Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 WANGISIRANI KUPEREKA UMBONI WAKUPHATA NTIMA MU UTUMIKI

Kampanya Yakugawira Micemerero Ya Nsonkhano Wa Gawo

Kampanya Yakugawira Micemerero Ya Nsonkhano Wa Gawo

Pyaka pyonsene, tisadikhira kakamwe phwando yauzimu inatsandzaya na ife pa nsonkhano wathu wa gawo. Natenepa, toera anangombo ayesere udidi wa Yahova, tisafunika kucemera azinji kakamwe kuti agumanike pa nsonkhano unoyu. (Sal. 34:8) Misoka yonsene ya akulu a mpingo isafunika kusaka njira yadidi kakamwe yakugawira micemerero.

NTSONGA TOERA KUZIKUMBUKA

  • Nsonkhano wathu wa gawo unacitwa lini?

  • Kampanya inatoma lini pa mpingo wathu?

  • Kodi pa mpingo wathu, misonkhano ya basa ya m’munda inacitirwa kupi?

  • Ndi pipi pifuno pyanga thangwi ya kampanya?

  • Mbani ananyerezera ine kucemera?

MUNALONGANJI PAKUGAWIRA?

Pakumala kumwanyikana, munakwanisa kulonga:

“Tikucita khundu mu kampanya yakuti ikucitwa pa dziko yonsene toera kugawira ncemerero uyu wa cakucitika cakufunika kakamwe. Ntsiku, ndzidzi na mbuto pyalembwa mu ncemerero unoyu. Tinakomerwa kakamwe mungagumanikambo pa cakucitika ceneci.”

TINAKULISA TANI CIFUNO CA ANTHU?

Maseze tisafuna kucemera anthu azinji kakamwe toera agumanike pa nsonkhano wa gawo, tisafunikambo kuwangisira toera kukulisa cifuno cinapangiza iwo.

Pakumala kwa sumana, munakwanisa kugawira marevista pabodzi na micemerero.