Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 46. POGLAVJE

Voda uniči svet – se bo to kdaj ponovilo?

Voda uniči svet – se bo to kdaj ponovilo?

ALI si že kdaj slišal koga govoriti o koncu sveta? – Danes veliko ljudi govori o tem. Nekateri mislijo, da bo svet uničen v vojni, v kateri bodo ljudje uporabili jedrske bombe. Kaj misliš, ali bi Bog kdaj dovolil ljudem uničiti našo prekrasno zemljo, naše prelepo nebo in svetleče zvezde na njem? –

Izvedela sva že, da Biblija pripoveduje o koncu sveta. V njej piše: »Svet mineva.« (1. Janezov 2:17NW) Kaj misliš, ali konec sveta pomeni tudi konec zemlje? – Ne, Biblija pravi, da je Bog zemljo naredil »v prebivanje«,  namreč da bi ljudje na njej živeli in uživali. (Izaija 45:18, poudarili mi.) V Psalmu 37:29 piše: »Pravični podedujejo deželo [oziroma zemljo] in prebivali bodo večno v njej.« Prav zaradi tega Biblija tudi pravi, da bo zemlja obstajala večno. (Psalm 104:5; Propovednik 1:4)

Kaj pa potem pomeni konec sveta, če ne pomeni konca zemlje? – To lahko izveva, če podrobno preučiva, kaj se je zgodilo v Noetovih dneh. Biblija pojasnjuje: ‚Tedanji svet je bil uničen, ko je bil potopljen z vodo.‘ (2. Petrov 3:6)

Ali je kdo preživel konec sveta, ko je prišel ta potop oziroma velika poplava v Noetovih dneh? – Biblija pravi, da je Bog takrat, ko je ‚poslal potop čez svet brezbožnih ljudi, kot osmega ohranil Noeta, glasnika pravičnosti‘. (2. Petrov 2:5)

Kaj je bil svet, ki je bil uničen v Noetovih dneh?

Kaj je torej bil ta svet, ki je bil pokončan? Ali je to bila zemlja ali pa so to bili hudobni ljudje? – Biblija pravi, da je to bil ‚svet brezbožnih ljudi‘. Bodi pozoren tudi na to, da je Noe imenovan ‚glasnik‘. Kaj misliš, da je Noe razglašal? – Noe je ljudi svaril, da bo prišel konec ‚tedanjega sveta‘.

Ko je Jezus govoril o velikem potopu, je svojim učencem povedal, kaj so ljudje delali, tik preden je prišel konec. Povedal jim je tole: ‚V tistih dneh, pred potopom, so ljudje žrli in pili, ženili se in možile do tistega dne, ko je stopil Noe v barko, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in jih vse odnesel.‘ Jezus je potem dejal, da bodo ljudje pred koncem sedanjega sveta delali podobno. (Matevž 24:37–39)

Jezusove besede nam pokažejo, da se lahko iz tega, kar so ljudje delali pred potopom, naučimo nečesa pomembnega.  Ali se še spomniš, kaj so ljudje takrat počeli, kot sva brala v 10. poglavju te knjige? – Nekateri moški so ustrahovali šibkejše in bili zelo nasilni. Toda mnogi drugi, kot je rekel Jezus, preprosto niso poslušali, ko je Bog poslal Noeta, da bi jim oznanjeval.

Potem pa je prišel dan, ko je Jehova povedal Noetu, da namerava hudobne ljudi uničiti s potopom. Voda naj bi prekrila vso zemljo, tudi gore. Jehova je Noetu naročil, naj zgradi veliko barko. Bila je podobna velikemu, podolgovatemu zaboju ali skrinji, kot lahko vidiš na sliki na 238. strani.

Bog je Noetu naročil, naj zgradi tako veliko barko, da bi bili v njej na varnem on in njegova družina ter številne živali. Noe in njegova družina so zelo trdo delali. Posekali so velika drevesa in s tem lesom pričeli graditi barko. To je trajalo veliko, veliko let, saj je bila barka ogromna.

Ali se spomniš, kaj je Noe še delal v vseh tistih letih, ko je gradil barko? – Oznanjeval je, ljudi je svaril pred prihajajočim potopom. Ali ga je kdo poslušal? Samo njegova družina. Vsi drugi so bili enostavno preveč zaposleni z drugimi stvarmi. Ali se spomniš, kaj je Jezus rekel, da so delali? – Bili so zaposleni s tem, da so jedli, pili in se poročali. Niso se imeli za tako slabe, zato si niso vzeli časa, da bi prisluhnili Noetu. Pa poglejva, kaj se je zgodilo z njimi.

