Kniha žalmov 119:1–176

 • Vďačnosť za drahocenné Božie slovo

  • „Ako môže mladý človek zostať čistý“ (9)

  • „Mám rád tvoje pripomienky“ (24)

  • „Spolieham sa na tvoje slovo“ (74, 81, 114)

  • „Ako len milujem tvoj zákon!“ (97)

  • „Som rozumnejší ako všetci moji učitelia“ (99)

  • „Tvoje slovo je lampou mojim krokom“ (105)

  • „Podstatou tvojho slova je pravda“ (160)

  • Tí, čo milujú Boží zákon, zažívajú pokoj (165)

א [alef] 119  Šťastní sú tí, čo žijú bezúhonne,*tí, čo poslúchajú Jehovov zákon.+   Šťastní sú tí, čo dodržiavajú jeho pripomienky+a hľadajú ho celým srdcom.+   Nekonajú nič zlé,kráčajú po jeho cestách.+   Prikázal si,aby sa tvoje nariadenia svedomito dodržiavali.+   Ako len túžim zostať na správnej ceste*+a dodržiavať tvoje nariadenia!   Keď budem premýšľať o všetkých tvojich prikázaniach,nebudem zahanbený.+   Keď spoznám tvoje spravodlivé rozhodnutia,budem ťa chváliť s úprimným srdcom.   Budem dodržiavať tvoje nariadenia,len ma nikdy neopusť! ב [bet]   Ako môže mladý človek zostať čistý? Iba tak, že sa bude vždy riadiť tvojím slovom.+ 10  Hľadám ťa celým srdcom. Nedovoľ, aby som sa odklonil od tvojich prikázaní.+ 11  Tvoje slová uchovávam v srdci ako poklad,+aby som proti tebe nezhrešil.+ 12  Buď chválený, Jehova,a uč ma o svojich nariadeniach. 13  Svojimi ústami oznamujemvšetky rozhodnutia, ktoré si vyslovil. 14  Z tvojich pripomienok mám väčšiu radosť+ako zo všetkého bohatstva.+ 15  Budem premýšľať o tvojich prikázaniach*+a tvoje chodníky budem mať stále pred očami.+ 16  Mám rád tvoje zákony,nezabudnem na tvoje slovo.+ ג [gimel] 17  Zaobchádzaj so svojím služobníkom láskavo,aby som žil a dodržiaval tvoje slovo.+ 18  Otvor mi oči, aby som jasne videl,aké obdivuhodné myšlienky sú v tvojom zákone. 19  Cítim sa ako cudzinec v krajine.+ Neskrývaj predo mnou svoje prikázania. 20  Stravuje ma túžbapoznať tvoje rozhodnutia. 21  Karháš opovážlivcov,tých prekliatych, ktorí sa odkláňajú od tvojich prikázaní.+ 22  Zbav ma* posmechu a opovrhnutia,veď dodržiavam tvoje pripomienky. 23  Hoci kniežatá zasadajú a radia sa proti mne,tvoj služobník premýšľa o tvojich nariadeniach.* 24  Mám rád tvoje pripomienky,+sú mojimi radcami.+ ד [dalet] 25  Ležím v prachu,+zachovaj ma pri živote, ako si sľúbil.+ 26  Porozprával som ti o každom svojom kroku a ty si mi odpovedal. Uč ma o svojich nariadeniach.+ 27  Pomôž mi pochopiť význam* tvojich prikázanía budem premýšľať o tvojich úžasných činoch.*+ 28  Zármutok mi nedovoľuje spať,posilni ma, ako si sľúbil. 29  Odvráť ma od cesty podvodu,+prejav mi priazeň a daj mi spoznať svoj zákon. 30  Zvolil som si cestu vernosti,+tvoje rozhodnutia považujem za správne. 31  Lipnem na tvojich pripomienkach.+ Jehova, nedovoľ, aby som sa sklamal.*+ 32  Ochotne sa budem riadiť tvojimi prikázaniami,*lebo na to vytváraš v mojom srdci priestor.* ה [he] 33  Jehova, uč ma+ zachovávať tvoje nariadeniaa budem sa ich držať až do konca.+ 34  Daj mi porozumeniea budem sa riadiť tvojím zákonoma dodržiavať ho celým srdcom. 35  Veď ma* po chodníku tvojich prikázaní,+lebo mi to robí radosť. 36  Roznieť v mojom srdci lásku k tvojim pripomienkam,a nie k túžbe po zisku.+ 37  Odvráť moje oči od toho, čo je bezcenné,+daj, aby som kráčal po tvojej ceste a zostal žiť. 38  Splň svojmu služobníkovi svoj sľub,*aby sa ťa ľudia báli.* 39  Zbav ma pohany, ktorej sa desím,tvoje rozhodnutia sú dobré.+ 40  Ako len túžim po tvojich prikázaniach! Zachovaj ma pri živote, veď si spravodlivý. ו [vav] 41  Daj mi okúsiť svoju vernú lásku, Jehova,+a zachráň ma, ako si sľúbil,*+ 42  a ja odpoviem tomu, kto sa mi posmieva,lebo dôverujem tvojmu slovu. 