Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mladí ľudia, ktorí sú ako občerstvujúce kvapky rosy

Mladí ľudia, ktorí sú ako občerstvujúce kvapky rosy

 „Poďte ku mne... a ja vás občerstvím“

Mladí ľudia, ktorí sú ako občerstvujúce kvapky rosy

JEŽIŠ KRISTUS nepochybne myslel aj na svojich mladších nasledovníkov, keď povedal: „Poďte ku mne... a ja vás občerstvím.“ ​(Matúš 11:28) Keď ľudia začali k Ježišovi prinášať svoje deti, učeníci sa ich pokúšali zadržať. Ale Ježiš povedal: „Nechajte malé deti prichádzať ku mne. Nepokúšajte sa ich zadržať.“ Ježiš dokonca „bral deti do náručia [a] žehnal ich“. (Marek 10:14–16) Ježiš nepochybne považoval mladých ľudí za cenných.

Biblia hovorí o verných mladých mužoch a ženách, ako aj o mládeži a o malých deťoch, ktoré dali vynikajúci príklad v službe Bohu. Kniha Žalmy predpovedá „spoločnosť mladých mužov“, ktorá má byť taká občerstvujúca ako kvapky rosy. Hovorí tiež o ‚mladých mužoch‘ a ‚pannách‘ chváliacich Jehovovo meno. — Žalm 110:3; 148:12, 13.

Miesto, kde mladí môžu prekvitať

Prirovnanie ku kvapkám rosy je vhodné, pretože rosa sa spája s hojnosťou a požehnaním. (1. Mojžišova 27:28) Kvapky rosy sú jemné a občerstvujúce. V tomto čase Kristovej prítomnosti sa veľký počet mladých kresťanov ochotne a s dychtivosťou dáva k dispozícii. Práve tak ako osviežujúce kvapky rosy, mnohí mladí muži a ženy radostne slúžia Bohu a podporujú svojich spoluveriacich. — Žalm 71:17.

Kresťanskí mladí nie sú občerstvením iba pre iných; oni sami nachádzajú vo svojej službe občerstvenie. Božia organizácia poskytuje prostredie, v ktorom môžu prekvitať. Mladí muži a ženy, ktorí zachovávajú vysoké mravné zásady, sa tešia z blízkeho vzťahu k Bohu. (Žalm 119:9) V rámci zboru sa tiež zapájajú do užitočných činností a nachádzajú si tu dobrých priateľov — čo sú faktory, ktoré prispievajú k uspokojujúcemu a zmysluplnému životu.

Uzdravenie a osvieženie‘

Cítia sa kresťanskí mladí ako „kvapôčky rosy“? Zoznámme sa s Taniou, mladou ženou, ktorá je aktívne zapojená do zboru a s radosťou každý mesiac venuje službe viac ako 70 hodín. Ako sa cíti? „Cítim sa osviežená a povzbudená,“ hovorí. „To, že vo svojom živote mám Jehovu a jeho pozemskú organizáciu, je pre mňa ‚uzdravením a osviežením‘.“ — Príslovia 3:8.

Ariel, ďalšia mladá služobníčka celým časom, si oceňuje duchovný pokrm, ktorý dostáva v zbore. „Veľmi ma duchovne osviežuje to, že chodím na kresťanské zhromaždenia  a zjazdy, kde môžem hodovať pri Jehovovom duchovnom stole,“ poznamenáva. „A povzbudzuje ma vedomie, že na celom svete mám spolupracovníkov.“ Keď opisuje ten najväčší zdroj občerstvenia, hovorí: „Je veľmi občerstvujúce mať Jehovu za priateľa, hlavne keď počujem alebo vidím, aké strašné následky zanecháva na ľuďoch tento systém.“ — Jakub 2:23.

Abishai má dvadsať rokov a slúži ako evanjelista celým časom a služobný pomocník v zbore. Opisuje svoju skúsenosť týmito slovami: „Cítim sa osviežený, pretože viem, ako sa vyrovnávať s mnohými problémami, ktorým dnes mladí čelia. Pravda z Biblie mi pomáha zostať zameraným na to, čo musím robiť, aby som slúžil Jehovovi celou dušou.“

V čase dospievania bol Antoine popudlivý. Jedného spolužiaka raz udrel stoličkou a iného pichal ceruzkou. Antoine bol pre druhých sotva občerstvením! Ale biblické vzdelávanie zmenilo jeho správanie. Teraz, keď má 19 rokov a v zbore slúži ako služobný pomocník a služobník celým časom, hovorí: „Som Jehovovi vďačný, že sa mi dal spoznať a že mi pomohol vidieť potrebu pestovať si sebaovládanie a zmeniť moje smerovanie v živote. Takýmto spôsobom som sa vyhol mnohým problémom.“

Aj iní si všímajú občerstvujúci postoj mladých kresťanov. Matteo je mladý svedok z Talianska. Jeho učiteľka sa rozhodla, že každý, kto v triede použije neslušné slovo, musí zaplatiť malý poplatok. O nejaký čas deti žiadali, aby sa toto nariadenie zrušilo, pretože ako hovorili: „Nedá sa nenadávať.“ „Ale,“ vysvetľuje Matteo, „učiteľka povedala, že to tak nie je, a mňa, jedného z Jehovových svedkov, použila ako príklad, pričom pred celou triedou ma pochválila za moju čistú reč.“

V jednej nedisciplinovanej triede v Thajsku učiteľka postavila 11-ročného Rachu pred triedu a pochválila ho za jeho správanie. Povedala: „Prečo si z neho všetci neberiete príklad? Je to usilovný žiak a má dobré správanie.“ Potom žiakom povedala: „Myslím si, že by ste sa museli stať Jehovovými svedkami ako Racha, aby ste si zlepšili svoje správanie.“

Je potešujúce vidieť tisíce kresťanských mladých, ako rastú v poznaní Jehovu a konajú jeho vôľu. Takíto výborní mladí ľudia prejavujú múdrosť, ktorá je v ich veku nezvyčajná. Boh im môže pomôcť, aby už teraz mali v živote úspech, rovnako ako im môže dať slávnu budúcnosť v prichádzajúcom novom svete. (1. Timotejovi 4:8) V duchovnej pustatine tohto súčasného systému vecí, plnej nespokojných a frustrovaných mladých, sú občerstvujúcim protikladom!