Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Pogosta vprašanja o Jehovovih pričah

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj Jehovove priče ne praznujejo božiča?

Mnogi sicer poznajo izvor božiča, vendar ga še vedno praznujejo. Preberite, zakaj pa ga Jehovove priče ne.

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj Jehovove priče ne praznujejo božiča?

Mnogi sicer poznajo izvor božiča, vendar ga še vedno praznujejo. Preberite, zakaj pa ga Jehovove priče ne.

Ali Jehovove priče silite ljudi, naj spremenijo vero?

Ali je oznanjevanje Jehovovih prič proselitizem oziroma spreobračanje ljudi? Ali skušajo druge prisiliti, da spremenijo svojo vero?

Ali so Jehovove priče kristjani?

Prosimo, preberite si, po čem se razlikujemo od drugih verskih skupin, ki se izpovedujejo za krščanske.

Verovanje

Kaj Jehovove priče verjamete?

Preberite povzetek 15 naših temeljnih verovanj.

Ali Jehovove priče verujejo v Jezusa?

Preberite si, zakaj je vera v Jezusa bistvenega pomena za prave kristjane.

Ali Jehovove priče verjamejo, da je edino njihova vera prava?

Ali je Jezus rekel, da obstaja več poti, ki vodijo do rešitve?

Ali Jehovove priče menijo, da bodo samo oni rešeni?

Sveto pismo pojasnjuje, kdo bo lahko rešen.

Ali so Jehovove priče strpni do drugih ver?

Preberite si, kako so pravi kristjani znani po strpnosti.

Zakaj Jehovove priče ne sprejemajo transfuzije krvi?

Glede Jehovovih prič in njihovega stališča do transfuzije krvi obstaja veliko splošno razširjenih zmot. Preberite dejstva o našem verovanju glede tega področja.

Ali Jehovove priče verjamejo v kreacionizem?

Ali ste vedeli, da so nekatere kreacionistične zamisli dejansko v nasprotju s Svetim pismom?

Kako Jehovove priče gledate na znanost?

Ali je verovanje Jehovovih prič združljivo z znanstvenimi dognanji?

Ali Jehovove priče verjamejo v Staro zavezo?

Ali so nekateri deli Svetega pisma za časom? Preberite, kako lahko kristjanom koristijo poučna zgodovinska poročila in uporabni nasveti iz Hebrejskih spisov.

Zakaj ste Jehovove priče spremenile nekatere svoje nauke in prepričanja?

Ne bi nas smelo presenetiti, da je kdaj treba popraviti kakšno razumevanje. Tudi v svetopisemskih časih so Božji služabniki kdaj morali prilagoditi svoj pogled.

Zakaj Jehovove priče pri bogočastju ne uporabljajo križa?

Čeprav smo kristjani, pri bogočastju ne uporabljamo križa. Zakaj ne?

Ali ste Jehovove priče za medversko povezovanje oziroma ekumenizem?

Kateri svetopisemski nauki jih vodijo pri odgovoru na to vprašanje?

Organizacija

Zakaj se uporablja ime Jehovove priče?

Preberite si o tem, od kod izvira naše ime.

Koliko Jehovovih prič je po vsem svetu?

Preberite, kako zberemo statistične podatke o številu članov krščanske občine.

Kdo je ustanovil Jehovove priče?

Preberite si, zakaj Charles Taze Russell ni ustanovil nove vere.

Kako se financira delo Jehovovih prič?

Preberite si, kako se brez nabirk ali desetine svetovno oznanjevalsko delo še naprej širi.

Ali morate Jehovove priče dajati desetino?

Ali moramo Jehovove priče prispevati določeno vsoto denarja?

Ali imajo Jehovove priče plačane duhovnike?

Ali se delimo na duhovnike in laike? Kdo služi kot posvečen Božji služabnik?

Ali imajo ženske pri Jehovovih pričah dejavno vlogo?

Kakšno vlogo imajo ženske v oznanjevalskem delu, ki ga Jehovove priče opravljajo po vsem svetu?