43  Nikdy mi neber z úst slovo pravdy,veď dúfam v* tvoje rozhodnutie. 44  Tvojho zákona sa budem držať stále,na veky vekov.+ 45  Budem sa prechádzať v bezpečí,*+lebo sa snažím poslúchať tvoje prikázania. 46  O tvojich pripomienkach budem hovoriť pred kráľmi a nebudem sa hanbiť.+ 47  Mám rád tvoje prikázania,milujem ich.+ 48  Pozdvihnem ruky v modlitbe, lebo milujem tvoje prikázania,+budem premýšľať o tvojich nariadeniach.*+ ז [zajin] 49  Pamätaj na slovo,* ktoré si dal svojmu služobníkovi,ktorým si vo mne vzbudil nádej.* 50  To mi je útechou v mojom trápení,+lebo tvoje výroky ma udržujú nažive. 51  Opovážlivci ma zasypávajú posmeškami,ale ja sa neodchýlim od tvojho zákona.+ 52  Pripomínam si tvoje dávne rozhodnutia,+ Jehova,a nachádzam v nich útechu.+ 53  Zmocňuje sa ma hnev, keď vidím zlých,ktorí opúšťajú tvoj zákon.+ 54  Tvoje nariadenia mi znejú ako piesne,nech žijem kdekoľvek.* 55  Aj v noci myslím na tvoje meno, Jehova,+aby som dodržiaval tvoj zákon. 56  Stalo sa to mojím zvykom,lebo zachovávam tvoje prikázania. ח [chet] 57  Jehova, ty si môj podiel,+sľúbil som, že budem dodržiavať tvoje slová.+ 58  Celým srdcom ťa prosím,*+zľutuj sa nado mnou,+ ako si sľúbil.* 59  Uvažoval som o svojom živote,aby som sa vrátil k tvojim pripomienkam.+ 60  Neváham a ponáhľam sadodržiavať tvoje prikázania.+ 61  Ovinuli ma povrazy zlých,ale na tvoj zákon nezabúdam.+ 62  Uprostred noci vstávam a chválim ťa+za tvoje spravodlivé rozhodnutia. 63  Som priateľom všetkých, ktorí sa ťa bojaa dodržiavajú tvoje prikázania.+ 64  Zem je plná tvojej vernej lásky, Jehova,+uč ma o svojich nariadeniach. ט [tet] 65  Jehova, preukázal si svojmu služobníkovi dobro,ako si sľúbil. 66  Vyučuj ma rozvahe a poznaniu,+lebo dôverujem tvojim prikázaniam. 67  Kým som nezažil utrpenie, blúdil som,*ale teraz dbám na tvoje výroky.+ 68  Si dobrý+ a konáš dobro,uč ma o svojich nariadeniach.+ 69  Opovážlivci ma očierňujú,ale ja celým srdcom poslúcham tvoje prikázania. 70  Ich srdce je necitlivé,*+ale ja mám rád tvoj zákon.+ 71  Je dobré, že trpím,+lebo tak sa učím chápať tvoje nariadenia. 72  Zákon, ktorý si dal, je pre mňa dobrý,+lepší než hromada zlata a striebra.+ י [jod] 73  Tvoje ruky ma vytvorili a sformovali. Daj mi porozumeniea naučím sa zachovávať tvoje prikázania.+ 74  Tí, ktorí sa ťa boja, ma vidia a radujú sa,lebo sa spolieham* na tvoje slovo.+ 75  Jehova, viem, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé+a že si ma trápil preto, lebo si verný.+ 76  Prosím, uteš ma svojou vernou láskou,+ako si sľúbil* svojmu služobníkovi. 77  Zľutuj sa nado mnou a budem žiť,+lebo mám rád tvoj zákon.+ 78  Nech sa opovážlivci zahanbia,lebo mi bezdôvodne* ubližujú. Ale ja budem premýšľať o tvojich prikázaniach.*+ 79  Nech sa ku mne vrátia tí, ktorí sa ťa boja,ktorí poznajú tvoje pripomienky. 80  Pomôž mi bezchybne dodržiavať tvoje nariadenia,+aby som nebol zahanbený.+ כ [kaf] 81  Túžim* po tvojej záchrane,+spolieham sa* na tvoje slovo. 82  Moje oči túžia po splnení tvojho sľubu,+pýtam sa: „Kedy ma utešíš?“+ 83  Som ako kožený mech zosušený od dymu,ale na tvoje nariadenia nezabúdam.+ 84  Ako dlho necháš svojho služobníka čakať? Kedy vykonáš súd nad tými, ktorí ma prenasledujú?+ 85  Opovážlivci mi kopú jamu,tí, ktorí vzdorujú tvojmu zákonu. 86  Všetky tvoje prikázania sú dôveryhodné. Prenasledujú ma bez príčiny, pomôž mi!+ 87  Takmer ma zniesli zo sveta,ale ja som neopustil tvoje prikázania. 