Preskoči na vsebino

Pomoč pri preučevanju Svetega pisma

Naša brezplačna knjižnica pripomočkov za preučevanje Svetega pisma vam lahko pomaga poglobiti vaše osebno preučevanje in razumevanje Svetega pisma. Naše Sveto pismo na spletu vsebuje veliko orodij za poglobljeno preučevanje. Obogatite svoje preučevanje z videi, svetopisemsko enciklopedijo, svetopisemskim atlasom, slovarjem svetopisemskih izrazov in drugimi brezplačnimi orodji.

Berite Sveto pismo na spletu

Preglejte značilnosti Prevoda novi svet, ki je točen in enostavno berljiv prevod Svetega pisma.

Videoposnetki za svetopisemski tečaj

Uvodi v knjige Svetega pisma

Osnovna dejstva o vsaki svetopisemski knjigi in njenem nastanku.

Pomembni svetopisemski nauki

Te kratke videolekcije odgovarjajo na pomembna vprašanja iz Svetega pisma, kot so: Zakaj je Bog ustvaril Zemljo? V kakšnem stanju so mrtvi? Zakaj Bog dopušča trpljenje?

Pripomočki za preučevanje Svetega pisma

Svetopisemska enciklopedija

Insight on the Scriptures vsebuje na tisoče tem, kot so ljudje, kraji, rastline, živali, pomembni dogodki in figurativni izrazi v Svetem pismu. Format, ki si ga lahko prenesete, vsebuje zemljevide, fotografije, ilustracije, tematsko kazalo in kazalo svetopisemskih stavkov.

Povzetek Svetega pisma

Brošura Sveto pismo – kaj nam sporoča? vsebuje povzetek Svetega pisma, ki nam pomaga razumeti glavno temo te knjige.

Biblijski atlas

Brošura Oglejmo si dobro deželo vsebuje barvne zemljevide in tabele različnih področij, ki se nahajajo v Svetem pismu, še posebej Obljubljeno deželo v različnih časovnih obdobjih.

Svetopisemska vrstica za vsak dan

Kot lahko vsak dan opravljate kakšno versko dejavnost, lahko tudi dnevno preberete kratko svetopisemsko vrstico in komentar nanjo v brošuri Dnevno pregledovanje Svetega pisma.

Načrt branja Svetega pisma

Ta razpored vam bo v pomoč, če želite Biblijo brati vsak dan, če želite imeti zgodovinski pregled ali pa potrebujete načrt branja za začetnike.

Kako lahko najdete stavke v Svetem pismu

Na seznamu je 66 svetopisemskih knjig po vrstnem redu, ki se uporablja v večini prevodov Svetega pisma. Imenu knjige sledi najprej poglavje, nato vrstica.

Odgovori na svetopisemska vprašanja

Preberite si svetopisemske odgovore na vprašanja o Bogu, Jezusu, družini, trpljenju in marsičem drugem.

Pojasnjene svetopisemske vrstice

Odkrijte pravi pomen znanih svetopisemskih vrstic in besednih zvez.

Spletna knjižnica (odpre novo okno)

Svetopisemske teme raziskujte na spletu s pomočjo publikacij Jehovovih prič.

Preučujte Sveto pismo z osebnim učiteljem

Kakšen svetopisemski tečaj ponujajo Jehovove priče?

Pri brezplačnem interaktivnem tečaju Svetega pisma lahko uporabite kateri koli prevod Svetega pisma. Na tečaj lahko povabite svoje družinske člane ali prijatelje.

Prošnja za obisk

Pogovorite se o svetopisemskih vprašanjih in spoznajte več o Jehovovih pričah.