim sledilcem.‘ (Janez 17:26) Ali veš, kako je Bogu ime? – Bog sam nam pove, kako se imenuje. Pravi: »Jaz sem Jehova.« Božje ime je torej JEHOVA. (2. Mojzesova 6:2)

Kako se počutiš, ko se drugi spomnijo tvojega imena? – Vesel si, kajne? – Tudi Jehova hoče, da bi ljudje poznali njegovo ime. Zato bi morali takrat, ko govorimo o Bogu, uporabljati ime Jehova. Veliki učitelj je uporabljal Božje ime, Jehova, ko je govoril z ljudmi. Ob neki priložnosti je Jezus rekel: ‚Ljubi Jehova, svojega Boga, iz vsega svojega srca.‘ (Marko 12:30)

 Jezus je vedel, da je ime »Jehova« zelo pomembno. Zato je svoje sledilce učil, naj uporabljajo Božje ime. Učil jih je tudi, naj o Božjem imenu govorijo v svojih molitvah. Jezus je vedel, da Bog hoče, da bi Njegovo ime Jehova poznali vsi ljudje.

Bog je to, kako pomembno je njegovo ime, pred davnimi časi pokazal Mojzesu, ki je bil eden od Izraelovih sinov. Izraelovi sinovi, ki so se imenovali Izraelci, so živeli v Egiptu. Prebivalci te dežele so se imenovali Egipčani. Ti so Izraelce zasužnjili in z njimi zelo grdo ravnali. Ko je Mojzes odrastel, je poskušal pomagati nekomu iz svojega ljudstva. To pa je faraona, egiptovskega kralja, razjezilo. Mojzesa je hotel ubiti! Zato je Mojzes zbežal iz Egipta.

Mojzes je odšel v neko drugo deželo. Ta dežela se je imenovala Madian.  Tam se je poročil in si pričel ustvarjati družino. Bil je tudi pastir in je skrbel za ovce. Ko je tako Mojzes nekoč blizu neke gore pasel ovce, je zagledal nekaj neverjetnega. Videl je grm, ki je gorel, a ni in ni zgorel! Mojzes je stopil bližje, da bi si to bolje ogledal.

Ali veš, kaj se je zgodilo? – Mojzes je iz sredine tega gorečega grma zaslišal glas, ki ga je klical: »Mojzes, Mojzes!« Kdo je govoril te besede? – To je bil Bog! Za Mojzesa je imel veliko dela. Bog je rekel: ‚Pojdi, da te pošljem k faraonu, egiptovskemu kralju, in popelji moje ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta.‘ Bog je Mojzesu obljubil, da mu bo pri tem pomagal.

Kaj pomembnega je Mojzes izvedel pri gorečem grmu?

Toda Mojzes je Bogu rekel: ‚Recimo, da grem k Izraelovim sinovom v Egipt in jim rečem, da me je poslal Bog. Kaj, če me vprašajo, kako mu je ime? Kaj naj jim odgovorim?‘ Bog je Mojzesu rekel, naj Izraelovim sinovom pove: ‚Jehova me je poslal k vam. Jehova je njegovo ime vekomaj.‘ (2. Mojzesova 3:1–15) To  pokaže, da Bog namerava obdržati ime Jehova. Nikoli ga ne bo spremenil. Bog želi biti za vedno znan po svojem imenu Jehova.

Kako je Jehova svoje ime razglasil pri Rdečem morju?

Ko se je Mojzes vrnil v Egipt, so Egipčani mislili, da je Jehova samo neki manjši izraelski bog. Niso si mislili, da je on Bog cele zemlje. Zato je Jehova egiptovskemu kralju dejal: ‚Svoje ime bom razglasil po vsej zemlji.‘ (2. Mojzesova 9:16) Jehova je svoje ime zares razglasil. Ali veš, kako? –

Poskrbel je, da je Mojzes odvedel izraelsko ljudstvo iz Egipta. Ko so prišli do Rdečega morja, je Jehova naredil pot po suhem naravnost skozi morje. Izraelci so varno prešli po suhih tleh na drugi breg. Ko pa je potem na suho morsko dno stopil faraon z vso svojo vojsko, je voda, ki jo je Jehova prej zadrževal na obeh straneh, zalila Egipčane in so vsi umrli.

Kmalu so ljudje po vsem svetu slišali, kaj je Jehova naredil pri Rdečem morju. Kako vemo, da so slišali o tem? – Kakih 40 let kasneje so Izraelci prišli v Kanaan, v deželo, za katero je Jehova obljubil, da jim jo bo dal. Tam je mlada  žena Rahaba dvema Izraelcema povedala: ‚Slišali smo, kako je Jehova posušil vode Rdečega morja pred vami, ko ste šli iz Egipta.‘ (Jozue 2:10)

Danes so mnogi ljudje prav takšni, kot so bili tisti Egipčani. Ne verjamejo, da je Jehova Bog nad vso zemljo. Zato Jehova hoče, da njegovo ljudstvo govori o njem z drugimi. To je delal tudi Jezus. Proti koncu svojega življenja na zemlji je v molitvi rekel Jehovu: ‚Oznanil sem jim tvoje ime.‘ (Janez 17:26)

Jezus je oznanil Božje ime. Ali lahko pokažeš v Bibliji Božje ime?

 Ali želiš biti takšen kot Jezus? Potem povej drugim, da je Bogu ime Jehova. Morda boš ugotovil, da veliko ljudi tega ne ve. Zato jim mogoče lahko pokažeš v Bibliji stavek iz Psalma 83:18. Vzemiva zdaj biblijo in skupaj poiščiva ta svetopisemski stavek. Tukaj piše: »Da spoznajo, da si ti, ki ti je ime Jehova, sam Najvišji nad vesoljno zemljo.«

Kaj se naučiva iz tega, kar sva prebrala? – Da, naučimo se, da je od vseh imen najpomembnejše ime Jehova. To je ime Vsemogočnega Boga, Jezusovega Očeta in Tistega, ki je naredil vse. Spomni se, da je Jezus rekel, da moramo Boga Jehova ljubiti iz vsega svojega srca. Ali ljubiš Jehova? –

Kako lahko pokažemo, da ljubimo Jehova? – En način je ta, da se z njim kot s prijateljem bolje spoznamo. Lahko pa tudi tako, da drugim povemo, kako mu je ime. Kar iz Biblije jim lahko pokažemo, da mu je ime Jehova. Prav tako jim lahko povemo o prekrasnih rečeh, ki jih je Jehova ustvaril, in o dobrih delih, ki jih je naredil. To Jehova zelo razveseli, saj želi, da bi ga ljudje poznali. Pri tem lahko sodelujemo tudi mi, kajne? –

Ko bomo govorili o Jehovu, vsi ne bodo hoteli prisluhniti. Mnogi niso poslušali niti, ko je o Njem govoril Jezus, Veliki učitelj. Toda on zaradi tega ni nehal govoriti o Jehovu.

Zato bodimo takšni kot Jezus. Še naprej govorimo o Jehovu. Če bomo tako delali, bomo Bogu Jehovu všeč, saj bomo kazali ljubezen do njegovega imena.

Sedaj skupaj preberite iz Biblije še nekaj drugih vrstic, ki kažejo, kako pomembno je Božje ime: Izaija 12:2, 4, 5; Matevž 6:9; Janez 17:6; Rimljanom 10:13, NW.