Kako so organizirane občine Jehovovih prič?

Preberite si, kako po tej ureditvi dobivamo vodstvo in pouk.

Kaj je Vodstveni organ Jehovovih prič?

Ali so njegovi člani vodje naše organizacije?

Kaj je Watch Tower Bible and Tract Society?

Kako je povezana z delom Jehovovih prič?

Zakaj se Jehovove priče ne odzovete na vse obtožbe?

Jehovove priče pri odgovorih na obtožbe in vprašanja upoštevamo svetopisemska načela, ki nam pomagajo ugotoviti, ali je »čas molčanja« ali »čas govorjenja«. (Pridigar 3:7)

Članstvo

Koliko Jehovovih prič je po vsem svetu?

Preberite, kako zberemo statistične podatke o številu članov krščanske občine.

Kako postanem Jehovova priča?

V Mateju 28:19, 20 so navedeni trije koraki.

Ali se od mene pričakuje, da postanem Jehovova priča, če kdo od vas z menoj preučuje Sveto pismo?

Jehovove priče brezplačno preučujemo Sveto pismo z milijoni ljudi po vsem svetu. Ali morate, če preučujete z nami, postati Jehovova priča?

Ali se Jehovove priče ogibajo nekdanjih članov?

Kdaj pa kdaj je izobčenje potrebno in posameznika lahko navede k spremembam, ki so potrebne, da bi znova pripadal krščanski občini.

Oznanjevanje

Zakaj Jehovove priče hodijo od vrat do vrat?

Spoznajte, kaj je Jezus zapovedal svojim zgodnjim učencem.

Ali Jehovove priče obiskujejo ljudi od vrat do vrat, ker mislijo, da si bodo s tem zaslužili rešitev?

Preberite, kaj verjamemo glede rešitve in tega, kako so ljudje lahko rešeni.

Zakaj Jehovove priče obiskujejo ljudi, ki že imajo svojo vero?

S kakšnim namenom obiskujemo ljudi, ki že imajo svojo vero?

Ali Jehovove priče silite ljudi, naj spremenijo vero?

Ali je oznanjevanje Jehovovih prič proselitizem oziroma spreobračanje ljudi? Ali skušajo druge prisiliti, da spremenijo svojo vero?

Kaj je svetopisemski tečaj?

Preberite si odgovore na vprašanja o našem brezplačnem programu spoznavanja Svetega pisma.

Ali se Jehovove priče ukvarjajo z misijonarstvom?

Kdo sodeluje pri misijonarskem delu in zakaj? Ali se kdo od njih za to delo posebej izobražuje?

Ali imajo ženske pri Jehovovih pričah dejavno vlogo?

Kakšno vlogo imajo ženske v oznanjevalskem delu, ki ga Jehovove priče opravljajo po vsem svetu?

Shodi in čaščenje Boga

Zakaj Jehovove priče prostoru, v katerem se shajate, ne rečete cerkev?

Preberite, od kod izraz »kraljestvena dvorana Jehovovih prič« in zakaj ga uporabljamo.

Zakaj Jehovove priče pri bogočastju ne uporabljajo križa?

Čeprav smo kristjani, pri bogočastju ne uporabljamo križa. Zakaj ne?

Zakaj Jehovove priče obhajate Gospodovo večerjo drugače kot pripadniki drugih ver?

Imenovana tudi zadnja večerja ali spominska slovesnost, je za Jehovove priče najsvetejši dogodek. Podrobnosti o tem dogodku so zapisane v Svetem pismu.

Ali ste Jehovove priče za medversko povezovanje oziroma ekumenizem?

Kateri svetopisemski nauki jih vodijo pri odgovoru na to vprašanje?

Pogledi na Sveto pismo

Ali imate Jehovove priče svoje Sveto pismo?

Z uporabo različnih prevodov Svetega pisma lahko poglobite svoje preučevanje. Tri posebne značilnosti Svetega pisma – prevod novi svet so dober razlog, da ga uporabite pri preučevanju.

