Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 38. POGLAVJE

Zakaj bi morali Jezusa ljubiti

Zakaj bi morali Jezusa ljubiti

PREDSTAVLJAJ si, da si na ladji, ki se potaplja. Ali bi si želel, da te kdo reši? – Kaj, če bi se kdo odpovedal svojemu življenju, da te reši? – Prav to je naredil Jezus Kristus. V 37. poglavju sva izvedela, da je Jezus dal svoje življenje kot odkupnino, zato da bi nas rešil.

Seveda nas Jezus ne rešuje tega, da bi se utopili. Česa pa nas rešuje? Se spomniš? – Rešuje nas greha in smrti, ki smo ju vsi podedovali od Adama. Četudi nekateri ljudje počnejo zelo slabe stvari, je Jezus umrl tudi zanje. Ali bi ti tvegal svoje življenje, da bi skušal rešiti takšne ljudi? –

Biblija pravi: ‚Težko, da bo kdo umrl za pravičnega, čeprav se za dobrega kdo morda le odloči umreti.‘ Kljub temu Biblija pojasni, da je Jezus »umrl za brezbožne«. Med te spadajo ljudje, ki Bogu sploh ne služijo! Biblija naprej pravi: ‚Kristus je umrl za nas, ko smo bili še grešniki [še delali slabe reči].‘ (Rimljanom 5:6–8)

Ali se spomniš apostola, ki je nekoč delal zelo slabe stvari? – Ta apostol je napisal: ‚Kristus Jezus je prišel na svet rešit grešnike, od katerih sem jaz prvi.‘ To je rekel apostol Pavel. Rekel je tudi, da je bil ‚nekdaj nespameten‘ in da je neprestano živel »v hudobnosti«. (1. Timoteju 1:15; Titu 3:3)

Samo pomisli, kolikšno ljubezen je imel Bog, da je svojega Sina poslal umret za takšne ljudi! Zakaj ne bi vzel svoje biblije  in o tem prebral v Janezu, v 3. poglavju, 16. vrstici. Tam pravi: ‚Bog je tako ljubil svet [namreč ljudi, ki živijo na zemlji], da je dal svojega edinorojenega Sina, da se ne pogubi kdor koli veruje vanj, temveč da ima večno življenje.‘

Kaj vse je Jezus pretrpel, ko je dal življenje za nas?

Jezus je dokazal, da nas ljubi enako, kot nas ljubi njegov Oče. Morda se spomniš, da sva v 30. poglavju te knjige brala o tem, kaj je Jezus pretrpel v noči, ko je bil aretiran. Odpeljan je bil na dom velikega duhovnika Kajfa, kjer so mu sodili. Tja so pripeljali tudi krive priče, ki so o Jezusu govorile laži. Nekateri so ga tepli s pestmi. To je bilo takrat, ko je Peter zanikal, da pozna Jezusa. Sedaj si predstavljajva, da sva tam in da lahko vidiva, kaj se še zgodi.

Nastopi jutro. Jezus je bil vso noč pokonci. Ker nočno sojenje ni bilo veljavno, duhovniki hitro skličejo sinedrij oziroma judovsko višje sodišče in začnejo še eno sojenje. Jezusa zopet obtožijo zločinov proti Bogu.

Duhovniki dajo nato Jezusa zvezati in ga odpeljejo k rimskemu guvernerju Pilatu. Pilatu rečejo: ‚Jezus nasprotuje vladi. Morali bi ga usmrtiti.‘ Toda Pilat lahko vidi, da duhovniki govorijo laži. Zato jim reče: ‚Ta človek ni naredil nič slabega. Osvobodil ga bom.‘ Toda duhovniki in drugi vpijejo: ‚Ne! Usmrti ga!‘

Kasneje Pilat zopet poskusi ljudstvu povedati, da bo Jezusa izpustil. Toda duhovniki množico nagovorijo, da vpije: ‚Če ga izpustiš, tudi ti nasprotuješ vladi! Usmrti ga!‘ Množica je vse bolj glasna. Ali veš, kaj stori Pilat? –

Vda se. Najprej da Jezusa prebičati. Nato pa ga preda vojakom, da ga usmrtijo. Ti Jezusu posadijo na glavo krono iz trnja in se norčujejo iz njega, tako da se mu priklanjajo. Potem mu  dajo nesti velik drog ali kol ter ga odpeljejo iz mesta na kraj, ki se imenuje Lobanja. Tam pribijejo Jezusu roke in noge na kol. Nato postavijo kol pokonci, tako da Jezus visi na njem. Jezus krvavi. Občuti zelo hude bolečine.

