Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ďalej konaj to, čo si sa naučil

Ďalej konaj to, čo si sa naučil

 Ďalej konaj to, čo si sa naučil

„Konajte to, čo ste sa naučili a tiež prijali, počuli a videli v spojitosti so mnou, a Boh pokoja bude s vami.“ — FILIPANOM 4:9.

1, 2. Má Biblia vo všeobecnosti vplyv na ľudí, ktorí sa považujú za veriacich? Vysvetli to.

„NÁBOŽENSTVO získava obľubu, ale morálka ju stráca.“ Tento titulok v novinách Emerging Trends zhŕňal výsledky celoštátneho prieskumu v Spojených štátoch. V tejto krajine je viditeľný vzrast v počte ľudí, ktorí chodia do kostola a ktorí hovoria, že náboženstvo zaujíma v ich živote dôležité miesto. Správa však hovorí: „Napriek týmto pôsobivým číslam mnohí Američania majú zjavne pochybnosti o vplyve viery na život jednotlivcov i spoločnosti ako celku.“

Táto situácia nie je charakteristická iba pre jednu krajinu. Na celom svete mnohí ľudia hovoria, že prijímajú Bibliu a že sú veriaci, ale nedovoľujú, aby Písmo na ich život skutočne vplývalo. (2. Timotejovi 3:5) „Stále si Bibliu vysoko vážime,“ povedal vedúci jednej skupiny, ktorá robila prieskum, „ale tráviť čas jej čítaním, študovaním a uplatňovaním — to je vec minulosti.“

3. a) Ako Biblia ovplyvňuje tých, ktorí sa stávajú pravými kresťanmi? b) Ako Ježišovi nasledovníci uplatňujú Pavlovu radu zapísanú vo Filipanom 4:9?

 Ale pokiaľ ide o pravých kresťanov, situácia je iná. Uplatňovanie rád z Božieho Slova spôsobuje zmeny v ich zmýšľaní a správaní. A novú osobnosť, ktorú prejavujú, si ľahko všimnú iní. (Kolosanom 3:5–10) Pre Ježišových nasledovníkov Biblia nie je iba knihou, ktorá na poličke zapadá prachom. Naopak, apoštol Pavol kresťanom vo Filipi povedal: „Konajte to, čo ste sa naučili a tiež prijali, počuli a videli v spojitosti so mnou, a Boh pokoja bude s vami.“ ​(Filipanom 4:9) Kresťania robia viac ako len to, že prijímajú pravdu z Božieho Slova. Konajú podľa toho, čo sa naučili, a stále uplatňujú biblické rady — v rodine, v zamestnaní, v zbore a vo všetkých ostatných oblastiach života.

4. Prečo je náročné uplatňovať Božie zákony?

Uplatňovať Božie zákony a zásady nie je ľahké. Svet, v ktorom žijeme, je v moci Satana Diabla, ktorého Biblia označuje ako ‚boha tohto systému vecí‘. (2. Korinťanom 4:4; 1. Jána 5:19) Preto sa musíme mať na pozore pred čímkoľvek, čo by nám mohlo brániť zachovať si rýdzosť pred Jehovom Bohom. Ako si môžeme zachovať rýdzosť?

Pridŕžaj sa „vzoru zdravých slov“

5. Čo znamenajú Ježišove slová ‚ustavične ma nasledujte‘?

Lojálne podporovať pravé uctievanie napriek odporu neveriacich je jedným zo spôsobov, ako uplatňovať to, čo sme sa naučili. Vytrvalosť si vyžaduje úsilie. „Ak chce ísť niekto za mnou,“ povedal Ježiš, „nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje.“ ​(Matúš 16:24) Ježiš nepovedal, že ho máme nasledovať iba týždeň, mesiac alebo rok. Namiesto toho povedal: ‚Ustavične ma nasledujte.‘ Jeho slová ukazujú, že nemôžeme byť jeho nasledovníkmi iba nejakú časť svojho života alebo mu prejavovať dočasnú oddanosť, ktorá je dnes tu a zajtra jej už niet. Lojálne podporovať pravé uctievanie znamená verne vytrvávať na ceste, ktorú sme si zvolili, nech sa stane čokoľvek. Ako to môžeme robiť?