88  Zachovaj ma pri živote, veď tvoja láska je verná,a ja budem dodržiavať tvoje pripomienky. ל [lamed] 89  Jehova, tvoje slovo tu bude navždy,tak ako nebesia.+ 90  Tvoja vernosť trvá po všetky generácie.+ Zem si postavil na pevných základoch a ona stojí.+ 91  Sú* tu dodnes, ako si rozhodol,a všetky ti slúžia. 92  Keby som nemal rád tvoj zákon,dávno by som zahynul vo svojom trápení.+ 93  Nikdy nezabudnem na tvoje prikázania,lebo vďaka nim ma zachovávaš nažive.+ 94  Patrím len tebe, zachráň ma,+lebo sa snažím poslúchať tvoje prikázania.+ 95  Zlí na mňa striehnu, aby ma zničili,ale ja venujem pozornosť tvojim pripomienkam. 96  Videl som, že všetko dokonalé má svoje hranice,ale tvoje prikázanie nemá žiadne hranice.* מ [mem] 97  Ako len milujem tvoj zákon!+ Celý deň o ňom premýšľam.*+ 98  Vďaka tvojmu prikázaniu som múdrejší ako moji nepriatelia,+lebo ma vždy vedie. 99  Som rozumnejší ako všetci moji učitelia,+lebo premýšľam o tvojich pripomienkach.* 100  Správam sa s väčším porozumením ako starší muži,lebo dodržiavam tvoje prikázania. 101  Vyhýbam sa všetkým zlým chodníkom,+lebo chcem byť poslušný tvojmu slovu. 102  Neodkláňam sa od tvojich rozhodnutí,lebo ma vyučuješ. 103  Aké sladké sú mi tvoje výroky,sladšie než med mojim ústam!+ 104  Vďaka tvojim prikázaniam sa správam s porozumením,+preto nenávidím každý falošný chodník.+ נ [nun] 105  Tvoje slovo je lampou mojim krokoma svetlom môjmu chodníku.+ 106  Dal som prísahu a dodržím ju,že budem poslúchať tvoje spravodlivé zákony. 107  Prežívam veľké trápenie.+ Jehova, zachovaj ma pri živote, ako si sľúbil.+ 108  Jehova, prosím, prijmi moje obete chvály*+a uč ma o svojich zákonoch.+ 109  Môj život je stále v ohrození,*ale na tvoj zákon nezabúdam.+ 110  Zlí mi nastavili pascu,ale ja som neodbočil od tvojich prikázaní.+ 111  Tvoje pripomienky som si navždy osvojil,*napĺňajú moje srdce radosťou.+ 112  Som rozhodnutý* poslúchať tvoje nariadeniapo celý svoj život, až do konca. ס [samech] 113  Nenávidím tých, ktorí ti nie sú úplne oddaní,*+ale milujem tvoj zákon.+ 114  Si mojím úkrytom a mojím štítom,+lebo sa spolieham* na tvoje slovo.+ 115  Preč odo mňa, zlí ľudia!+ Chcem zachovávať prikázania svojho Boha. 116  Buď mi oporou, ako si sľúbil,*+a budem žiť. Nedopusť, aby bola moja nádej sklamaná.*+ 117  Buď mi oporou a budem zachránený,+na tvoje nariadenia budem stále dbať.+ 118  Zavrhuješ všetkých, ktorí sa odchyľujú od tvojich nariadení,+lebo sú falošní a pokryteckí. 119  Všetkých zlých na zemi odstraňuješ ako bezcennú trosku,+preto milujem tvoje pripomienky. 120  Celý* sa chvejem od strachu pred tebou,s bázňou sa pozerám na tvoje rozhodnutia. ע [ajin] 121  Robím to, čo je správne a spravodlivé,nenechávaj ma napospas mojim utláčateľom! 122  Postaraj sa,* aby sa tvojmu služobníkovi darilo,nedovoľ, aby ma opovážlivci utláčali. 123  Oči mi pohasli, kým som čakal na záchranu od teba+a na tvoj spoľahlivý sľub.*+ 124  Prejav svojmu služobníkovi vernú lásku+a uč ma o svojich nariadeniach.+ 125  Som tvoj služobník, daj mi porozumenie,+aby som chápal tvoje pripomienky. 126  Jehova, nastal čas, aby si zasiahol,+lebo porušujú tvoj zákon. 127  Milujem tvoje prikázaniaviac ako zlato, ako rýdze zlato.+ 128  Preto považujem všetky tvoje pokyny* za správne+a nenávidím každý falošný chodník.+ פ [pe] 129  Tvoje pripomienky sú obdivuhodné,preto ich zachovávam. 130  Objasnenie tvojich slov prináša svetlo+a neskúseným dáva porozumenie.+ 131  Otváram ústa a vzdychám,túžim po tvojich prikázaniach.