Daniel 3:1-30

  • Statuia de aur a regelui Nebucadnețar (1-7)

    • Tuturor li se poruncește să se închine la statuie (4-6)

  • Trei evrei sunt acuzați că n-au ascultat (8-18)

    • „Nu le vom sluji dumnezeilor tăi” (18)

  • Sunt aruncați în cuptorul încins (19-23)

  • Sunt salvați în mod miraculos din foc (24-27)

  • Regele îi aduce laude Dumnezeului evreilor (28-30)

3  Regele Nebucadnețar a făcut o statuie* de aur, înaltă de 60 de coți* și lată de 6 coți*. A ridicat-o în câmpia Dura, în provincia Babilon.  Apoi regele Nebucadnețar a trimis să fie chemați satrapii, prefecții, guvernatorii, sfătuitorii, trezorierii, judecătorii, magistrații și toți administratorii provinciilor, ca să vină la inaugurarea statuii pe care o ridicase.  Astfel, satrapii, prefecții, guvernatorii, sfătuitorii, trezorierii, judecătorii, magistrații și toți administratorii provinciilor s-au adunat pentru inaugurarea statuii pe care o ridicase regele Nebucadnețar. Și ei au stat în fața statuii ridicate de Nebucadnețar.  Crainicul a anunțat cu voce tare: „Oameni din orice popor, din orice națiune și de orice limbă*, iată ce vi se poruncește:  Când veți auzi sunetul cornului, al fluierului, al țiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului și al tuturor celorlalte instrumente muzicale, să cădeți cu fața la pământ și să vă închinați la statuia de aur pe care a ridicat-o regele Nebucadnețar!  Cine nu va cădea cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat imediat în cuptorul încins”.+  Astfel, când au auzit sunetul cornului, al fluierului, al țiterei, al harpei triunghiulare, al lirei și al tuturor celorlalte instrumente muzicale, oamenii din toate popoarele, din toate națiunile și de toate limbile au căzut cu fața la pământ și s-au închinat la statuia de aur pe care o ridicase regele Nebucadnețar.  Atunci unii dintre caldeeni au venit în față și i-au acuzat* pe iudei.  Ei i-au zis regelui Nebucadnețar: „Să trăiești veșnic, o, rege! 10  Tu, o, rege, ai poruncit ca orice om care aude sunetul cornului, al fluierului, al țiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului și al tuturor celorlalte instrumente muzicale să cadă cu fața la pământ și să se închine la statuia de aur, 11  iar cine nu cade cu fața la pământ și nu se închină să fie aruncat în cuptorul încins.+ 12  Dar sunt niște iudei cărora le-ai încredințat administrarea provinciei Babilon, Șadrac, Meșac și Abed-Nego,+ care n-au arătat respect față de tine, o, rege. Ei nu le slujesc dumnezeilor tăi și refuză să se închine la statuia de aur pe care ai ridicat-o”. 13  Atunci Nebucadnețar, plin de furie, a poruncit să fie aduși Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Astfel, acești bărbați au fost aduși înaintea regelui. 14  Nebucadnețar le-a zis: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, este adevărat că nu le slujiți dumnezeilor mei+ și că refuzați să vă închinați la statuia de aur pe care am ridicat-o? 15  Acum, veți auzi sunetul cornului, al fluierului, al țiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului și al tuturor celorlalte instrumente muzicale. Dacă sunteți gata să cădeți cu fața la pământ și să vă închinați la statuia pe care am făcut-o, bine. Dar, dacă refuzați să vă închinați, veți fi aruncați imediat în cuptorul încins. Și care dumnezeu va putea să vă scape din mâna mea?”.+ 16  Șadrac, Meșac și Abed-Nego i-au răspuns regelui: „O, Nebucadnețar, nu este nevoie să-ți dăm un răspuns în această privință. 17  Dacă vom fi aruncați în cuptorul încins, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, va putea să ne scape de acolo și din mâna ta, o, rege.+ 18  Și, chiar dacă nu ne va scăpa, să știi, o, rege, că tot nu le vom sluji dumnezeilor tăi și nu ne vom închina la statuia de aur pe care ai ridicat-o”.+ 19  Atunci Nebucadnețar s-a înfuriat atât de tare pe Șadrac, pe Meșac și pe Abed-Nego, încât i s-a schimbat expresia feței* și a poruncit să fie încins cuptorul de șapte ori mai mult decât de obicei. 20  El le-a poruncit unor bărbați puternici din armata lui să-i lege pe Șadrac, pe Meșac și pe Abed-Nego și să-i arunce în cuptorul încins. 21  Atunci acești bărbați au fost legați așa îmbrăcați cum erau, cu mantiile, cu veșmintele și cu acoperitorile lor pentru cap și cu toate celelalte haine ale lor, și au fost aruncați în cuptorul încins. 22  Întrucât porunca regelui a fost foarte aspră și cuptorul a fost încins mai mult decât de obicei, bărbații care i-au luat pe Șadrac, pe Meșac și pe Abed-Nego au fost omorâți de flăcările focului. 23  Dar cei trei bărbați, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, au căzut legați în cuptorul încins. 24  Atunci regele Nebucadnețar s-a înfricoșat și, ridicându-se imediat, le-a spus înalților săi demnitari: „N-am legat și n-am aruncat noi în foc trei bărbați?”. Ei i-au răspuns regelui: „Ba da, o, rege!”. 25  Și el a zis: „Iată că văd patru bărbați care umblă liberi prin mijlocul focului și sunt nevătămați; cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de dumnezei”. 26  Și Nebucadnețar s-a apropiat de ușa cuptorului încins și a zis: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, slujitori ai Dumnezeului Preaînalt,+ ieșiți și veniți aici!”. Atunci Șadrac, Meșac și Abed-Nego au ieșit din mijlocul focului. 27  Satrapii, prefecții, guvernatorii și înalții demnitari ai regelui care erau adunați acolo+ au văzut că focul nu-i vătămase în niciun fel pe* acești bărbați;+ niciun fir de păr de pe cap nu li se pârlise, mantiile lor erau neatinse și nici măcar nu miroseau a fum. 28  Atunci Nebucadnețar a zis: „Lăudat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego,+ care și-a trimis îngerul și i-a scăpat pe slujitorii săi! Ei s-au încrezut în el și au încălcat porunca regelui, fiind mai degrabă dispuși să moară* decât să slujească și să se închine altui dumnezeu în afară de Dumnezeul lor.+ 29  De aceea, dau ordin ca orice om, din orice popor, din orice națiune sau de orice limbă, care spune ceva împotriva Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego să fie tăiat în bucăți, iar casa lui să fie transformată în latrină publică*, pentru că nu există alt dumnezeu care poate să elibereze ca el”.+ 30  Și regele i-a pus într-o poziție și mai înaltă* pe Șadrac, pe Meșac și pe Abed-Nego în provincia Babilon.+

Note de subsol

Sau „un chip”.
Circa 27 m. Vezi Ap. B14.
Circa 2,7 m. Vezi Ap. B14.
Sau „din orice grup lingvistic”.
Sau „i-au calomniat”.
Sau „încât atitudinea lui s-a schimbat total”.
Sau „nu avusese nicio putere asupra”.
Sau „renunțând mai degrabă la corpurile lor”.
Sau, posibil, „groapă de gunoi”, „morman de balegă”.
Lit. „i-a făcut să prospere”.