Potem ko so Noe in njegova družina stopili v barko, je Jehova zaprl vrata. Ljudje, ki so bili zunaj, še vedno niso verjeli, da bo potop zares prišel. Nenadoma pa so z neba pričele padati kaplje dežja! To ni bil navaden dež. Bil je pravi naliv! Kmalu je bilo toliko vode, da so nastale velike bučeče reke.  Voda je podirala visoka drevesa in kotalila ogromne skale, kot bi bile majhni kamenčki. Kaj pa se je zgodilo z ljudmi, ki niso bili v barki? – Jezus je rekel: ‚Prišel je potop in jih vse odnesel.‘ Vsi ljudje, ki niso bili v barki, so umrli. Zakaj? – Ker »niso spoznali«, je rekel Jezus. Niso poslušali! (Matevž 24:39; 1. Mojzesova 6:5–7)

Zakaj ne bi smeli razmišljati samo o zabavi?

Spomni se, da je Jezus rekel, da je to, kar se je zgodilo s tistimi ljudmi, v pouk nam danes. Kaj pa se lahko naučimo? – No, ljudje niso bili uničeni le zato, ker bi bili hudobni, ampak ker so bili preveč zaposleni, da bi si vzeli čas za učenje o Bogu in o njegovih namenih. Zato moramo paziti, da jim ne bi bili podobni, kajne? –

Kaj misliš, ali bo Bog svet še kdaj uničil s potopom? – Ne, obljubil je, da ne bo. Rekel je: »Svojo mavrico postavljam v oblake in bo v znamenje.« Jehova je rekel, da bo mavrica za znamenje, da »vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse meso«. (1. Mojzesova 9:11–17SSP)

Zato smo lahko prepričani, da Bog sveta ne bo nikoli več uničil s potopom. Vendar kot sva videla, Biblija vseeno govori o koncu sveta. Koga bo Bog ohranil pri življenju, ko bo uničil ta svet? –  Ali ljudi, ki jim je bilo vse drugo pomembnejše od tega, da bi se učili o Bogu? Ali mogoče tiste, ki so bili vedno prezaposleni in niso nikoli imeli časa, da bi preučevali Biblijo? Kaj misliš ti? –

Prav gotovo želimo biti med tistimi, ki jih bo Bog ohranil pri življenju, kajne? – Ali ne bi bilo čudovito, če bi bila naša družina podobna Noetovi, tako da bi nas Bog vse rešil? – Če hočemo preživeti konec sveta, moramo razumeti, kako bo Bog ta svet uničil in ustanovil svoj pravični novi svet. Pa poglejva, kako bo to naredil.

Biblija nam na to odgovarja v Danielu, v 2. poglavju, 44. vrstici. Ta vrstica govori prav o naših dneh, ko pravi: »V dneh teh kraljev ustanovi Bog nebes kraljestvo [oziroma vlado], ki vekomaj ne bo razdejano in njegovo gospostvo se ne prepusti nobenemu drugemu ljudstvu; vsa ona kraljestva pa zdrobi in uniči, a samo bo stalo na veke.«

Ali razumeš to? – Biblija pravi, da bo Božja vlada uničila vse človeške vlade. Zakaj? – Ker ne ubogajo tistega, ki ga je Bog postavil za kralja. Kdo pa je to? – Da, to je Jezus Kristus!

Jezus Kristus, ki ga je Bog izbral za kralja, bo sedanji svet uničil v harmagedonu

Bog Jehova ima pravico določiti, kdo bo vladal, in za kralja je izbral svojega Sina, Jezusa. Božji Vladar, Jezus Kristus, bo kmalu začel uničevati vse vlade tega sveta. Biblija v 19. poglavju Razodetja, od 11. do 16. vrstice, opisuje, kako bo Jezus to storil, kot pokaže ta slika. Božjo vojno, v kateri bodo vse svetovne vlade uničene, Biblija imenuje harmagedon.

Bog pravi, da bo njegovo Kraljestvo uničilo človeške vlade. Vendar ali je naročil, naj to storimo mi? – Ne, harmagedon  je v Bibliji imenovan ‚vojna tistega velikega dne Vsemogočnega Boga‘. (Razodetje 16:14, 16) Harmagedon je Božja vojna in Bog bo uporabil Jezusa Kristusa, da bo v boj popeljal nebeško vojsko. Ali je ta vojna blizu? Poglejva, kako lahko to ugotoviva.

Preberimo si skupaj o tem, kako bo Bog odstranil vse hudobne ljudi in rešil tiste, ki mu služijo, in sicer v Pregovorih 2:21, 22, Izaiju 26:20, 21, Jeremiju 25:31–33 in Matevžu 24:21, 22.