6. Čo je vzor zdravých slov, ktorý Pavol učil kresťanov v prvom storočí?

Pavol svojho spolupracovníka Timoteja nabádal: „Stále sa pridŕžaj vzoru zdravých slov, ktoré si počul odo mňa s vierou a láskou, ktoré sú v Kristu Ježišovi.“ ​(2. Timotejovi 1:13) Čo tým Pavol myslel? Grécke slovo, ktoré je tu preložené ako „vzor“, sa doslovne vzťahuje na umelecký náčrt. Takýto náčrt, hoci nie je príliš detailný, má jasne viditeľné obrysy, takže bystrý pozorovateľ môže vnímať celkový obraz. Podobne vzor pravdy, ktorú Pavol učil Timoteja a iných, nebol zostavený tak, aby dal konkrétnu odpoveď na každú otázku, ktorá by mohla vzniknúť. Ale toto učenie poskytuje dostatočné vedenie — akoby základné obrysy —, takže ľudia s úprimným srdcom môžu pochopiť, čo od nich Jehova vyžaduje. Ak sa chcú páčiť Bohu, musia sa, samozrejme, stále pridŕžať vzoru pravdy tým, že konajú podľa toho, čo sa naučili.

7. Ako sa môžu kresťania pridŕžať vzoru zdravých slov?

V prvom storočí takí jednotlivci, ako boli Hymeneus, Alexander a Filetus, presadzovali myšlienky, ktoré neboli v súlade so ‚vzorom zdravých slov‘. (1. Timotejovi 1:18–20; 2. Timotejovi 2:16, 17) Čo mohli raní kresťania robiť, aby neboli zvedení odpadlíkmi? Starostlivo študovať inšpirované spisy a uplatňovať ich v živote. Tí, ktorí nasledovali príklad Pavla a iných verných, boli schopní rozoznať a zavrhnúť všetko, čo nesúhlasilo so vzorom pravdy, ktorú sa naučili. (Filipanom 3:17; Hebrejom 5:14) Namiesto toho, aby boli ‚duševne chorí vypytovaním sa a škriepkami o slová‘,  stále postupovali vpred po správnej ceste zbožnej oddanosti. (1. Timotejovi 6:3–6) My konáme podobne, ak ďalej uplatňujeme pravdy, ktoré sme sa naučili. Našu vieru veľmi posilňuje, keď vidíme, ako sa milióny ľudí, ktorí na celej zemi slúžia Jehovovi, pevne pridŕžajú vzoru biblickej pravdy, ktorú spoznali. — 1. Tesaloničanom 1:2–5.

Odmietaj ‚falošné príbehy‘

8. a) Ako sa dnes Satan snaží zničiť našu vieru? b) Aké Pavlovo varovanie sa nachádza v 2. Timotejovi 4:3, 4?

Satan sa pokúša zlomiť našu rýdzosť zasievaním pochybností o tom, čo sa učíme. Tak ako v prvom storočí, aj dnes sa odpadlíci a ďalší snažia zničiť vieru dôverčivých. (Galaťanom 2:4; 5:7, 8) Niekedy využívajú médiá na šírenie prekrútených informácií alebo dokonca otvorených lží o metódach a pohnútkach Jehovovho ľudu. Pavol varoval, že niektorí sa odvrátia od pravdy. Napísal: „Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale budú si zhromažďovať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im šteklili uši; a odvrátia uši od pravdy, a obrátia sa k falošným príbehom.“ — 2. Timotejovi 4:3, 4.

9. Čo mohol mať Pavol na mysli, keď sa zmienil o ‚falošných príbehoch‘?

