TE PUNANGA TIAKI Tianuare 2012

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Akautunga Maira Ainei te Atua ia Tatou?

Eaa i maata ai te au tumatetenga natura?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Tumatetenga Natura—Eaa ra i Maata Ai?

Totou a Iesu e ka maata te tumatetenga. Eaa te aiteanga no tatou i teia tuatau?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Akakoromaki Anga i te Au Tumatetenga Natura

Eaa te au takainga meitaki no te akapapa? Akapeea tetai pirianga ki te Atua me tauturu ia koe?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Kare e Tumatetenga Akaou!

I te akara anga ka vai ua rai te au tumatetenga natura, inara oronga mai te Pipiria i te manakonakoanga e ka taui te reira kare e roa atu ana.

APII I TAAU TAMARIKI

Te Taime Tikai no Tatou kia Ara Ua

Eaa taau ka apii no runga i te Atua mei ia Eutiko?