+ 132  Obráť sa ku mne a prejav mi priazeň,+ako je tvojím zvykom* voči tým, ktorí milujú tvoje meno.+ 133  Bezpečne riaď* moje kroky svojimi výrokmi,nech ma neovládne zlo.+ 134  Zachráň* ma pred utláčateľmia ja budem dodržiavať tvoje prikázania. 135  Pohliadni na svojho služobníka s rozžiarenou tvárou,*+uč ma o svojich nariadeniach. 136  Z očí mi tečú prúdy sĺz,lebo ľudia nedodržiavajú tvoj zákon.+ צ [cade] 137  Si spravodlivý, Jehova,+a tvoje rozhodnutia sú vždy správne.+ 138  Tvoje pripomienky sú oprávnenéa úplne spoľahlivé. 139  Stravuje ma horlivosť,+lebo moji protivníci nedbajú na tvoje slová. 140  Tvoje výroky sú úplne čisté,*+tvoj služobník ich miluje.+ 141  Som bezvýznamný a opovrhovaný,+ale na tvoje prikázania nezabúdam. 142  Tvoja spravodlivosť je večná+a tvoj zákon je pravda.+ 143  Aj keď ma postihne úzkosť a ťažkosti,neprestanem mať rád tvoje prikázania. 144  Tvoje pripomienky budú vždy oprávnené. Daj mi porozumenie+ a budem žiť. ק [kof] 145  Volám celým svojím srdcom, odpovedz mi, Jehova. Budem dodržiavať tvoje nariadenia. 146  Volám k tebe, zachráň ma! Budem dodržiavať tvoje pripomienky. 147  Vstávam už pred svitaním* a volám k tebe o pomoc,+lebo sa spolieham* na tvoje slová. 148  Uprostred noci* bdiem,aby som premýšľal o tvojich výrokoch.*+ 149  Vypočuj ma, veď tvoja láska je verná.+ Jehova, zachovaj ma pri živote, veď si spravodlivý. 150  Tí, ktorí sa správajú hanebne, sa ku mne blížia,sú ďaleko od tvojho zákona. 151  Ale ty, Jehova, si blízko+a všetky tvoje prikázania sú pravdivé.+ 152  Už dávno viem,že si svoje pripomienky ustanovil naveky.+ ר [reš] 153  Pozri, ako sa trápim, a zachráň ma,+lebo nezabúdam na tvoj zákon. 154  Zastaň sa ma* a zachráň ma,+zachovaj ma pri živote, ako si sľúbil.* 155  Od zlých je záchrana ďaleko,lebo nechcú poslúchať tvoje nariadenia.+ 156  Jehova, tvoje milosrdenstvo je veľké.+ Zachovaj ma pri živote, veď si spravodlivý. 157  Mojich prenasledovateľov a protivníkov je mnoho,+ale ja sa neodkláňam od tvojich pripomienok. 158  S odporom hľadím na zradcov,lebo nedbajú na tvoje výroky.+ 159  Ako len milujem tvoje prikázania! Jehova, zachovaj ma pri živote, veď tvoja láska je verná.+ 160  Podstatou tvojho slova je pravda,+všetky tvoje rozhodnutia sú spravodlivé a večné. ש [sin alebo šin] 161  Kniežatá ma prenasledujú+ bez príčiny,ale ja mám posvätnú úctu k tvojim slovám.+ 162  Radujem sa z tvojich výrokov,+ako sa niekto raduje z bohatej koristi. 163  Klamstvo sa mi hnusí, nenávidím ho,+ale tvoj zákon milujem.+ 164  Sedemkrát za deň ťa chválimza tvoje spravodlivé rozhodnutia. 165  Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja+a nič pre nich nie je kameňom úrazu.* 166  Dúfam v záchranu od teba, Jehova,a zachovávam tvoje prikázania. 167  Dodržiavam tvoje pripomienkya vrúcne ich milujem.+ 168  Poslúcham tvoje prikázania a pripomienky,ty predsa vieš o všetkom, čo robím.+ ת [tav] 169  Jehova, nech k tebe prenikne moje volanie o pomoc.+ Daj mi porozumenie prostredníctvom svojho slova.+ 170  Vypočuj moju prosbu o priazeňa zachráň ma, ako si sľúbil.* 171  Nech moje pery prekypujú chválou,+lebo ma učíš o svojich nariadeniach. 172  Nech môj jazyk ospevuje tvoje výroky,+veď všetky tvoje prikázania sú spravodlivé. 173  Nech mi pomáha tvoja ruka,+lebo som sa rozhodol poslúchať tvoje prikázania.+ 174  Túžim po záchrane od teba, Jehova,a tvoj zákon mám rád.+ 175  Nechaj ma nažive a budem ťa chváliť.+ Nech mi pomáhajú tvoje rozhodnutia. 176  Blúdim ako stratená ovca.+ Hľadaj svojho služobníka,lebo som nezabudol na tvoje prikázania.+