Ali je Prevod novi svet točen?

Zakaj se Prevod novi svet razlikuje od mnogih drugih prevodov?

Ali Jehovove priče verjamejo v Staro zavezo?

Ali so nekateri deli Svetega pisma za časom? Preberite, kako lahko kristjanom koristijo poučna zgodovinska poročila in uporabni nasveti iz Hebrejskih spisov.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo in politiko

Zakaj so Jehovove priče politično nevtralni?

Ali ogrožajo državno varnost?

Zakaj Jehovove priče ne sodelujejo v vojnah?

Jehovove priče smo po vsem svetu znani po tem, da zavračamo sodelovanje v vojnah. Preberite, zakaj imamo takšno stališče.

Ali Jehovove priče pomagajo ob naravnih in drugih nesrečah?

Preberite, kako pomagamo sovernikom pa tudi drugim.

Zasebno in družinsko življenje

Ali Jehovove priče sprejemajo zdravljenje?

Nekateri mislijo, da Jehovove priče zavračajo vsakršno zdravljenje. Ali je to res?

Zakaj Jehovove priče ne sprejemajo transfuzije krvi?

Glede Jehovovih prič in njihovega stališča do transfuzije krvi obstaja veliko splošno razširjenih zmot. Preberite dejstva o našem verovanju glede tega področja.

Ali Jehovove priče razdirate družine ali jih krepite?

Jehovove priče smo včasih obtoženi, da razdiramo družine. Ali res delamo razkole?

Ali imate Jehovove priče kakšna pravila glede zmenkov?

So zmenki samo oblika razvedrila ali kaj več?

Kako Jehovove priče gledate na razvezo?

Ali Jehovove priče pomagajo parom, ki imajo težave v zakonu? Ali je odobritev s strani občinskih starešin pogoj, da se lahko Priča razveže?

Ali Jehovove priče prepovedujete določene filme, knjige ali pesmi?

O katerih temeljnih načelih bi moral kristjan razmisliti, ko izbira razvedrilo?

Običaji in prazniki

Zakaj Jehovove priče ne praznujejo božiča?

Mnogi sicer poznajo izvor božiča, vendar ga še vedno praznujejo. Preberite, zakaj pa ga Jehovove priče ne.

Zakaj Jehovove priče ne praznujejo velike noči?

Mnogi menijo, da je velika noč krščanski praznik. Zakaj je Jehovove priče ne praznujejo?

Zakaj Jehovove priče ne praznujete rojstnih dni?

Razmislite o štirih vidikih praznovanja rojstnega dneva, ki pokažejo, zakaj ta praznovanja Bogu niso všeč.

Zakaj Jehovove priče obhajate Gospodovo večerjo drugače kot pripadniki drugih ver?

Imenovana tudi zadnja večerja ali spominska slovesnost, je za Jehovove priče najsvetejši dogodek. Podrobnosti o tem dogodku so zapisane v Svetem pismu.

Kako Jehovove priče gledate na pogrebe?

Odločitve, ki jih Priče sprejmejo v zvezi s pogrebi, temeljijo na njihovem trdnem prepričanju glede smrti in stanja mrtvih. Katera načela jih vodijo pri tem?

Kdo ste Jehovove priče?

Ali so Jehovove priče kristjani?

Prosimo, preberite si, po čem se razlikujemo od drugih verskih skupin, ki se izpovedujejo za krščanske.

Ali ste Jehovove priče protestanti?

Preberite si dva razloga, zakaj se Jehovove priče razlikujejo od drugih nekatoliških religij, ki se tudi izpovedujejo za krščanske.

Ali so Jehovove priče ameriška ločina?

Razmislite o štirih dejstvih o tej mednarodni organizaciji.

Ali ste Jehovove priče sionisti?

Naše verovanje temelji na Svetem pismu, ki ne povzdiguje nobene etnične skupine nad drugo.

Ali ste Jehovove priče kult?

Primerjajte dve osnovni zamisli o kultih z dejstvi o Jehovovih pričah.