Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 25. POGLAVJE

Ali se tisti, ki delajo slabe reči, lahko spremenijo?

Ali se tisti, ki delajo slabe reči, lahko spremenijo?

ALI ne bi bilo čudovito, če bi vsi ljudje delali, kar je dobro? – Vendar nihče ne dela samo dobrih reči. Ali veš, zakaj včasih vsi storimo kaj slabega, celo kadar bi radi delali, kar je dobro? – Ker smo se vsi rodili z grehom. Toda nekateri ljudje naredijo veliko slabega. Sovražijo druge ljudi in jim nalašč storijo kaj žalega. Kaj misliš, ali se takšni lahko spremenijo in naučijo biti dobri? –

Na sliki lahko vidiš može, ki mečejo kamne v Štefana. Poglej mladega moža, ki varuje njihova vrhnja oblačila. Njegovo hebrejsko ime je Savel, rimsko pa Pavel. Vesel je, da bo Štefan, ki je učenec Velikega učitelja, usmrčen. Poglejva, zakaj Savel dela takšne slabe reči.

Savel je član judovske verske skupine, imenovane farizeji. Farizeji imajo Božjo Besedo, vendar bolj upoštevajo nauke nekaterih svojih verskih voditeljev. Prav zaradi tega Savel počne slabe reči.

Ko Štefana v Jeruzalemu aretirajo, je Savel zraven. Štefana odpeljejo na sodišče, kjer so nekateri od sodnikov farizeji. Čeprav o Štefanu govorijo slabe reči, njega ni strah. Takoj pogumno spregovori in sodnikom temeljito pričuje o Bogu Jehovu in o Jezusu.

Toda sodnikom ni všeč, kar slišijo. O Jezusu že vedo veliko. Pravzaprav so nedolgo tega dali Jezusa usmrtiti! Vendar je Jehova  potem Jezusa vzel nazaj v nebesa. Sedaj pa sodniki, namesto da bi se spremenili, nasprotujejo Jezusovim učencem.

Sodniki Štefana zgrabijo in ga odpeljejo ven iz mesta. Porinejo ga na tla in mečejo vanj kamne. Savel pa je, kot lahko vidiš na sliki, zraven in jih opazuje. Meni, da je prav, da Štefana ubijejo.

Zakaj Savel meni, da je prav ubiti Štefana?

Ali veš, zakaj je Savel tako razmišljal? – Savel je bil vse svoje življenje farizej in je verjel, da so nauki farizejev pravilni. Ti možje so mu bili za zgled, zato jih je posnemal. (Dejanja 7:54–60)

Kaj stori Savel potem, ko Štefana ubijejo? – Poskuša se znebiti še drugih Jezusovih učencev! Odide naravnost v njihove domove in iz njih izžene tako moške kot ženske, ki jih potem pošlje v zapor. Čeprav mora veliko učencev zbežati iz Jeruzalema, pa ti ne nehajo oznanjati o Jezusu. (Dejanja 8:1–4)

 Savel zaradi tega Jezusove učence še bolj zasovraži. Zato gre k velikemu duhovniku Kajfu, ki mu da dovoljenje, da aretira kristjane v Damasku. Savel jih hoče pripeljati v Jeruzalem kot ujetnike, da bi jih dal kaznovati. Vendar se mu na poti v Damask zgodi nekaj neverjetnega.

Kdo govori s Savlom in kaj Savlu naroči, naj dela?

Z neba posije svetloba in neki glas mu reče: ‚Savel, Savel, zakaj me preganjaš?‘ To je Jezus, ki govori iz nebes! Savel zaradi močne svetlobe oslepi, tako da ga morajo ljudje, ki so skupaj z njim, voditi do Damaska.

