Preskoči na vsebino

Pojasnjene svetopisemske vrstice

Odkrijte pravi pomen znanih svetopisemskih vrstic in besednih zvez. Ko boste prebrali njihovo sobesedilo, boste dobili širšo sliko. S pomočjo opomb in navzkrižnih navedenk poglobite svoje razumevanje.

Pojasnilo 1. Mojzesove 1:1: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo«

Kateri dve pomembni resnici sta zapisani v tem uvodnem odlomku Svetega pisma?

Pojasnilo 2. Mojzesove 20:12: »Spoštuj svojega očeta in svojo mater«

Tej zapovedi je sledila tudi obljuba, ki naj bi Izraelce še dodatno spodbudila k temu, da bi jo upoštevali.

Pojasnilo Jozueta 1:9: »Bodi pogumen in močan«

Kako ste lahko pogumni in močni, ko se spoprijemate s težkimi okoliščinami in na videz nepremagljivimi ovirami?

Pojasnilo Psalma 23:4: »Tudi če bi hodil v temni dolini«

Kako Božji častilci tudi v najbolj temačnih dneh občutijo Božjo zaščito?

Pojasnilo Psalma 37:4: »Razveseljuj se v GOSPODU«

Kako nam ta psalm pomaga, da si pridobimo modrost in Božjo naklonjenost?

Pojasnilo Pregovorov 3:5, 6: »Na svojo razumnost se ne zanašaj«

Kako lahko pokažete, da bolj zaupate v Boga kot vase?

Pojasnilo Pregovorov 16:3: »GOSPODU priporočaj svoja dela«

Zaradi katerih dveh razlogov naj bi ljudje, takrat ko sprejemajo odločitev, vodstvo iskali pri Bogu?

Pojasnilo pridigarja 3:11: »On dela vse lepo ob svojem času«

Božja čudovita dela ne zajemajo samo tega, kar je ustvaril. Kako to vpliva na vas?

Pojasnilo Izaija 40:31: »Oni pa, ki čakajo GOSPODA, dobivajo nove moči«

Zakaj Biblija orla, ki jadra, primerja z osebo, ki dobiva moč od Boga?

Pojasnilo Izaija 41:10: »Ne boj se, saj sem s teboj«

Jehova eno misel pove na tri različne načine in s tem svojim zvestovdanim častilcem zagotavlja, da jih bo podpiral.

Pojasnilo Izaija 42:8: »Jaz sem GOSPOD«

Katero osebno ime je zase izbral Bog?

Pojasnilo Jeremija 29:11: »Vem za načrte, ki jih imam z vami«

Ali ima Bog točno določen načrt za vsakega posameznika?

Pojasnilo Miha 6:8: »Ponižno hodiš s svojim Bogom«

V tej vrstici je s tremi besednimi zvezami na kratko povzeto, kaj Bog pričakuje od nas.

Pojasnilo Mateja 6:33: »Iščite najprej Božje kraljestvo«

Ali je Jezus mislil, da kristjanom ne bo treba delati za preživetje?

Pojasnilo Mateja 6:34: »Ne skrbite za jutri«

Jezus s tem ni hotel reči, da ne bi smeli načrtovati za prihodnost.

Pojasnilo Mateja 11:28–30: »Pridite k meni [...] in jaz vam bom dal počitek«

Ali je Jezus ljudem obljubil, da bodo takoj rešeni zatiranja in krivic?

Pojasnilo Marka 1:15: »Božje kraljestvo je blizu«

Ali je Jezus mislil, da je Kraljestvo že začelo vladati?

Pojasnilo Marka 11:24: »Vse, karkoli v molitvi svoji prosite, verujte, da ste prejeli«

Kako nam lahko pomaga Jezusov nasvet glede vere in molitve?

Pojasnilo Janeza 1:1: »V začetku je bila Beseda«

Ta vrstica razkriva podrobnosti o Jezusu Kristusu, preden je prišel na zemljo.

Pojasnilo Janeza 3:16: »Bog je namreč svet tako ljubil«

Kako je Bog Jehova pokazal, da ima rad vsakega od nas in da želi, da bi živeli večno?

Pojasnilo Janeza 14:6: »Jaz sem pot, resnica in življenje«

Zakaj mora nekdo, ki želi častiti Očeta, Boga Jehova, priznati, da ima Jezus pomembno vlogo?

Pojasnilo Janeza 14:27: »Mir vam zapuščam«

Kakšen mir je Jezus zapustil oziroma dal svojim pravim sledilcem? Kako ga lahko mi dobimo?

Pojasnilo Janeza 15:13: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta«

Kako lahko Jezusovi sledilci kažejo takšno ljubezen kot on?

Pojasnilo Janeza 16:33: »Jaz sem svet premagal«

Kako Jezusove besede njegovim sledilcem zagotavljajo, da lahko ugajajo Bogu?

Pojasnilo Rimljanom 5:8: »Kristus [je] umrl za nas, ko smo bili še grešniki«

Kako lahko že sedaj in vso večnost uživamo dober odnos z Bogom, ko pa smo nagnjeni k temu, da razmišljamo in ravnamo v nasprotju z Božjimi pravičnimi merili?

Pojasnilo Rimljanom 6:23: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje«

Noben grešen človek si ne more zaslužiti rešitve, lahko pa sprejme Božji dar večnega življenja. Kako?

Pojasnilo Rimljanom 10:13: »Kdor koli bo klical Gospodovo ime«

Bog vsem ljudem, ne glede na njihovo narodnost, raso ali družbeni položaj, ponuja možnost rešitve in večnega življenja.

Pojasnilo Rimljanom 12:12: »Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi«

Kaj lahko kristjanom pomaga ostati zvesti, ko so preganjani ali pa doživljajo druge težave?

Pojasnilo Rimljanom 15:13: »Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom«

Kako sta veselje in mir povezana z upanjem in svetim duhom?

Pojasnilo 1. Korinčanom 10:13: »Bog je zvest«

Kako nam lahko to, da je Bog zvest, pomaga še posebej takrat, ko smo v skušnjavi?

Pojasnilo Efežanom 3:20: Bog »more [...] v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo«

Na kakšne načine Bog odgovarja na molitve in izpolnjuje pričakovanja svojih častilcev?

Pojasnilo Filipljanom 4:6, 7: »Nikar ne bodite v skrbeh«

Katere vrste molitev lahko pomagajo Božjim častilcem, da se osvobodijo skrbi in dobijo notranji mir?

Pojasnilo Filipljanom 4:13: »Vse morem v njem, ki me krepča, v Kristusu«

Kaj je imel Pavel v mislih, ko je rekel »vse zmorem«?

Pojasnilo Kološanom 3:23: »Kar koli že delate, delajte iz srca«

Kako kristjanovo stališče do dela vpliva na njegov odnos z Bogom?

Pojasnilo 2. Timoteju 1:7: »Bog nam ni dal duha boječnosti«

Kako nam lahko Bog pomaga premagati strah in pogumno delati to, kar je prav?

Pojasnilo 1. Petrovega 5:6, 7: »Ponižajte se pod močno Božjo roko [...]. Vso svojo skrb vrzite nanj.«

Kaj pomeni, da svoje skrbi preložimo na Boga, in kako nam lahko to prinese olajšanje?

Pojasnilo Razodetja 21:1: »Novo nebo in nova zemlja«

Kako nam Sveto pismo pomaga razumeti pomen te vrstice?