Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 13. POGLAVJE

Tisti, ki so postali Jezusovi učenci

Tisti, ki so postali Jezusovi učenci

Kdo je ta mož in kako postane Jezusov učenec?

KDO je najodličnejši Božji služabnik, kar jih je kdaj živelo? – Prav imaš, to je Jezus Kristus. Kaj misliš, ali smo mu lahko podobni? – Biblija pravi, da nam je dal zgled, ki naj ga posnemamo. Pa tudi Jezus nas vabi, da postanemo njegovi učenci.

Ali veš, kaj pomeni biti Jezusov učenec? – Pomeni več stvari. Kot prvo se moramo od njega učiti. Ampak to ni vse. Moramo tudi zares verovati njegovim besedam. Če verujemo, potem bomo delali, kar nam reče.

Mnogi ljudje pravijo, da verjamejo v Jezusa. Kaj meniš, ali so vsi ti ljudje resnično njegovi učenci? – Ne, večina jih ni. Morda hodijo v cerkev. Vendar si mnogi med njimi nikoli ne vzamejo časa, da bi spoznali, kaj je Jezus učil. V resnici so Jezusovi učenci samo tisti, ki posnemajo njegov zgled.

Spoznajva zdaj nekatere ljudi, ki so bili med Jezusovimi učenci, ko je bil Jezus na zemlji kot človek. Eden od prvih, ki postane učenec, je Filip. Filip se odpravi poiskat svojega prijatelja Natanaela (imenovan tudi Bartolomej), ki ga lahko vidiš sedeti pod drevesom. Ko pride Natanael k Jezusu,  Jezus reče: ‚Poglejte, to je pošten mož, pravi Izraelec.‘ Natanael je presenečen in ga vpraša: »Odkod me poznaš?«

Katera dva Jezus vabi, naj postaneta njegova učenca?

‚Videl sem te, preden te je Filip poklical, ko si bil pod figovim drevesom,‘ mu reče Jezus. Natanael je zelo presenečen nad tem, da Jezus točno ve, kje je bil, zato mu reče: »Ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov.« (Janez 1:49)

Juda Iškarijot, Juda (imenovan tudi Tadej) in Simon

Filip in Natanael sta tako postala Jezusova učenca. Prejšnji dan pa so postali učenci še drugi: Andrej in njegov brat Peter, prav tako tudi Janez in morda še njegov brat Jakob. (Janez 1:35–51) Vendar se ti štirje kasneje zopet lotijo ribištva. Nato Jezus nekega dne, ko hodi ob Galilejskem jezeru, zagleda Petra in Andreja, da spuščata v vodo ribiško mrežo. Jezus ju pokliče: »Pojdita za menoj.«

Jakob (Alfejev sin), Tomaž in Matej

 Ko gre Jezus še malo naprej, zagleda Jakoba in Janeza. V čolnu skupaj s svojim očetom popravljata ribiške mreže. Jezus pokliče tudi njiju, da bi šla z njim. Kaj bi ti naredil, če bi te Jezus poklical? Ali bi šel takoj z njim? – Ti možje vedo, kdo je Jezus. Vedo, da ga je poslal Bog. Zato nemudoma pustijo ribištvo in gredo za njim. (Matevž 4:18–22)

Natanael, Filip in Janez

Ali so ti možje potem, ko so postali Jezusovi sledilci, vedno delali, kar je prav? – Ne. Mogoče se spomniš, da so se med sabo celo prepirali o tem, kdo med njimi je najpomembnejši. Vendar so poslušali Jezusa in so se bili pripravljeni spremeniti. Tudi mi smo lahko Jezusovi učenci, če smo se pripravljeni spremeniti.

Jakob (Janezov brat), Andrej in Peter

Jezus je povabil različne ljudi, da bi bili njegovi učenci. Nekoč je k Jezusu prišel mlad bogat oblastnik in ga vprašal, kako lahko doseže večno življenje. Potem ko je bogati oblastnik rekel, da Božje zapovedi uboga že vse od otroštva, ga je Jezus povabil: »Pridi in hodi za menoj.« Ali veš, kaj se je zgodilo? –

Ko je mož izvedel, da je pomembnejše biti Jezusov učenec, kakor pa imeti bogastvo, je bil zelo nesrečen. Ker je imel svoj denar raje kot Boga, ni postal Jezusov učenec. (Lukež 18:18–25)

Potem ko je Jezus oznanjeval že skoraj leto in pol, je 12 svojih učencev izbral za apostole. Apostoli so bili možje, ki jih je Jezus poslal, da opravijo posebno delo. Ali poznaš njihova imena? – Poglejva, ali si jih lahko zapomniva. Oglej si slike apostolov in poskusi izgovoriti njihova imena. Potem pa poskusi njihova imena povedati na pamet.

Kdo so bile te ženske, ki so pomagale Jezusu, ko je šel oznanjevat?

Sčasoma je eden od 12 apostolov postal hudoben. Ime mu je bilo Juda Iškarijot. Potem je bil za apostola izbran neki  drug učenec. Ali veš, kako mu je bilo ime? – Ime mu je bilo Matija. Kasneje sta postala apostola tudi Pavel in Barnaba, vendar nista spadala med dvanajsterico apostolov. (Dejanja 1:23–26; 14:14)

Kot sva spoznala v 1. poglavju te knjige, se je Jezus zanimal za majhne otroke. Zakaj pa? – Ker je vedel, da tudi otroci lahko postanejo njegovi učenci. Otroci znajo velikokrat kaj tako povedati, da jim celo odrasli prisluhnejo in želijo izvedeti več o Velikem učitelju.

Med Jezusovimi učenci je bilo tudi mnogo žensk. Nekatere so potovale z njim, ko je hodil  oznanjevat v druga mesta. To so delale Marija Magdalena, Ivana in Suzana. Prav tako so morda pomagale pripravljati hrano za Jezusa in prati njegova oblačila. (Lukež 8:1–3SSP)

Ali bi rad bil Jezusov učenec? – Zapomni si, da nismo Jezusovi učenci že samo, če to rečemo. Kot njegovi učenci se moramo vesti povsod, ne samo takrat, ko smo na krščanskem shodu. Ali se lahko spomniš, kje je še pomembno, da se vedemo kot Jezusovi učenci? –

Seveda, tako bi se morali vesti doma. In še nekje, to je v šoli. Nikoli ne bi smela pozabiti, da se morava, če hočeva biti prava Jezusova učenca, vsak dan, in to cel dan, vesti kakor on, ne glede na to, kje sva.

Kje vse se moramo vesti kot Jezusovi učenci?

Preberite sedaj skupaj, kaj Biblija pravi o Jezusovih učencih v Matevžu 28:19, 20, Lukežu 6:13–16, Janezu 8:31, 32 in 1. Petrovem 2:21.