Poznámky pod čiarou

Al. „zásadovo; čestne“.
Dosl. „Ó, kiež by boli moje cesty pevne založené“.
Al. „skúmať tvoje prikázania“.
Dosl. „Odvaľ zo mňa“.
Al. „skúma tvoje nariadenia“.
Dosl. „cestu“.
Al. „skúmať tvoje úžasné činy“.
Al. „aby som bol zahanbený“.
Dosl. „Pobežím cestou tvojich prikázaní“.
Al. možno „lebo vlievaš do môjho srdca istotu“.
Al. „Daj, nech kráčam“.
Al. „výrok“.
Al. možno „ktorý si dal tým, čo sa ťa boja“.
Al. „podľa svojho výroku“.
Al. „čakám na“.
Al. „na priestrannom mieste“.
Al. „skúmať tvoje nariadenia“.
Al. „na sľub“.
Al. „na ktoré si ma nechal čakať“.
Al. „v dome, kde bývam ako cudzinec“.
Al. „obmäkčujem tvoju tvár; hľadám úsmev na tvojej tvári“.
Al. „podľa svojho výroku“.
Al. „hrešil som nedopatrením“.
Dosl. „necitlivé ako tuk“.
Al. „čakám“.
Al. „podľa svojho výroku“.
Al. možno „klamstvami“.
Al. „skúmať tvoje prikázania“.
Al. „Moja duša prahne“.
Al. „čakám“.
Čiže všetky stvoriteľské diela.
Dosl. „je veľmi široké“.
Al. „ho skúmam“.
Al. „skúmam tvoje pripomienky“.
Dosl. „dobrovoľné obete mojich úst“.
Al. „Moja duša je stále v mojej ruke“.
Al. „sú mojím večným dedičstvom“.
Dosl. „Naklonil som svoje srdce“.
Al. „ľudí s polovičatým (rozdeleným) srdcom“.
Al. „čakám“.
Al. „podľa svojho výroku“.
Al. „zahanbená“.
Dosl. „Moje telo“.
Al. „Zaruč sa“.
Al. „spravodlivý výrok“.
Al. „príkazy“.
Dosl. „podľa tvojho rozhodnutia“.
Al. „Upevni“.
Dosl. „Vykúp“.
Al. „s úsmevom“.
Al. „vyskúšané v ohni“.
Al. „za ranného šera“.
Al. „čakám“.
Al. „Pred nočnými hliadkami“.
Al. „skúmal tvoje výroky“.
Al. „Ujmi sa môjho právneho prípadu“.
Al. „v súlade so svojím výrokom“.
Al. „a nič im nespôsobí pád“.
Al. „podľa svojho výroku“.