Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 45. POGLAVJE

Kaj je Božje kraljestvo? Kako pokažemo, da si ga želimo

Kaj je Božje kraljestvo? Kako pokažemo, da si ga želimo

ALI poznaš molitev, ki jo je Jezus učil svoje sledilce? – Če ne, jo lahko prebereva skupaj iz Biblije iz Matevža 6:9–13. Molitev, ki ji mnogi pravijo očenaš, vsebuje tudi besede: »Pridi kraljestvo tvoje.« Ali veš, kaj je Božje kraljestvo? – 

Kralj je vladar neke države ali ozemlja. Njegova vlada se imenuje kraljestvo. V nekaterih državah se voditelj vlade imenuje predsednik. Kako pa se imenuje vladar Božjega kraljestva? – Kralj. Zato se Božja vlada imenuje kraljestvo.

Ali veš, koga je Bog Jehova izbral za kralja svoje vlade? – Svojega Sina, Jezusa Kristusa. Zakaj je Jezus boljši od katerega koli vladarja, ki ga morda izberejo ljudje? – Ker Jezus svojega  Očeta, Jehova, zares ljubi. Jezus zato vedno dela, kar je prav.

Biblija je že veliko prej, preden se je Jezus rodil v Betlehemu, pripovedovala o njegovem rojstvu in dejala, da bo postal Vladar, ki ga je izbral Bog. Preberiva si o tem v Izaiju 9:6, 7. Takole piše: ‚Dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na njegovo ramo, in njegovo ime se bo imenovalo: [. . .] Knez miru [oziroma Princ miru]. Pomnoževanju njegovega vladarstva in miru ne bo konca.‘

Ali veš, zakaj je Vladar Božjega kraljestva tukaj imenovan »Princ«? – Princ je kraljev sin. In Jezus je Sin Velikega kralja, Jehova. Vendar je Jehova Jezusa prav tako postavil za kralja svoje vlade, ki bo zemlji vladala tisoč let. (Razodetje 20:6) Jezus je po svojem krstu pričel »oznanjati in govoriti: ‚Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.‘« (Matevž 4:17SSP)

Kaj misliš, zakaj je Jezus rekel, da se je Kraljestvo približalo? – Ker je bil med njimi Kralj, ki naj bi kasneje zavladal v nebesih! Prav zato je Jezus ljudem povedal: »Kraljestvo Božje je sredi vas.« (Lukež 17:21) Ali bi rad bil tako blizu Jehovovega kralja, da bi se ga lahko celo dotaknil? –

Povej mi, katero pomembno delo je Jezus prišel opravit na zemljo? – Jezus je na to vprašanje odgovoril z besedami: ‚Še drugim mestom moram oznanjevati dobro novico o Božjem kraljestvu, ker sem bil zato poslan.‘ (Lukež 4:43) Jezus je vedel, da vsega oznanjevalskega dela ne bo mogel opraviti sam. Kaj misliš, da je zato naredil? –

Katero delo je Jezus prišel opravit na zemljo?

 Jezus je vzel s sabo na oznanjevanje še nekatere posameznike in jim pokazal, kako opravljati to delo. Prvi, ki jih je to učil, so bili dvanajsteri, ki jih je izbral za apostole. (Matevž 10:5, 7) Ali pa je Jezus učil opravljati to delo samo svoje apostole? Ne, Biblija pravi, da je Jezus učil oznanjevati še veliko drugih. Čez čas je po dva in dva poslal oznanjevat 70 učencev. In kaj so učili ljudi? – Jezus jim je naročil: ‚Pravite jim: Približalo se vam je Božje kraljestvo.‘ (Lukež 10:9) Tako so ljudje izvedeli za Božjo vlado.

V Izraelu je bila v preteklosti navada, da so se novi kralji prišli pokazat ljudstvu, tako da so prijezdili v mesto na žrebetu. In točno to naredi Jezus, ko zadnjič obišče Jeruzalem. Jezus bo namreč vladar Božjega kraljestva. Ali ga ljudje hočejo za kralja? –

Ko Jezus jezdi skozi mesto, večina ljudi pred njim na pot polaga svoja vrhnja oblačila. Drugi pa na pot polagajo veje, ki so jih odsekali z dreves. Z vsem tem pokažejo, da hočejo Jezusa za kralja. Vzklikajo: ‚Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Jehovovem imenu!‘ Vendar vsi niso veseli. Pravzaprav nekateri verski voditelji Jezusu celo rečejo: ‚Povej svojim učencem, naj utihnejo.‘ (Lukež 19:28–40)

Zakaj si ljudstvo premisli in noče več Jezusa za kralja?