Niektorí namiesto toho, aby sa pridržiavali vzoru zdravých slov, dovolili, aby ich pozornosť upútali ‚falošné príbehy‘. Aké falošné príbehy? Pavol mal možno na mysli vymyslené legendy, ako sú napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v apokryfnej knihe Tobiáš. * Falošné príbehy mohli tiež obsahovať senzácie a špekulácie. Ďalší — „podľa svojich žiadostí“ — boli azda myšlienkovo zvedení ľuďmi, ktorí šírili povoľný postoj k Božím normám alebo boli kritickí k tým, ktorí sa ujímali vedenia v zbore. (3. Jána 9, 10; Júda 4) Nech sa už vyskytli akékoľvek dôvody na potknutie, niektorí zjavne uprednostnili lži pred pravdami Božieho Slova. Čoskoro prestali uplatňovať veci, ktoré sa naučili, čím sami utrpeli duchovnú škodu. — 2. Petra 3:15, 16.

10. Čo dnes patrí k falošným príbehom a ako Ján zdôraznil potrebu obozretnosti?

10 Ak budeme pozorne skúmať a vyberať si, čo budeme počúvať a čítať, môžeme sa vyhnúť tomu, že by sme uverili falošným príbehom. Napríklad médiá často podporujú nemravnosť. Mnoho ľudí sa zastáva agnosticizmu alebo priamo ateizmu. Vyššia kritika zosmiešňuje tvrdenie, že Biblia je božsky  inšpirovaná. A novodobí odpadlíci sa stále snažia zasievať pochybnosti, aby podkopali vieru kresťanov. Pred podobným nebezpečenstvom, ktoré predstavovali falošní proroci v prvom storočí, apoštol Ján varoval: „Milovaní, neverte každému inšpirovanému výroku, ale skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha, lebo mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta.“ ​(1. Jána 4:1) Musíme byť teda opatrní.

11. Aký je jeden zo spôsobov, ako sa môžeme vyskúšať a zistiť, či sme vo viere?

11 Pavol v súvislosti s tým napísal: „Stále skúšajte, či ste vo viere.“ ​(2. Korinťanom 13:5) Apoštol Pavol nás povzbudzoval k sebaskúmaniu, aby sme zistili, či sa držíme všetkého, čo patrí ku kresťanskému učeniu. Ak sme naklonení počúvať nespokojných, mali by sme sa na modlitbách preskúmať. (Žalm 139:23, 24) Máme sklon hľadať chyby na Jehovovom ľude? Ak áno, prečo? Zranili nás niečie slová alebo skutky? Ak je to tak, vidíme veci v správnom svetle? Akékoľvek súženie, ktorému v tomto systéme vecí čelíme, je dočasné. (2. Korinťanom 4:17) Aj keby sme zažili nejakú skúšku v zbore, bol by to dôvod prestať slúžiť Bohu? Ak nás niečo znepokojuje, nebude oveľa lepšie, ak urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme záležitosť vyriešili, a potom to necháme v Jehovových rukách? — Žalm 4:4; Príslovia 3:5, 6; Efezanom 4:26.

12. V čom nám Berojčania dali znamenitý príklad?

12 Nebuďme kritickí, ale zachovajme si duchovne zdravý postoj k informáciám, ktoré získavame z osobného štúdia a zo zborových zhromaždení. (1. Korinťanom 2:14, 15) A namiesto toho, aby sme spochybňovali Božie Slovo, je oveľa múdrejšie mať taký postoj, aký mali v prvom storočí Berojčania, ktorí starostlivo skúmali Písma. (Skutky 17:10, 11) Teda konajme to, čo sa učíme, odmietajme falošné príbehy a pevne sa držme pravdy.

