Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Patoianga Tei Tau Tikai kia Akangateiteiia”

“Patoianga Tei Tau Tikai kia Akangateiteiia”

 “Patoianga Tei Tau Tikai kia Akangateiteiia”

I TE tuatau o tana akatereanga kino ei tutara no Tiamani, raungauru ua atu tauatini reta tei tukuia kia Adolf Hitler. I te mataiti 1945, muri ake i te riro anga na Rutia e akatere i te au enua takapini ia Berlin, manganui o taua au reta ra tei apaiia ki Moscow e kua tukuia ki roto i te vairanga i reira. Tauatini ua atu o taua au reta ra ta te tangata tuatua enua ko Henrik Eberle i akarakara meitaki i roto i te au runanga i Moscow, kia kite e koai ma tei tata kia Hitler e eaa te tumu. Kua nenei a Eberle i tana i kite ki roto i te puka, te ingoa Briefe an Hitler (Au Reta kia Hitler).

“E au puapii e te au tamariki apii, au paretenia e te au orometua, aronga kare e ngai angaanga e te au akaaere pitiniti mamaata, au rangatira pai tamaki, e te au vaeau muna o te Nazi—kua tata pouroa ratou kia Hitler,” i karanga ai a Dr. Eberle. “Tetai aronga, akataputapu ratou iaia mei tetai Mesia tei anau akaouia; e ki tetai aronga, koia tikai te tumu o te kino.” E au reta ainei ta te aronga mana o te au akonoanga i tuku ana kia Hitler no te au angaanga a te National Socialists, me kare a te Nazi? E au reta tetai kare ra oki e maata ana, varavara ua.

Inara i roto i te au runanga i Moscow, kua kitea mai e Eberle tetai au reta tei tukuia kia Hitler e te Au Kite o Iehova mei te au tuanga tukeke mai o Tiamani, i te patoi i te tu o te Nazi. Mei tetai 20,000 reta e te vaireti ta te Au Kite o Iehova i tuku atu mei tetai 50 tuma enua mai, i te patoi i te angaanga takinga kino i te Au Kite o Iehova. Tauatini ua atu Au Kite tei akautungaia, anere ua atu tei tamateia me kore tei mate no te takinokino a te Nazi. Akakite a Dr. Eberle e: “No te au mirioni ua atu tei takinokinoia e te akatereanga Nazi, penei e akaraanga meangiti ua teia numero [o te Au Kite tei takinokinoia]. Kareka ra, te akakite papu maira te reira i te tu taokotai e te ngaueue kore o te patoianga tei tau tikai kia akangateiteiia.”