Daniel 5:1-31

  • Ospățul regelui Belșațar (1-4)

  • Scrierea de pe perete (5-12)

  • Lui Daniel i se cere să interpreteze scrierea (13-25)

  • Interpretarea: Babilonul va cădea (26-31)

5  Regele Belșațar+ a dat un mare ospăț pentru 1 000 dintre nobilii săi și a băut vin în fața lor.+  Sub influența vinului, Belșațar a dat poruncă să se aducă vasele de aur și de argint pe care Nebucadnețar, tatăl* său, le luase din templul din Ierusalim,+ pentru ca regele, nobilii lui, concubinele lui și soțiile lui secundare să bea din ele.  Atunci au fost aduse vasele de aur care fuseseră luate din templul casei lui Dumnezeu, din Ierusalim, iar regele, nobilii lui, concubinele lui și soțiile lui secundare au băut din ele.  Au băut vin și le-au adus laude dumnezeilor de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră.  Chiar în momentul acela au apărut degetele unei mâini de om, care au început să scrie pe tencuiala peretelui din palatul regelui, în fața lampadarului. Și regele vedea mâna care scria.  Atunci regele s-a făcut alb la față* și s-a îngrozit din cauza gândurilor lui; șoldurile au început să-i tremure,+ iar genunchii să se lovească unul de altul.  Regele a strigat cu glas tare să fie aduși ghicitorii*, caldeenii* și astrologii.+ Și regele le-a zis înțelepților Babilonului: „Cel care va citi scrierea aceasta și îmi va da interpretarea ei va fi îmbrăcat cu purpură, i se va pune la gât un colier de aur+ și va fi al treilea la conducerea regatului”.+  Atunci au intrat toți înțelepții regelui, dar n-au putut să citească scrierea sau să-i facă cunoscută regelui interpretarea.+  De aceea, regele Belșațar s-a înspăimântat foarte tare și s-a făcut alb la față. Nobilii lui erau înmărmuriți.+ 10  Când a aflat ce vorbeau regele și nobilii lui, regina a intrat în sala de ospăț. Și regina a zis: „Să trăiești veșnic, o, rege! Nu te lăsa îngrozit de gândurile tale și fața să nu-ți mai fie palidă! 11  În regatul tău este un bărbat* care are spiritul dumnezeilor sfinți. În zilele tatălui tău, el s-a dovedit a fi un om luminat, cu perspicacitate și cu o înțelepciune ca înțelepciunea dumnezeilor.+ Regele Nebucadnețar, tatăl tău, l-a numit căpetenie a preoților-magicieni, a ghicitorilor*, a caldeenilor* și a astrologilor;+ tatăl tău a făcut aceasta, o, rege. 12  Daniel, pe care regele l-a numit Beltșațar,+ avea un spirit deosebit, cunoștință și perspicacitate în interpretarea viselor, în explicarea enigmelor și în dezlegarea problemelor dificile*.+ Să fie chemat Daniel și el îți va da interpretarea”. 13  Astfel, Daniel a fost adus înaintea regelui. Și regele l-a întrebat: „Tu ești Daniel, unul dintre exilații lui Iuda,+ pe care tatăl meu, regele, l-a adus din Iuda?+ 14  Am auzit că în tine este spiritul dumnezeilor+ și că ești un om luminat, cu perspicacitate și cu o înțelepciune deosebită.+ 15  Înțelepții și ghicitorii* au fost aduși înaintea mea ca să citească scrierea aceasta și ca să-mi facă cunoscută interpretarea, însă ei nu pot să-mi dea interpretarea mesajului.+ 16  Dar am auzit că tu poți să dai interpretări+ și să dezlegi probleme dificile*. Acum, dacă poți să citești scrierea și să-mi faci cunoscută interpretarea, vei fi îmbrăcat cu purpură, ți se va pune la gât un colier de aur și vei fi al treilea la conducerea regatului”.+ 17  Daniel i-a răspuns regelui: „Păstrează-ți darurile și dă-le altora cadourile tale! Totuși, îi voi citi regelui scrierea și îi voi face cunoscută interpretarea. 18  O, rege, Dumnezeul Preaînalt i-a dat lui Nebucadnețar, tatăl tău, regatul, precum și măreție, onoare și grandoare.+ 19  Și, datorită măreției pe care i-a dat-o El, oamenii din toate popoarele, din toate națiunile și de toate limbile* tremurau de frică înaintea lui.+ El omora sau lăsa în viață pe cine voia și înălța sau umilea pe cine voia.+ 20  Dar, când inima i s-a umplut de trufie și spiritul i s-a împietrit, astfel că el s-a purtat cu înfumurare,+ a fost dat jos de pe tronul regatului său și i s-a luat demnitatea. 21  A fost alungat dintre oameni, inima i s-a făcut ca a unui animal și a trăit la un loc cu măgarii sălbatici. A mâncat iarbă ca taurii, iar corpul i-a fost udat de roua cerului, până a recunoscut că Dumnezeul Preaînalt stăpânește peste regatul oamenilor și că pune peste el pe cine vrea.+ 22  Dar tu, Belșațar, fiul* său, nu ți-ai umilit inima, deși știai toate acestea, 23  ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor+ și ai cerut să-ți fie aduse vasele din casa lui.+ Apoi tu, nobilii tăi, concubinele tale și soțiile tale secundare ați băut vin din ele și ați adus laude unor dumnezei de argint și de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră – dumnezei care nu văd nimic, nu aud nimic și nu știu nimic –+ și nu l-ai glorificat pe Dumnezeul în a cărui mână se află suflarea ta+ și toate căile tale. 24  De aceea, el a trimis mâna care a scris aceste cuvinte.+ 25  Iată cuvintele care au fost scrise: MENE, MENE, TECHEL și PARSIN. 26  Aceasta este interpretarea cuvintelor: MENE: Dumnezeu a numărat zilele regatului tău și i-a pus capăt.+ 27  TECHEL: ai fost cântărit pe balanță și găsit ușor*. 28  PERES: regatul tău a fost împărțit și dat mezilor și perșilor”.+ 29  Atunci Belșațar a dat poruncă și Daniel a fost îmbrăcat cu purpură, i s-a pus la gât un colier de aur și s-a proclamat că el va fi al treilea în regat.+ 30  Chiar în noaptea aceea, Belșațar, regele caldeean, a fost omorât.+ 31  Și a primit regatul Darius,+ medul, care avea în jur de 62 de ani.

Note de subsol

Sau „bunicul”.
Sau „înfățișarea regelui s-a schimbat”.
Sau „cei ce cheamă spiritele”.
Adică un grup de experți în divinație și astrologie.
Sau „un bărbat capabil”.
Sau „a celor ce cheamă spiritele”.
Adică un grup de experți în divinație și astrologie.
Lit. „nodurilor”.
Sau „cei ce cheamă spiritele”.
Lit. „noduri”.
Sau „din toate grupurile lingvistice”.
Sau „nepotul”.
Sau „deficitar”, „cu lipsuri”.