Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 41. POGLAVJE

Otroci, ki razveseljujejo Boga

Otroci, ki razveseljujejo Boga

KATERI otrok na zemlji je bil po tvoje Jehovu v največje veselje? – Njegov Sin, Jezus. Pogovoriva se o tem, kaj je Jezus delal, da je razveseljeval svojega nebeškega Očeta.

Jezusova družina je živela v kraju, ki je bil kake tri dni hoje stran od Jeruzalema, kjer je stal čudovit Jehovov tempelj. Jezus ga je imenoval ‚hiša mojega Očeta‘. In vsako leto se je Jezusova družina odpravila tja, da bi praznovala pasho.

Nekoč, ko je imel Jezus 12 let, se je njegova družina po pashi že odpravila domov. Šele ko so se ustavili, da bi prenočili, so opazili, da Jezusa ni niti pri sorodnikih niti pri prijateljih. Zato sta se Marija in Jožef takoj vrnila v Jeruzalem, da bi ga poiskala. Kaj misliš, kje je bil? –

Jezusa sta našla v templju. Poslušal je učitelje in jim tudi postavljal vprašanja. In ko so oni kaj vprašali njega, jim je odgovoril. Bili so presenečeni, kako dobro jim je odgovarjal. Ali vidiš, zakaj je bil Bog s svojim Sinom zadovoljen? –

Seveda je Mariji in Jožefu, ko sta Jezusa nazadnje le našla, odleglo. Toda Jezusa ni prav nič skrbelo. Vedel je, da je v templju na varnem. Zato je starša vprašal: ‚Ali nista vedela, da moram biti v hiši svojega Očeta?‘ Jezus je vedel, da je tempelj Božja hiša, in zelo rad je bil tam.

 Po tem sta Marija in Jožef 12-letnega Jezusa odpeljala s sabo nazaj domov v Nazaret. Kaj misliš, kako se je Jezus vedel do svojih staršev? – Biblija pravi, da ‚jima je bil pokoren‘. Kaj misliš, da to pomeni? – To pomeni, da ju je ubogal. Jezus je vedno naredil tisto, kar sta mu starša naročila, tudi če je moral na primer prinesti vodo iz vodnjaka. (Lukež 2:41–52)

Kako je Jezus kot otrok razveseljeval Boga?

Premisli torej o tem: Jezus je, čeprav je bil popoln, ubogal svoja nepopolna starša. Ali je to Boga razveseljevalo? – Prav gotovo, saj Božja Beseda otrokom naroča: ‚Bodite poslušni svojim roditeljem.‘ (Efežanom 6:1) Tudi ti boš razveseljeval Boga, če boš tako kot Jezus ubogal svoja starša.

Boga lahko razveseljuješ tudi tako, da drugim pripoveduješ o njem. Mogoče bo kdo rekel, da to ni nekaj, kar naj bi mladi delali. Vendar je Jezus nekoč, ko so ljudje hoteli nekim dečkom to preprečiti, rekel: ‚Ali niste nikoli  brali v Spisih: »Iz ust majhnih otrok si bo Bog naredil hvalo«?‘ (Matevž 21:16) Če res hočemo, lahko torej prav vsi pripovedujemo drugim o Jehovu in o tem, kako čudovit Bog je. In če bomo to delali, bomo Boga razveseljevali.

Kje se učimo stvari o Bogu, o katerih lahko pripovedujemo drugim? – Pri našem biblijskem pouku na domu. Še več pa se naučimo tam, kjer se Božje ljudstvo zbira, da bi preučevalo. Toda kako lahko prepoznamo njegovo ljudstvo? –

Kaj to ljudstvo dela na shodih? Ali v resnici učijo to, kar piše v Bibliji? Ali Biblijo berejo in o njej razpravljajo? Tako poslušamo Boga, kajne? – In na krščanskih shodih bi pričakovali, da bomo izvedeli, kaj pravi Bog, kajne? – Kaj pa, če kateri ljudje rečejo, da ti ni treba živeti tako, kot pravi Biblija? Ali bi rekel, da so ti ljudje Božje ljudstvo? –