Čez pet dni Jezusa aretirajo in ga odpeljejo v palačo h guvernerju Ponciju Pilatu. Jezusovi sovražniki rečejo, da se Jezus razglaša za kralja in da nasprotuje rimski vladi. Zato Pilat vpraša Jezusa o tem. Jezus pove, da ne skuša prevzeti oblasti. Pilatu reče: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.« (Janez 18:36)

Pilat nato odide iz palače in pove ljudstvu, da pri Jezusu ne najde nič slabega. Toda ljudstvo Jezusa noče več za svojega kralja. Noče, da bi bil izpuščen. (Janez 18:37–40) Po ponovnem pogovoru z Jezusom je Pilat prepričan, da Jezus ni naredil  nič slabega. Zato Pilat nazadnje, ko Jezusa še zadnjič pripeljejo ven, reče: ‚Glejte, vaš kralj!‘ Toda ljudje vpijejo: ‚Proč z njim, proč, na kol ga pribij!‘

Pilat vpraša: ‚Ali naj vašega kralja pribijem na kol?‘ Višji duhovniki odgovorijo: »Nimamo kralja, samo cesarja.« Si lahko predstavljaš kaj takega? Hudobni duhovniki so uspeli ljudstvo odvrniti od Jezusa! (Janez 19:1–16)

Današnje razmere so precej podobne takratnim. Večina ljudi v resnici noče Jezusa za kralja. Morda pravijo, da verujejo v Boga, vendar pa  nočejo, da bi jim bodisi Bog bodisi Kristus govoril, kaj naj delajo. Tukaj na zemlji hočejo imeti lastne vlade.

Kaj pa mi? Kaj čutimo do Boga, ko se učimo o Božjem kraljestvu in o vseh čudovitih rečeh, ki jih bo to naredilo? – Ljubimo ga, kajne? – Kako lahko potem Bogu pokažemo, da ga res ljubimo in hočemo, da nam vlada njegovo Kraljestvo? –

Zakaj se je Jezus krstil in kako je Bog pokazal, da mu je to bilo všeč?

Kar čutimo do Boga, lahko pokažemo tako, da posnemamo Jezusov zgled. Kako pa je Jezus pokazal, da ljubi Jehova? – »Jaz vedno delam to, kar je všeč njemu,« je pojasnil Jezus. (Janez 8:29SSP) Jezus je prišel na zemljo, da bi ‚izpolnil Božjo voljo‘ in ‚dokončal njegovo delo‘. (Hebrejcem 10:7; Janez 4:34SSP) Bodi pozoren, kaj je Jezus naredil, preden je pričel oznanjevati.

Jezus je šel k Janezu Krstniku, ki je bil pri reki Jordan. Potem ko sta zabredla v vodo, je Janez Jezusa celega potopil pod vodo in ga potem spet dvignil iz nje. Ali veš, zakaj je Janez krstil Jezusa? –

Kje vse se lahko pogovarjamo z drugimi o Božjem kraljestvu?

Ker ga je Jezus to prosil. Kako pa vemo, da je Bog želel, da se Jezus krsti? – Jezus je, ko se je dvignil iz vode, zaslišal iz nebes Božji glas,  ki je rekel: »Ti si Sin moj ljubljeni, ti si po moji volji.« Bog je nad Jezusa celo poslal svoj sveti duh v obliki goloba. Jezus je torej s krstom pokazal, da hoče služiti Jehovu vse svoje življenje, da, vso večnost. (Marko 1:9–11)

Ti zdaj še rasteš. Toda kaj boš delal kasneje, ko boš velik? – Ali boš posnemal Jezusa in se krstil? – Prav bi bilo, da ga posnemaš, saj Biblija pravi, da ti je Jezus dal ‚zgled, da hodiš po njegovih stopinjah‘. (1. Petrov 2:21) Ko se boš krstil, boš pokazal, da si zares želiš, da ti vlada Božje kraljestvo. Vendar to, da se krstiš, še ni dovolj.

Moramo tudi ubogati vse, kar je Jezus učil. Jezus je rekel, da ne smemo biti »od sveta«. Ali bi ga ubogali, če bi se vpletali v svetne zadeve? Jezus in njegovi apostoli so se takšnih reči ogibali. (Janez 17:14) Kaj so namesto tega delali? – Z drugimi so se pogovarjali o Božjem kraljestvu. To je bilo najpomembnejše delo v njihovem življenju. Ali lahko to delo opravljamo tudi mi? – Lahko in ga tudi bomo, če mislimo resno, ko molimo za prihod Božjega kraljestva.

Prosimo poglejte še naslednje svetopisemske vrstice, ki nam povedo, kako lahko pokažemo, da si želimo prihod Božjega kraljestva: Matevž 6:24–33; 24:14; 1. Janezov 2:15–17; 5:3.