Čez tri dni se Jezus v videnju prikaže Ananiju, ki je eden njegovih učencev v Damasku. Jezus Ananiju pove, naj obišče Savla, da bi mu povrnil vid in govoril z njim. Savel potem, ko Ananija govori z njim, sprejme resnico o Jezusu. Povrne se mu tudi vid. Njegovo celotno življenje se spremeni in postane zvest Božji služabnik. (Dejanja 9:1–22)

Ali zdaj vidiš, zakaj je Savel delal slabe reči? – Zato ker ni bil prav poučen. Posnemal je može, ki niso bili zvesti Bogu. Pripadal je skupini ljudi, ki so človeškim zamislim dajali prednost pred Božjo Besedo. Toda zakaj Savel spremeni svoje življenje in prične delati dobro, čeprav drugi farizeji še vedno nasprotujejo Bogu? – Zato ker Savel resnice pravzaprav ne sovraži. Ko mu torej pokažejo, kaj je prav, je pripravljen to tudi delati.

Ali veš, kaj je Savel postal kasneje? – Da, postal je znan kot apostol Pavel, Jezusov apostol. Verjetno se spomniš, da je Pavel napisal več biblijskih knjig kot kdor koli drug.

Veliko ljudi se lahko tako kot Savel spremeni. Vendar to ni enostavno, ker obstaja nekdo, ki si zelo prizadeva, da bi ljudi navedel k temu, da bi delali slabe reči. Ali veš, kdo je to? – O  njem je govoril Jezus, ko se je prikazal Savlu na poti v Damask. Tam je Jezus iz nebes spregovoril s Savlom in mu rekel: ‚Pošiljam te, da odpreš ljudem oči, da jih od teme usmeriš k luči in od Satanove oblasti k Bogu.‘ (Dejanja 26:17, 18)

Da, tisti, ki si prizadeva vsakega človeka pripraviti do tega, da bi delal slabe reči, je Satan Hudič. Ali ti je kdaj težko delati, kar je prav? – Vsakemu od nas je to kdaj težko. Satan dela, da nam je težko. Toda obstaja še en razlog, zakaj ni vedno lahko delati, kar je prav. Ali veš, zakaj? – Zato ker smo se rodili z grehom.

Prav zaradi tega greha nam je pogosto laže delati slabo kot dobro. Kaj moramo zato delati? – Da, moramo se bojevati, da bi delali, kar je prav. Ko tako ravnamo, smo lahko prepričani, da nam bo Jezus, ki nas ima rad, pomagal.

Jezus je med svojim življenjem na zemlji vzljubil ljudi, ki so včasih delali slabe reči, a so se potem spremenili. Jezus je vedel, kako težko se jim je bilo spremeniti. Med temi so bile tudi ženske, ki so imele spolne  odnose z mnogimi moškimi. To je bilo seveda narobe. Biblija takšne ženske imenuje vlačuge ali prostitutke.

Zakaj je Jezus tej ženski, ki je delala slabe stvari, odpustil?

Nekoč je ena takšnih žensk slišala o Jezusu in prišla k njemu, ko je bil v hiši nekega farizeja. Na Jezusove noge je zlila olje in z lasmi obrisala svoje solze z njegovih nog. Za grehe, ki jih je storila, ji je bilo zelo žal, zato ji je Jezus odpustil. Toda farizej je menil, da ni prav, da se ji odpusti grehe. (Lukež 7:36–50)

Ali veš, kaj je Jezus dejal nekaterim farizejem? – Rekel jim je: ‚Vlačuge gredo pred vami v Božje kraljestvo.‘ (Matevž 21:31) Jezus je to rekel, ker so te vlačuge vanj verjele in nehale delati slabe reči. Farizeji pa so z Jezusovimi učenci še naprej grdo ravnali.

Ko nam torej Biblija pokaže, da je to, kar delamo, slabo, bi se morali biti pripravljeni spremeniti. In ko spoznamo, kaj Jehova hoče, da delamo, bi morali to z veseljem storiti. Tako bo Jehova zadovoljen z nami in nam bo dal večno življenje.

Preberite skupaj naslednje biblijske vrstice, ki nam pomagajo, da ne bi delali slabo: Psalm 119:9–11; Pregovori 3:5–7; 12:15.