Je pa še nekaj, o čemer lahko razmislimo. Biblija pravi, da bo Božje ljudstvo ‚ljudstvo za njegovo ime‘. (Dejanja 15:14) Ker je Bogu ime Jehova, lahko ljudi vprašamo, ali je njihov Bog Jehova. Če rečejo ne, potem vemo, da niso njegovo ljudstvo. Božje ljudstvo se tudi z drugimi pogovarja o Božjem kraljestvu. In ljubezen do Boga kažejo s tem, da se ravnajo po njegovih zapovedih. (1. Janezov 5:3)

Če poznaš ljudi, ki vse to delajo, potem bi bilo prav, da se jim pridružiš na shodih, kjer častijo Boga. Na teh shodih bi moral pazljivo poslušati in potem odgovarjati, ko se postavljajo vprašanja. To je delal tudi Jezus, ko je bil v Božji hiši. Če boš delal tako, boš prav kakor Jezus razveseljeval Boga.

Ali se lahko spomniš drugih otrok, omenjenih v Bibliji, ki so razveseljevali Boga? – V tem je bil izreden zgled Timotej.  Njegov oče sicer ni verjel v Jehova. Vendar pa sta vanj verovali Timotejeva mama Evnika in babica Loida. Timotej ju je poslušal in se učil o Jehovu.

Kaj je Timotej želel delati, čeprav njegov oče ni veroval?

Ko je Timotej zrasel, je njegovo mesto obiskal apostol Pavel. Ta je opazil, kako zelo si je Timotej želel služiti Jehovu. Zato ga je povabil, naj gre z njim, da bi tako lahko še več služil Bogu. Kamor koli sta pripotovala, sta ljudem govorila o Božjem kraljestvu in o Jezusu. (Dejanja 16:1–5; 2. Timoteju 1:5; 3:14, 15)

Toda ali so v Bibliji zapisani samo zgledi dečkov, ki so razveseljevali Boga? – Nikakor ne. Premisli o mladi izraelski deklici, ki je prav tako razveseljevala Boga. V času, ko je živela, sta se izraelski in sirski narod sovražila. Nekega dne so se Sirci bojevali z Izraelci in to deklico odpeljali v ujetništvo. Poslali so jo v hišo vojaškega poveljnika, ki mu je bilo ime Naaman. Tam je postala služabnica Naamanovi ženi.

 Naaman pa je bil gobav. Noben zdravnik mu ni mogel pomagati. Toda izraelska deklica je bila prepričana, da bi Naamanu lahko pomagal neki prerok, eden od Božjih posebnih služabnikov. Seveda Naaman in njegova žena nista častila Jehova. Ali naj bi jima deklica vseeno povedala, kar je vedela? Kaj bi ti naredil? –

Kako je ta izraelska deklica razveselila Boga?

Deklica je rekla: ‚Ko bi Naaman le šel k Jehovovemu preroku v Izrael, potem bi bil ozdravljen gobavosti.‘ Naaman jo je poslušal in šel k Jehovovemu preroku. Ko je naredil, kar mu je prerok naročil, je ozdravel. Naaman je zaradi tega pričel častiti pravega Boga. (2. kraljev 5:1–15)

Ali bi tudi ti podobno kot ta deklica rad pomagal komu spoznati Jehova in kaj on lahko naredi? – Komu bi lahko pomagal? – Seveda sprva morda ne bodo mislili, da potrebujejo pomoč. Toda z njimi bi se lahko pogovarjal o dobrih stvareh, ki jih Jehova dela, in mogoče bodo poslušali. Lahko si prepričan, da bo Boga to razveselilo.

Več spodbud za mlade, da bi se veselili služenja Bogu, lahko najdete v Psalmu 122:1; 148:12, 13, Propovedniku 12:1, 1. Timoteju 4:12 in Hebrejcem 10:23–25.