13. Ako by sme mohli neúmyselne šíriť falošné príbehy?

13 Je tu aj ďalší druh falošných príbehov, pred ktorými sa musíme mať na pozore. Šíri sa veľké množstvo senzačných historiek, často cez e-mail. Je múdre byť v súvislosti s takými príbehmi opatrný, zvlášť keď nepoznáme pôvodný zdroj týchto informácií. Aj keď skúsenosť alebo príbeh poslal kresťan s dobrou povesťou, nemusí mať informácie z prvej ruky. Preto je dôležité byť opatrný, pokiaľ ide o opakovanie alebo šírenie neoverených príbehov. Istotne nechceme opakovať ‚bezbožné bájky‘ (Preklad Zlatoša a Šurjanského) alebo „falošné príbehy, ktoré porušujú to, čo je  sväté“. (1. Timotejovi 4:7) Keďže sme povinní hovoriť si pravdu, konáme múdro, keď sa vyhýbame čomukoľvek, čím by sme, hoci aj neúmyselne, mohli šíriť nepravdy. — Efezanom 4:25.

Úžitok z konania podľa pravdy

14. Aký úžitok vyplýva z konania toho, čo sa učíme z Božieho Slova?

14 Keď konáme podľa toho, čo sa učíme prostredníctvom osobného štúdia Biblie a kresťanských zhromaždení, prinesie nám to mnohé požehnania. Možno napríklad zistíme, že sa zlepšujú naše vzťahy s tými, ktorí sú nám príbuzní vo viere. (Galaťanom 6:10) Vďaka uplatňovaniu biblických zásad sa zlepšujú aj naše povahové črty. (Žalm 19:8) A čo je ešte dôležitejšie, konaním toho, čo sa učíme, ‚zdobíme učenie Boha‘ a pravdepodobne pritiahneme k pravému uctievaniu ďalších. — Títovi 2:6–10.

15. a) Ako jedno mladé dievča pozbieralo odvahu, aby v škole vydalo svedectvo? b) Čo si sa naučil z tejto skúsenosti?

15 Medzi Jehovovými svedkami je veľa mladých ľudí, ktorí konajú to, čo sa naučili z osobného štúdia Biblie a kresťanských publikácií, ako aj vďaka pravidelnej účasti na zborových zhromaždeniach. Ich znamenité správanie je mocným svedectvom pre učiteľov a spolužiakov v škole. (1. Petra 2:12) Zamysli sa nad Leslie, 13-ročným dievčaťom zo Spojených štátov. Leslie priznáva, že bolo pre ňu ťažké hovoriť so spolužiakmi o svojej viere, no jedného dňa sa to zmenilo. „V triede sa hovorilo o tom, ako sa ľudia snažia predávať veci. Jedno dievča sa prihlásilo a zmienilo sa o Jehovových svedkoch.“ Ako reagovala Leslie, svedkyňa? „Obhajovala som svoju vieru,“ hovorí, „a keďže som v škole obyčajne veľmi tichá, som si istá, že som tým všetkých prekvapila.“ Aký bol výsledok jej odvahy? „Podarilo sa mi tej žiačke rozšíriť brožúru a traktát, keďže mala aj ďalšie otázky,“ hovorí Leslie. Jehova sa musí veľmi tešiť, keď mladí, ktorí uplatňujú to, čo sa učia, pozbierajú odvahu, aby v škole vydali svedectvo! — Príslovia 27:11; Hebrejom 6:10.

16. Aký úžitok priniesla teokratická škola kazateľskej služby jednému mladému dievčaťu?

16 Ďalším príkladom je Elizabeth. Od svojich siedmich rokov po celý čas, čo chodila do základnej školy, pozývala svoju učiteľku do sály Kráľovstva vždy, keď mala pridelenú úlohu v teokratickej škole kazateľskej služby. Ak učiteľka nemohla prísť, Elizabeth zostala po vyučovaní a učiteľke svoju úlohu predviedla. V poslednom ročníku strednej školy Elizabeth napísala desaťstranovú prácu o tom, aký úžitok prináša teokratická škola kazateľskej služby, a urobila prezentáciu pred porotou zloženou zo štyroch učiteľov. Bola tiež vyzvaná predviesť vzorovú úlohu z teokratickej školy kazateľskej služby. Zvolila si tému: „Prečo Boh pripúšťa zlo?“ Vyučovací program, ktorý vedú Jehovovi svedkovia, prináša Elizabeth úžitok. A Elizabeth je iba jednou z mnohých mladých kresťanov, ktorí prinášajú Jehovovi chválu tým, že uplatňujú to, čo sa učia z jeho Slova.