Jezus ne umre takoj. Na kolu visi kar nekaj časa. Višji duhovniki se norčujejo iz njega. Mimoidoči pa govorijo: ‚Če si Božji sin, stopi dol z mučilnega kola!‘ Vendar Jezus ve, zakaj ga je njegov Oče poslal. Ve, da mora dati svoje popolno življenje, zato da bi mi lahko imeli možnost dobiti večno življenje. Nazadnje, okoli treh popoldne, Jezus zakliče k svojemu Očetu in umre. (Matevž  26:36–27:50; Marko 15:1; Lukež 22:39–23:46; Janez 18:1–19:30)

Kako zelo se je Jezus razlikoval od Adama! Adam ni pokazal ljubezni do Boga. Ni ga ubogal. Adam prav tako ni pokazal ljubezni do nas. Ker je grešil, smo se vsi mi rodili z grehom. Jezus pa je pokazal ljubezen tako do Boga kot tudi do nas. Boga je vedno ubogal. In dal je svoje življenje, zato da bi lahko popravil škodo, ki nam jo je naredil Adam.

Kako lahko pokažemo, da imamo Jezusa radi?

Ali ceniš to, da je Jezus naredil takšno čudovito stvar? – Ali se Bogu, ko moliš k njemu, zahvališ, da nam je dal svojega Sina? – Apostol Pavel je cenil, kar je Kristus naredil zanj. Pavel je za Božjega Sina rekel: ‚Ljubil me je in dal samega sebe zame.‘ (Galatom 2:20) Jezus je umrl tudi zate in zame. Svoje popolno življenje je dal zato, da bi mi lahko večno živeli! Prav gotovo je to močan razlog, zakaj naj bi Jezusa ljubili.

Apostol Pavel je kristjanom v Korintu pisal: »Kristusova ljubezen nas spodbuja k dejanjem.« H kakšnim dejanjem naj bi nas Kristusova ljubezen spodbujala? Kaj praviš ti? – Bodi pozoren na Pavlov odgovor: »Kristus je umrl za vse ljudi, zato da bi ti živeli Zanj. Ne bi smeli živeti za to, da bi zadovoljevali svoje želje.« (2. Korinčanom 5:14, 15, New Life Version, poudarili mi.)

 Ali se lahko spomniš, kako vse lahko pokažeš, da živiš tako, da bi bil všeč Kristusu? – En način je ta, da drugim pripoveduješ o tem, kar si se o njem naučil. Kaj pa takrat, ko si sam, tako da mama ali oče ne moreta videti, kaj delaš, niti te ne more videti noben drug človek? Ali boš gledal televizijske programe ali pa si mogoče ogledoval strani na internetu, za katere veš, da Jezusu ne bi bile všeč? – Spomni se, da je Jezus zdaj živ in da lahko vidi vse, kar delamo!

Kdo lahko vidi vse, kar delamo?

Še en razlog, zakaj naj bi Jezusa ljubili, je ta, da hočemo posnemati Jehova. ‚Oče me ljubi,‘ je rekel Jezus. Ali veš, zakaj Jehova ljubi Jezusa in zakaj bi ga morali tudi mi? – Ker je bil Jezus pripravljen umreti, zato da bi se izpolnila Božja volja. (Janez 10:17) Zato delajmo to, kar nam naroča Biblija: ‚Bodite posnemalci Boga, kakor ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus ljubil nas in je dal sebe za nas.‘ (Efežanom 5:1, 2)

Da bi še bolj cenili Jezusa in vse, kar je storil za nas, prosimo preberite Janeza 3:35; 15:9, 10 in 1. Janezov 5:11, 12.