Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cartea Daniel

Capitole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conținutul cărții

 • 1

  • Ierusalimul este asediat de babilonieni (1, 2)

  • Instruire specială pentru tinerii captivi din descendența regală (3-5)

  • Fidelitatea celor patru evrei este pusă la încercare (6-21)

 • 2

  • Regele Nebucadnețar are un vis care îl tulbură (1-4)

  • Niciun înțelept nu poate spune visul (5-13)

  • Daniel îi cere ajutor lui Dumnezeu (14-18)

  • Laude aduse lui Dumnezeu pentru că a dezvăluit secretul (19-23)

  • Daniel îi spune regelui visul (24-35)

  • Interpretarea visului (36-45)

   • Piatra, care reprezintă Regatul, zdrobește statuia (44, 45)

  • Daniel este onorat de rege (46-49)

 • 3

  • Statuia de aur a regelui Nebucadnețar (1-7)

   • Tuturor li se poruncește să se închine la statuie (4-6)

  • Trei evrei sunt acuzați că n-au ascultat (8-18)

   • „Nu le vom sluji dumnezeilor tăi” (18)

  • Sunt aruncați în cuptorul încins (19-23)

  • Sunt salvați în mod miraculos din foc (24-27)

  • Regele îi aduce laude Dumnezeului evreilor (28-30)

 • 4

  • Regele Nebucadnețar recunoaște stăpânirea lui Dumnezeu (1-3)

  • Regele visează un copac (4-18)

   • Șapte timpuri trebuiau să treacă peste copacul doborât (16)

   • Dumnezeu stăpânește peste oameni (17)

  • Daniel interpretează visul (19-27)

  • Prima împlinire: în persoana regelui (28-36)

   • Regele este nebun șapte timpuri (32, 33)

  • Regele îl glorifică pe Dumnezeul cerurilor (37)

 • 5

  • Ospățul regelui Belșațar (1-4)

  • Scrierea de pe perete (5-12)

  • Lui Daniel i se cere să interpreteze scrierea (13-25)

  • Interpretarea: Babilonul va cădea (26-31)

 • 6

  • Complotul demnitarilor persani împotriva lui Daniel (1-9)

  • Daniel continuă să se roage (10-15)

  • Daniel este aruncat în groapa cu lei (16-24)

  • Regele Darius îi aduce onoare Dumnezeului lui Daniel (25-28)

 • 7

  • Viziunea despre cele patru fiare (1-8)

   • Se ridică un corn mic și arogant (8)

  • Cel Bătrân de Zile; Curtea se întrunește (9-14)

   • Un fiu al omului este făcut rege (13, 14)

  • Interpretarea îi este făcută cunoscută lui Daniel (15-28)

   • Cele patru fiare sunt patru regi (17)

   • Sfinții vor primi regatul (18)

   • Se vor ridica zece coarne, sau regi (24)

 • 8

  • Viziunea despre berbec și țap (1-14)

   • Un corn mic se poartă cu aroganță (9-12)

   • 2 300 de seri și dimineți (14)

  • Gabriel explică viziunea (15-27)

   • Pe cine reprezintă berbecul și țapul (20, 21)

   • Se ridică un rege cu o înfățișare fioroasă (23-25)

 •   9

  • Rugăciunea lui Daniel (1-19)

   • 70 de ani de pustiire (2)

  • Gabriel vine la Daniel (20-23)

  • Sunt prezise 70 de săptămâni profetice (24-27)

   • Mesia va apărea după 69 de săptămâni (25)

   • Mesia va fi nimicit (26)

   • Orașul și locul sfânt vor fi distruse (26)

 • 10

  • Daniel este vizitat de un mesager al lui Dumnezeu (1-21)

   • Mihael îl ajută pe înger (13)

 • 11

  • Regii Persiei și ai Greciei (1-4)

  • Regele sudului și regele nordului (5-45)

   • Se va ridica un perceptor (20)

   • Conducătorul legământului va fi zdrobit (22)

   • I se va da glorie Dumnezeului fortărețelor (38)

   • Regele sudului se va angaja într-un conflict cu regele nordului (40)

   • Vești tulburătoare de la est și de la nord (44)

 • 12

  • „Timpul sfârșitului” și ceea ce va urma (1-13)

   • Se va ridica Mihael (1)

   • „Cei ce au perspicacitate vor străluci” (3)

   • „Adevărata cunoștință va crește” (4)

   • Daniel se va ridica pentru a-și primi partea (13)