Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 28. POGLAVJE

Kako vedeti, koga je treba ubogati

Kako vedeti, koga je treba ubogati

VČASIH je težko vedeti, koga naj bi ubogali. Mama in oče ti morda rečeta, da narediš eno stvar. Potem pa ti učiteljica ali policist morda reče, da narediš nekaj drugega. Če bi se to zgodilo, koga izmed njih bi ubogal? –

Že v 7. poglavju te knjige sva prebrala iz Biblije Efežanom 6:1–3. Tam pravi, da morajo otroci ubogati starše. ‚Bodite poslušni svojim roditeljem v Gospodu,‘ pravi ta svetopisemski stavek. Ali veš, kaj pomeni biti »v Gospodu«? – Starši, ki so v Gospodu, učijo svoje otroke ubogati Božje zakone.

Vendar nekateri odrasli ne verjamejo v Jehova. Kaj torej, če kdo od njih reče, da ni nič narobe, če goljufaš pri šolskem testu ali če vzameš kaj iz trgovine, ne da bi za to plačal? Ali ni potem nič narobe, če otrok goljufa ali krade? –

Spomni se, da je nekoč kralj Nebukadnezar ukazal, naj se vsi priklonijo pred zlato podobo, ki jo je postavil. Toda Sadrah, Mesah in Abednego se niso hoteli prikloniti. Ali veš, zakaj? – Ker Biblija pravi, da morajo ljudje častiti edino Jehova. (2. Mojzesova 20:3; Matevž 4:10)

Kaj Peter govori Kajfu?

Potem ko je Jezus umrl, so njegove apostole pripeljali pred sinedrij, glavno versko sodišče za Jude. Veliki duhovnik Kajfa jim je rekel: ‚Ali vam nismo strogo prepovedali, da ne učite o Jezusovem imenu? A glej, napolnili ste Jeruzalem s  svojim naukom.‘ Zakaj apostoli niso ubogali sinedrija? – Peter, ki je govoril v imenu vseh apostolov, je Kajfu odgovoril: »Boga je treba bolj poslušati nego ljudi.« (Dejanja 5:27–29)

V tistem času so judovski verski voditelji imeli veliko vpliva. Vendar je bila njihova dežela pod oblastjo rimske vlade. Voditelj te vlade se je imenoval cesar. Čeprav Judje niso želeli, da jim vlada cesar, pa je rimska vlada za ljudi naredila veliko dobrega. Tudi današnje vlade delajo dobre reči za svoje državljane. Ali veš, katere? –

Vlade gradijo ceste, po katerih se lahko vozimo, in plačujejo policiste in gasilce, da nas varujejo. Morda tudi priskrbijo šolanje za mlade in zdravljenje za ostarele. Vlada za vse to potrebuje denar. Ali veš, kje ga dobi? – Od ljudi. Denar, ki ga ljudje plačujejo vladi, se imenuje davek.

Ko je Veliki učitelj živel na zemlji, veliko Judov ni hotelo plačevati davkov rimski vladi. Tako so nekega dne duhovniki  najeli nekaj mož, da bi Jezusu zastavili vprašanje, s katerim bi ga spravili v težave. Vprašali so ga: ‚Ali moramo cesarju plačati davek ali ne?‘ To je bilo zvito vprašanje. Če bi Jezus odgovoril ‚Da, davke morate plačati‘, to mnogim Judom ne bi bilo všeč. Toda Jezus ni mogel reči ‚Ne, davkov vam ni treba plačati‘. To bi bilo narobe.

Kaj je Jezus zato naredil? Rekel je: ‚Pokažite mi kovanec.‘ Ko so mu enega prinesli, jih je Jezus vprašal: ‚Čigava slika in ime sta na njem?‘ Možje so odgovorili: ‚Cesarjeva.‘ Zato je Jezus rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je božjega.« (Lukež 20:19–26)

Kako je Jezus odgovoril na zvito vprašanje teh mož?

Temu odgovoru res ni mogel nihče ugovarjati. Če cesar ljudem priskrbi nekatere reči, je edino prav, da se mu za te reči plača z denarjem, ki ga je naredil. Jezus je tako pokazal, da je prav, da vladi plačujemo davke za reči, ki jih dobimo.

 Mogoče še nisi dovolj star, da bi plačeval davke. Kljub temu je prav, da vladi povrneš za to, kar ti da. Ali veš, kako? – Tako da ubogaš vladne zakone. Biblija pravi: ‚Ubogajte višje oblasti.‘ Te oblasti so tisti ljudje, ki imajo v vladi pomembno vlogo. Bog je torej tisti, ki pravi, da moramo ubogati vladne zakone. (Rimljanom 13:1, 2)

Morda obstaja zakon, ki prepoveduje metanje papirčkov ali drugih odpadkov na ulico. Ali bi moral ta zakon ubogati? – Da, Bog hoče, da ga ubogaš. Ali moraš ubogati tudi policiste? – Vlada policiste plačuje za to, da varujejo ljudi. Ubogati policiste je enako kot ubogati vlado.

Kaj bi torej moral narediti, če nameravaš prečkati cesto, pa policist reče »Počakajte!«? – Če drugi kljub temu stečejo čez cesto, ali naj bi tudi ti? – Moral bi počakati, tudi če si edini, ki čaka. Bog pravi, da moraš ubogati.

Lahko se zgodi, da v soseski pride do kakšnih težav in policist morda reče: »Ne hodite na ulico. Ostanite v hiši.« Vendar morda slišiš vpitje in se sprašuješ, kaj se dogaja. Ali bi bilo prav, da bi šel ven pogledat? – Ali bi s tem ubogal ‚višje oblasti‘? –

V mnogih krajih vlade gradijo tudi šole in plačujejo učitelje. Kaj torej misliš, ali Bog hoče, da ubogaš učiteljico? – Premisli. Vlada plačuje učiteljico, da poučuje, enako kakor plačuje policista, da varuje ljudi. Zato je to, da ubogaš policista ali učiteljico, enako kot da ubogaš vlado.

Zakaj moramo ubogati policista?

Kaj pa, če bi učiteljica rekla, da moraš počastiti neko podobo? Kaj bi takrat storil? – Trije Hebrejci se podobi niso  priklonili, celo tedaj ne, ko jim je to ukazal kralj Nebukadnezar. Ali se spomniš, zakaj? – Ker niso hoteli biti neposlušni Bogu.

Zgodovinopisec Will Durant je pisal o zgodnjih kristjanih in rekel, da njihova ‚največja vdanost ni pripadala cesarju‘. Ne, pripadala je Jehovu! Zapomni si torej, da bi nam v življenju moral biti Bog na prvem mestu.

Vlado ubogamo zato, ker Bog hoče, da tako delamo. Kaj pa, če nam kdo reče, naj storimo nekaj, za kar Bog pravi, da ne smemo? Kaj naj bi takrat rekli? – Morali bi reči to, kar so apostoli rekli velikemu duhovniku: »Boga je treba bolj poslušati nego ljudi.« (Dejanja 5:29)

Biblija uči, da je treba spoštovati zakone. Preberite, kaj piše v Matevžu 5:41, NW, Titu 3:1 in 1. Petrovem 2:12–14.