Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Taui te Pipiria i te Oraanga

Taui te Pipiria i te Oraanga

 Taui te Pipiria i te Oraanga

EAA tei akakeu i tetai mapu vaine kia oki akaou ki te au kaveinga Pipiria tana i akaruke? E tatau i tana i akakite mai.

“Teianei e akakoroanga tikai to toku oraanga.”​—LISA ANDRÉ

MATAITI ANAU: 1986

ENUA ANAU: LUXEMBOURG

ORAANGA: TAMAINE KAIMOUMOU

TOKU ORAANGA I MUA ANA: Maata mai au i Bertrange, e manga oire meangiti e te ma, meitaki e te puapinga, vaitata atu ki te oire maata o Luxembourg. Ko au te openga o te tokorima tamariki. Toku nga metua e nga Kite no Iehova, tauta raua i te apii ia matou te tamariki i te au kaveinga Kerititiano.

Te au mataiti i toku mapu mai anga, akamata au i te ekoko i te au apiianga a te Au Kite o Iehova. Tauta au i te kopae i teia au manako ekoko, inara kua apikepike marie ua toku akarongo. Tauta pakari toku nga metua i te arataki iaku na te mataara tika, inara kua kopae au i ta raua tauturu. Kare raua i kite ana e, e piri ana au i tetai taime ki te au mapu kare e akangateitei no te mana akaaere. Inangaro au i to ratou tu oraanga i te rave i to ratou uaorai anoano. E pati ua ana matou, moe aere ua ki te tane e te kai vairakau akakona e te kava. Te akamataanga, reka tikai au i te piri ki te aronga e tamataora ua ta ratou angaanga.

Tikaanga tikai ra oki, kare au e mataora ana. Puapinga kore ua toku oraanga i te piri ki teia au oa; kare ratou e kea atu ana. Ko au ra oki, manata tikai au i te au tu mei te turanga tau kore e totoa nei i teia ao. Te tuatau tei aereia, kua maata roa atu toku taitaia.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA: Tae anga toku mataiti ki te 17, tupu tikai toku manako taitaia i tetai ra. Kite anga a mama i toku tu mataora kore, kua pati mai aia kia apii akaou au i te Pipiria. Akamaroiroi mai aia iaku kia makitoro mari i ta te reira apiianga, e oti ka iki ei e me ka inangaro au i te akarotai i toku oraanga ki te reira e me kare. Kua riro taua pukapukaanga ei taui i toku manako. Kua akatika au kia apii i te Pipiria ki toku tuakana ko Caroline, e tana tane ko Akif. Kare aia i utuutuia mai ei Kite no Iehova, kua riro mai ra aia ei Kite i te maata mai anga. No to Akif oraanga i mua ana, manako au e ka mama ua iaku te tuatua kiaia no te mea e puapinga tikai te reira kiaku.

 Kua kite au e kare toku tu oraanga e tau ana ki to te Kite, inara tei iaku rai te tika i toku oraanga. I te apii anga ra i te Pipiria, kite mai au e ka akamareka kore toku tu ia Iehova. (Salamo 78:40, 41; Maseli 27:11) Marama katoa au e ka tamamae te reira i etai ke.

Iaku e makitoro mari ra i te Pipiria, kitea mai iaku e e au tumu tau tikai tetai kia irinaki papu e ko teia te Tuatua a te Atua. Ei akaraanga, kua kite au e maata te au totou Pipiria tei akatupuia​—e te mea umere, tano meitaki te reira. Kua tauturu te reira iaku kia akakore i toku manako ekoko i mua ana.

Mei tetai mataiti i muri mai te akamata anga au i te apii i te Pipiria, kua atoro atu matou e toku nga metua i toku tungane, e tangata tauturu aia i ko i te opati manga o te Au Kite o Iehova i Tiamani. Te kite anga au i te tu mataora o toku tungane, tukia takiri toku ngakau. Ko tera tikai te tu mataora taku i kimi mai ana! Umere katoa rai au i te Au Kite e tauturu ra i reira. Tuke takiri ratou mei te aronga pikipikikaa taku i piri ana, e te aronga inangaro i te au mea e navenave ei. Muri poto ua ake kua pure au kia Iehova ma te ngakau katoa, e te taputou e ka tavini au iaia no te toenga o toku oraanga. E 19 oku mataiti, kua papetitoia au ei akairo i taku akatapuanga kia Iehova.

KUA PUAPINGA AU: Teianei e akakoroanga tikai to toku oraanga. Mataora tikai au i te apii i te Pipiria ki etai ke, te tauturu ia ratou kia kite ia Iehova e tana au taputou no te tuatau ki mua. Kua puapinga katoa toku pamiri​—kare ratou e manamanata akaou ana iaku.

Kua kite au i toku au tarevake i topa, inara kare au e akamanako atu ana i te reira. Mari ra, e akamou ana au ki runga i ta Iehova akakoreanga ara, e tona inangaro iaku. Te akatika nei au ma te ngakau katoa i te tuatua a Maseli 10:22 e karanga ra e: “Na Iehova te meitaki i apingaʼi te apinga, kare oki e kapiti katoaia mai te kino i te reira.”

[Tataanga i te kapi 12]

“E pati ua ana matou, moe aere ua ki te tane e te kai vairakau akakona e te kava”

[Tataanga i te kapi 13]

“Kua kite au i toku au tarevake i topa, inara kare au e akamanako atu ana i te reira”