17, 18. a) Akú radu dáva Biblia v súvislosti s čestnosťou? b) Ako na jedného muža zapôsobila čestnosť istého Jehovovho svedka?

 17 Biblia nabáda kresťanov, aby sa správali vo všetkom poctivo. (Hebrejom 13:18) Nečestnosť môže zničiť nielen naše vzťahy s inými, ale čo je ešte závažnejšie, náš vzťah k Jehovovi. (Príslovia 12:22) Naše dôveryhodné správanie poskytuje dôkaz, že konáme to, čo sa učíme, a spôsobuje, že mnohí majú väčšiu úctu k Jehovovým svedkom.

18 Pouvažuj o skúsenosti jedného vojaka menom Phillip. Stratil nevyplnený, ale podpísaný šek, a neuvedomil si to, až kým sa mu nevrátil poštou. Tento šek našiel jeden Jehovov svedok a v pripojenom liste sa písalo, že nálezcu podnietilo vrátiť šek jeho náboženské presvedčenie. Phillip bol ohromený. „Mohli ma obrať o 9000 dolárov!“ povedal. Pri inej príležitosti bol sklamaný, lebo mu v kostole ukradli klobúk. Nejaký známy mu zjavne vzal klobúk, zatiaľ čo cudzí človek mu vrátil šek, ktorý mal hodnotu tisíce dolárov! Poctiví kresťania skutočne prinášajú česť Jehovovi Bohu!

Ďalej konaj to, čo si sa naučil

19, 20. Aký úžitok nám to prinesie, keď konáme v súlade s tým, čo sme sa naučili z Písma?

19 Tí, ktorí konajú to, čo sa učia z Božieho Slova, získavajú z toho veľa úžitku. Učeník Jakub napísal: „Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona, ktorý patrí k slobode, a kto na ňom trvá, ten bude šťastný, keď to bude robiť, lebo sa nestal zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku.“ ​(Jakub 1:25) Áno, ak konáme v súlade s tým, čo sme sa z Písma naučili, budeme skutočne šťastní a dokážeme sa lepšie vyrovnať so životnými tlakmi. A predovšetkým budeme mať Jehovovo požehnanie a vyhliadku na večný život! — Príslovia 10:22; 1. Timotejovi 6:6.

20 Rozhodne preto ďalej osobne študuj Božie Slovo. Pravidelne sa zhromažďuj s tými, ktorí uctievajú Jehovu, a venuj pozornosť látke predkladanej na kresťanských zhromaždeniach. Uplatňuj to, čo sa učíš, ďalej podľa toho konaj a ‚Boh pokoja bude s tebou‘. — Filipanom 4:9.

[Poznámka pod čiarou]

^ 9. ods. Kniha Tobiáš, pravdepodobne napísaná v treťom storočí pred naším letopočtom, je príbehom plným povier, ktorý hovorí o Židovi Tobiášovi. Údajne mal schopnosť liečiť a vyhnať démona vďaka tomu, že použil srdce, žlč a pečeň veľkej ryby.

Spomínaš si?

• Čo je ‚vzor zdravých slov‘ a ako sa ho môžeme stále pridŕžať?

• Aké ‚falošné príbehy‘ musíme odmietať?

• Aký úžitok získavajú tí, ktorí uplatňujú to, čo sa učia z Božieho Slova?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 17]

Čo mohli raní kresťania robiť, aby neboli zvedení odpadlíkmi?

[Obrázky na strane 18]

Semená pochybností môžu byť zasievané prostredníctvom médií, internetu a novodobých odpadlíkov

[Obrázok na strane 19]

Je nemúdre šíriť neoverené správy

[Obrázky na strane 20]

V zamestnaní, v škole či kdekoľvek inde Jehovovi svedkovia uplatňujú to, čo sa dočítali v Božom Slove